Preguntar a Google

Usted buscó: referendarz (Polaco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Inglés

Información

Polaco

referendarz sądowy

Inglés

officer of justice

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1999-2000);

Inglés

Aide to the Registrar of the Court of Justice (1996-99);

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

urodzony w 1958; absolwent prawa (1980), studia podyplomowe w zakresie prawa (1982), doktorat (2008) na uniwersytecie w Helsinkach; wykładowca na uniwersytetu w Helsinkach (1980-1986); referendarz i sędzia na czas oznaczony w sądzie pierwszej instancji w Rovaniemi (1983-1984); radca prawny (1987-1989), następnie kierownik sekcji prawa europejskiego (1990-1995) w Ministerstwie Sprawiedliwości; radca prawny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1989-1990); radca i sekretarz ds. europejskich w wielkiej Komisji parlamentu fińskiego (1995-2000); sędzia na czas oznaczony (lipiec 2000 – grudzień 2002), następnie sędzia (styczeń 2003 – wrzesień 2009) w Naczelnym Sądzie Administracyjnym; odpowiedzialny za kwestie prawne i instytucjonalne w czasie negocjacji w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii do Unii Europejskiej; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

Inglés

Born 1958; law degree (1980), postgraduate law degree (1982), doctorate (2008) at the University of Helsinki; Lecturer at the University of Helsinki (1980-86); Legal Secretary and acting Judge at the District Court, Rovaniemi (1983-84); Legal Adviser (1987-89), and subsequently head of the European Law Section (1990-95), at the Ministry of Justice; Legal Adviser at the Ministry for Foreign Affairs (1989-1990); Adviser, and Clerk for European affairs, of the Grand Committee of the Finnish Parliament (1995-2000); acting Judge (July 2000 to December 2002), then Judge (January 2003 to September 2009), at the Supreme Administrative Court; responsible for legal and institutional questions during the negotiations for the accession of the Republic of Finland to the European Union; Advocate General at the Court of Justice since 7 October 2009.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

ekretarz generalny prefektury departamentu Savoie, pod-prefekt okręgu Chambéry (1999-2001); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (wrzesień 2001-wrzesień 2005); członek rzeczywisty komisji odwoławczej NATO (od 2001).

Inglés

Sub-Prefect of the district of Chambéry (1999 to 2001); Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities (September 2001 to September 2005); titular member of the NATO appeals commission (since 2001).

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

urodzony w 1952 r.; absolwent wyższej szkoły handlowej w Helsinkach oraz wydziału prawa uniwersytetu w Helsinkach; referendarz w naczelnym sądzie administracyjnym Finlandii; sekretarz generalny komitetu ds. reformy systemu ochrony prawnej w administracji publicznej; główny administrator w naczelnym sądzie administracyjnym; sekretarz generalny komitetu ds. reformy postępowania sądowo-administracyjnego, radca w departamencie legislacji ministerstwa sprawiedliwości; zastępca sekretarza Trybunału EFTA; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; sędzia naczelnego sądu administracyjnego (1998-2005); członek komisji odwoławczej ds. uchodźców; wiceprzewodniczący komitetu ds. rozwoju fińskich organów sądowych; sędzia Sądu do spraw Służby Publicznej od dnia 6 października 2005 r. do dnia 6 października 2009 r ; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

Inglés

Born 1952; graduate of the Helsinki School of Economics and of the Faculty of Law of the University of Helsinki; Legal Secretary at the Supreme Administrative Court of Finland; General Secretary to the Committee for Reform of Legal Protection in Public Administration; Principal Administrator at the Supreme Administrative Court; General Secretary to the Committee for Reform of Administrative Litigation, Counsellor in the Legislative Drafting Department of the Ministry of Justice; Assistant Registrar at the EFTA Court; Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities; Judge at the Supreme Administrative Court (1998-2005); Member of the Asylum Appeal Board; Vice-Chairman of the Committee on the Development of the Finnish Courts; Judge at the Civil Service Tribunal from 6 October 2005 to 6 October 2009; Judge at the Court of First Instance since 7 October 2009.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

