Usted buscó: sakomständigheter (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