urodzona w 1956 r.; studia prawnicze (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specjalizacja w handlu międzynarodowym (Meksyk 1983); studia z zakresu integracji europejskiej (Izba Handlowa w Barcelonie 1985) i prawa wspólnotowego (Escola d'Administació Pública de Catalunya 1986); urzędniczka Generalitat de Catalunya (członej służby prawnej w ministerstwie przemysłu i energetyki, kwiecień 1984-sierpień 1986); członek izby adwokackiej w Barcelonie (1985-1987); administrator, następnie główny administrator w wydziale badań i dokumentacji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1986-1994); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (gabinet rzecznika generalnego Ruiz-Jaraba Colomera, styczeń 1995-kwiecień 2004; gabinet sędziego Lõhmusa maj 2004 - sierpień 2009); wykłady na temat postępowania przed sądami wspólnotowymi, wydział prawa, Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000); liczne publikacje i wykłady z dziedziny europejskiego prawa socjalnego; członek izby odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (2006-2009); sędzia Sądu do spraw Służby Publicznej od dnia 7 października 2009.

Inglés

Born 1956; study of law (law degree, University of Barcelona, 1981); specialisation in international trade (Mexico, 1983); study of European integration (Barcelona Chamber of Commerce, 1985) and of Community law (School of Public Administration, Catalonia, 1986); official of the Government of Catalonia (member of the Legal Service of the Ministry for Industry and Energy, April 1984 to August 1986); member of the Barcelona Bar (1985-87); Administrator, then Principal Administrator, in the Research and Documentation Division of the Court of Justice of the European Communities (1986-94); Legal Secretary at the Court of Justice (Chamber of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer, January 1995 to April 2004; Chamber of Judge Lõhmus, May 2004 to August 2009); Lecturer on Community cases, Faculty of Law, Autonomous University of Barcelona (1993-2000); numerous publications and courses on European social law; Member of the Board of Appeal of the Community Plant Variety Office (2006-09); Judge at the Civil Service Tribunal since 7 October 2009.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Została utworzona pod nazwą International Lawn Tennis Federation (ILTF) przez dwanaście narodowych stowarzyszeń tenisowych 1 marca 1913 roku w Paryżu.starosta radomski Stanisław Chomętowski, referendarz koronny Stanisław Mateusz Rzewuski, hetman polny koronny Adam Mikołaj Sieniawski, hetman polny litewski Michał Serwacy Wiśniowiecki i łowczy wielki litewski Stanisław Ernest Denhoff.Ostatni wyprodukowany egzemplarz Mirage 2000-5 Mk.2 dla Grecji dostarczono 23 listopada 2007 roku.PowerPC Reference Platform (PReP) jest referencyjną architekturą sprzętową mikroprocesora PowerPC stworzoną w tym samym czasie, co sama mikroarchitektura procesora PowerPC.św."New World Macintosh") jest częściowo zgodny z CHRP/PReP.XX wieku pod wpływem żony przeżył przebudzenie religijne i stał się nowonarodzonym ("born-again") chrześcijaninem, co zainspirowało go do zainteresowania się kreacjonizmem.VII Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które rozegrane zostały w dniach 5-7 marca 1999 w Maebashi w hali Green Dome.Przed rozpoczęciem służby na "Titanicu" pobierał naukę w szkole "Marconi Company's Wireless Telegraphy Training School".(1902).

Inglés

It was established as the International Lawn Tennis Federation (ILTF) by 12 national associations meeting at a conference in Paris, France on 1 March 1913, and discussions on rules and policy continued through 1923.Its main commander was the Saxonian general Otto Arnold von Paykull; the Polish-Lithuanian forces were led by Stanisław Chomętowski, Stanisław Rzewuski, Adam Mikołaj Sieniawski, Michał Serwacy Wiśniowiecki and Stanisław Ernest Denhoff.====Mirage 2000-9====Mirage 2000-9 is the export variant of Mirage 2000-5 Mk.2.PowerPC Reference Platform (PReP) was a standard system architecture for PowerPC based computer systems (as well as a reference implementation) developed at the same time as the PowerPC processor architecture.Reg.New World Power Macintosh computers are partially based on CHRP/PReP.Johnson became a born-again Christian following a divorce, and later became an elder in the Presbyterian Church (U.S.A.).The 7th IAAF World Indoor Championships in Athletics were held in the Green Dome Maebashi stadium in Maebashi, Japan from March 5 to March 7, 1999.He started training to work in wireless for the Marconi Company in March 1906 in Seaforth and graduated five months later in August.(1896).

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Francis Geoffrey Jacobs urodzony w 1939 r.; barrister; Queen’s Counsel; urzędnik w Sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka; referendarz rzecznika generalnego M.J.P. Warnera; profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie Londyńskim; dyrektor Centrum Prawa Europejskiego, King’s College, Londyn; autor prac z dziedziny prawa europejskiego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 1988 r.

Inglés

Born 1935; Doctor of Law of the University of Vienna (1957); appointed Judge and assigned to the Federal Ministry of Justice (1961); Judge in press matters at the Straf-Bezirksgericht, Vienna (1963-66); spokesman of the Federal Ministry of Justice (1966-70) and subsequently appointed to the international affairs department of that Ministry; Adviser to the Justice Committee and spokesman at the Parliament (1973-78); appointed as Member of the Constitutional Court (1978); permanent Judge-Rapporteur at that court until the end of 1994; Judge at the Court of Justice since 19 January 1995.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Arjen W.H. Meij urodzony w 1944 r.; sędzia sądu najwyższego Niderlandów (1996); sędzia i wiceprezes College van Beroep voor het bedrijfsleven (administracyjnego sądu handlowego i przemysłowego) (1986); sędzia ad interim w sądzie apelacyjnym ubezpieczeń społecznych i komisji sądowej ds. taryfy celnej; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1980); wykładowca prawa europejskiego na wydziale prawa uniwersytetu w Groningen i asystent na uniwersytecie Michigan Law School; członek międzynarodowego sekretariatu izby handlowej Amsterdamu (1970); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 17 września 1998 r.

Inglés

Born 1962; degree in law, University of Tartu (1981–86); Assistant to the Public Prosecutor, Tallinn (1986–91); diploma, Estonian School of Diplomacy (1991–92); Legal Adviser (1991–93) and General Counsel at the Chamber of Commerce and Industry (1992–93); Judge, Tallinn Court of Appeal (1993–2004); European Masters in human rights and democratisation, Universities of Padua and Nottingham (2002–03); Judge at the Court of First Instance since 12 May 2004.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Francis Georey Jacobs urodzony w 1939 r.; barrister; Queen’s Counsel; urzędnik w sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka; referendarz rzecznika generalnego M.J.P Warnera; profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie Londyńskim; dyrektor centrum prawa europejskiego, King’s College, Londyn; autor prac z dziedziny prawa europejskiego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 1988 r. do dnia 10 stycznia 2006 r.

Inglés

Born 1949; Judge at the Consejo General del Poder Judicial (General Council of the Judiciary); Professor; Head of the Private Oce of the President of the Consejo General del Poder Judicial; ad hoc Judge at the European Court of Human Rights; Judge at the Tribunal Supremo (Supreme Court) from 1996; Advocate General at the Court of Justice since 19 January 1995.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Arjen W.H. Meij urodzony w 1944 r.; sędzia sądu najwyższego Niderlandów (1996.); sędzia i wiceprezes College van Beroep voor het bedrijfsleven (administracyjnego sądu handlowego i przemysłowego) (1986); sędzia ad interim w sądzie apelacyjnym ubezpieczeń społecznych i komisji sądowej ds. taryfy celnej; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1980); wykładowca prawa europejskiego na wydziale prawa uniwersytetu w Groningen i asystent na Uniwersity Michigan Law School; członek międzynarodowego sekretariatu izby handlowej Amsterdamu (1970); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 17 września 1998 r.

Inglés

Born 1960; graduated in law from the Autonomous University of Barcelona (1983); Judge in Catalonia, the Canary Islands and Madrid (1985–92); Judge in the Chamber for Contentious Administrative Proceedings of the High Court of Justice of the Canary Islands at Santa Cruz de Tenerife (1992 and 1993); Legal Adviser at the Constitutional Court (1993–98); Judge in the Sixth Section of the Chamber for Contentious Administrative Proceedings of the National High Court (Madrid, 1998 to August 2007); Judge at the Court of First Instance since 17 September 2007.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Sean van Raepenbusch urodzony w 1956 r.; dyplom studiów prawniczych (université libre de Bruxelles, 1979); dyplom specjalizacyjny z zakresu prawa międzynarodowego (Bruksela, 1980); doktor prawa (1989); dyrektor ds. prawnych spółki akcyjnej kanału i instalacji portowych Brukseli (1979–1984); urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich (dyrekcja generalna ds. społecznych, 1984–1988); pracownik służby prawnej Komisji Wspólnot Europejskich (1988–1994); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1994–2005); wykładowca w centrum uniwersyteckim w Charleroi (międzynarodowe i europejskie prawo socjalne, 1989–1991), na uniwersytecie w Mons Hainaut (prawo europejskie, 1991–1997), na uniwersytecie w Liège (prawo europejskiej służby publicznej, 1989–1991; prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, 1995–2005; europejskie prawo socjalne, 2004–2005); liczne publikacje z dziedziny europejskiego prawa socjalnego i prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej; sędzia Sądu do spraw Służby Publicznej od dnia 6 października 2005 r.

Inglés

Born 1956; graduate in law (Free University of Brussels, 1979); special diploma in international law (Brussels, 1980); Doctor of Laws (1989); Head of the Legal Service of the Société anonyme du canal et des installations maritimes (Canals and Maritime Installations Company), Brussels (1979–84); ocial of the Commission of the European Communities (Directorate-General for Social Aairs, 1984–88); Member of the Legal Service of the Commission of the European Communities (1988–94); Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities (1994–2005); Lecturer at the University of Charleroi (international and European social law, 1989–91), at the University of Mons-Hainaut (European law, 1991–97), at the University of Liège (European civil service law, 1989–91; institutional law of the European Union, 1995–2005; European social law, 2004–05); numerous publications on the subject of European social law and constitutional law of the European Union; Judge at the Civil Service Tribunal since 6 October 2005.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Arjen W. H. Meij urodzony w 1944 r.; sędzia Sądu Najwyższego Niderlandów (1996); sędzia i wiceprezes College van Beroep voor het bedrijfsleven (administracyjnego sądu handlowego i przemysłowego) (1986); sędzia ad interim w sądzie apelacyjnym ubezpieczeń społecznych i Komisji Sądowej ds. Taryfy Celnej; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1980); wykładowca prawa europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Groningen i asystent University of Michigan Law School; członek międzynarodowego sekretariatu izby handlowej Amsterdamu (1970); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 17 września 1998 r.

Inglés

Born 1962; degree in law, University of Tartu (1981-86); Assistant to the Public Prosecutor, Tallinn (1986-91); diploma, Estonian School of Diplomacy (1991-92); Legal Adviser (1991-93) and General Counsel at the Chamber of Commerce and Industry (1992-93); Judge, Tallinn Court of Appeal (1993-2004); European Masters in human rights and democratisation, Universities of Padua and Nottingham (2002-03); Judge at the Court of First Instance since 12 May 2004.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Heikki Kanninen urodzony w 1952 r.; absolwent wyższej szkoły handlowej w Helsinkach oraz wydziału prawa uniwersytetu w Helsinkach; referendarz w naczelnym sądzie administracyjnym Finlandii; sekretarz generalny komitetu ds. reformy systemu ochrony prawnej w administracji publicznej; główny administrator w naczelnym sądzie administracyjnym; sekretarz generalny komitetu ds. reformy postępowania sądowoadministracyjnego, radca w departamencie legislacji ministerstwa sprawiedliwości; zastępca sekretarza Sądu EFTA; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; sędzia naczelnego sądu administracyjnego (1998–2005); członek komisji odwoławczej ds. uchodźców; wiceprzewodniczący komitetu ds. rozwoju fińskich organów sądowych; sędzia Sądu do spraw Służby Publicznej od dnia 6 października 2005 r.

Inglés

Born 1952, graduate of the Helsinki School of Economics and of the faculty of law of the University of Helsinki; Legal Secretary at the Supreme Administrative Court of Finland; General Secretary to the Committee for Reform of Legal Protection in Public Administration; Principal Administrator at the Supreme Administrative Court; General Secretary to the Committee for Reform of Administrative Litigation, counsellor in the legislative department of the Ministry of Justice; Assistant Registrar to the EFTA Court; Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities; Judge at the Supreme Administrative Court (1998–2005); member of the Asylum Board; Vice-President of the Committee on the Development of the Finnish Courts; Judge at the Civil Service Tribunal since 6 October 2005.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Leendert A. Geelhoed urodzony w 1942 r.; asystent na uniwersytecie w Utrechcie (1970–1971); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1971–1974); główny doradca w ministerstwie sprawiedliwości (1975–1982); członek rady doradczej ds. polityki rządowej (1983–1990); rozmaite misje wykładowcze; sekretarz generalny w ministerstwie spraw gospodarczych (1990–1997); sekretarz generalny w ministerstwie spraw powszechnych (1997–2000); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2000 r. do dnia 6 października 2006 r.

Inglés

Born 1954; lic.iuris, Ph.D. in Law (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); Lecturer (1979–83), subsequently Professor of European Law, Katholieke Universiteit Leuven (since 1983); Legal Secretary at the Court of Justice (1984–85); Professor at the College of Europe, Bruges (1984–89); Member of the Brussels Bar (1986–89); Visiting Professor at the Harvard Law School (1989); Judge at the Court of First Instance of the European Communities from 25 September 1989 to 6 October 2003; Judge at the Court of Justice since 7 October 2003.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Maria Isabel Rofes i Pujol urodzona w¬1956¬r.; studia prawnicze (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specjalizacja w¬handlu międzynarodowym (Meksyk 1983); studia z¬zakresu integracji europejskiej (Izba Handlowa w¬Barcelonie 1985) i¬prawa wspólnotowego (Escola d’Administació Pública de Catalunya 1986); urzędniczka Generalitat de Catalunya (członek służby prawnej w¬ministerstwie przemysłu i¬energetyki, kwiecień 1984 – sierpień 1986); członek izby adwokackiej w¬Barcelonie (1985–1987); administrator, następnie główny administrator w¬wydzia-le badań i¬dokumentacji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1986–1994); referendarz w¬Trybunale Sprawiedliwości (gabinet rzecznika generalnego Ruiza-Jaraba Colomera, styczeń 1995 – kwiecień 2004; gabinet sędziego Lõhmusa maj 2004 – sierpień 2009); wykłady na temat postępowania przed sądami wspólnotowymi, wydział prawa, Universitat Autònoma de Barcelona (1993–2000); liczne publikacje i¬wykłady z¬dziedziny europejskiego prawa socjalnego; członek izby odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (2006–2009); sędzia Sądu do spraw Służby Publicznej od dnia 7¬paź-dziernika 2009¬r.

Inglés

Waltraud Hakenberg Born in 1955; studied law in Regensburg and Geneva (1974–79); ¤rst State examination (1979); postgraduate studies in Community law at the College of Europe, Bruges (1979–80); trainee lawyer in Regensburg (1980–83); Doctor of Laws (1982); second State examination (1983); Lawyer in Munich and Paris (1983–89); oŠcial at the Court of Justice of the European Communities (1990–2005); Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities (in the Chambers of Judge Jann, 1995–2005); teaching for a number of universities in Germany, Austria, Switzerland and Russia; Honorary Professor at Saarland University (since 1999); member of various legal committees, associations and boards; numerous publications on Community law and Community procedural law; Registrar of the Civil Service Tribunal since 30 November 2005.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Christiaan Willem Anton Timmermans urodzony w 1941 r.; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1966-1969); urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich (1969-1977); doktor prawa (Uniwersytet w Leyde); profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie w Groningen (1977-1989); zastępca sędziego w sądzie apelacyjnym w Arnhem; odpowiedzialny za różne publikacje; zastępca dyrektora generalnego Służby Prawnej Komisji Wspólnot Europejskich (1989-2000); profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2000 r.

Inglés

Born 1954; Bachelor of Laws (Universidad Complutense, Madrid); Abogado del Estado in Malaga; Abogado del Estado at the Legal Service of the Ministry of Transport, Tourism and Communication and, subsequently, at the Legal Service of the Ministry of Foreign Affairs; Head Abogado del Estado of the State Legal Service for Cases before the Court of Justice of the European Communities and Deputy Director-General of the Community and International Legal Assistance Department (Ministry of Justice); Member of the Commission think tank on the future of the Community judicial system; Head of the Spanish delegation in the ‘Friends of the Presidency’ Group with regard to the reform of the Community judicial system in the Treaty of Nice and of the Council ad hoc working party on the Court of Justice; Professor of Community law at the Diplomatic School, Madrid; Codirector of the journal Noticias de la Unión Europea; Judge at the Court of Justice since 7 October 2003.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Heikki Kanninen urodzony w 1952 r.; absolwent wyższej szkoły handlowej w Helsinkach oraz wydziału prawa uniwersytetu w Helsinkach; referendarz w naczelnym sądzie administracyjnym Finlandii; sekretarz generalny komitetu ds. reformy systemu ochrony prawnej w administracji publicznej; główny administrator w naczelnym sądzie administracyjnym; sekretarz generalny komitetu ds. reformy postępowania sądowoadministracyjnego, radca w departamencie legislacji ministerstwa sprawiedliwości; zastępca sekretarza Sądu EFTA; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; sędzia naczelnego sądu administracyjnego (1998–2005); członek komisji odwoławczej ds. uchodźców; wiceprzewodniczący komitetu ds. rozwoju ńskich organów sądowych; sędzia Sądu do spraw Służby Publicznej od dnia 6 października 2005 r.

Inglés

Born 1952, graduate of the Helsinki School of Economics and of the Faculty of Law of the University of Helsinki; Legal Secretary at the Supreme Administrative Court of Finland; General Secretary to the Committee for Reform of Legal Protection in Public Administration; Principal Administrator at the Supreme Administrative Court; General Secretary to the Committee for Reform of Administrative Litigation, Counsellor in the legislative department of the Ministry of Justice; Assistant Registrar to the EFTA Court; Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities; Judge at the Supreme Administrative Court (1998–2005); Member of the Asylum Board; Vice-President of the Committee on the Development of the Finnish Courts; Judge at the Civil Service Tribunal since 6 October 2005.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Hans Jung urodzony w 1944 r.; asystent, a następnie profesor na wydziale prawa (Berlin); Rechtsanwalt (Frankfurt); prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości w gabinecie H. Kutschera, a następnie niemieckiego sędziego Trybunału Sprawiedliwości; zastępca sekretarza Trybunału Sprawiedliwości; sekretarz Sądu Pierwszej Instancji od dnia 10 października 1989 r.

Inglés

B. Vesterdorf, President of the Court of First Instance P. Lindh, President of Chamber J. Azizi, President of Chamber J. Pirrung, President of Chamber H. Legal, President of Chamber R. García-Valdecasas y Fernández, Judge V. Tiili, Judge J.D. Cooke, Judge M. Jaeger, Judge P. Mengozzi, Judge A.W.H. Meij, Judge M. Vilaras, Judge N.J. Forwood, Judge M.E. Martins de Nazaré Ribeiro, Judge F. Dehousse, Judge

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Polaco

Heikki Kanninen urodzony w 1952 r.; absolwent wyższej szkoły handlowej w Helsinkach oraz wydziału prawa uniwersytetu w Helsinkach; referendarz w naczelnym sądzie administracyjnym Finlandii; sekretarz generalny komitetu ds. reformy systemu ochrony prawnej w administracji publicznej; główny administrator w naczelnym sądzie administracyjnym; sekretarz generalny komitetu ds. reformy postępowania sądowoadministracyjnego, radca w departamencie legislacji ministerstwa sprawiedliwości; zastępcasekretarza Sądu EFTA; referendarz w Trybunale SprawiedliwościWspólnot Europejskich; sędzia naczelnego sądu administracyjnego (1998–2005); członek komisji odwoławczej ds. uchodźców; wiceprzewodniczący komitetu ds. rozwoju fińskich organów sądowych; sędzia Sądu dosprawSłużby Publicznej od dnia 6 października 2005 r.

Inglés

Born in 1952, graduate of the Helsinki School of Economics and of the faculty of law of the University of Helsinki; legal secretary at the Supreme Administrative Court of Finland; general secretary to the committee for reform of legal protection in public administration; principal administrator at the Supreme Administrative Court; general secretary to the committee for reform of administrative litigation, counsellor in the legislative department of the Ministry of Justice; Assistant Registrar to the EFTA Court; legal secretary at the Court of Justice of the European Communities;JudgeattheSupremeAdministrativeCourt(1998–2005); member of the Asylum Board; vice-president of the committee on the development of the Finnish courts; Judge at the CivilService Tribunal since 6October 2005.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo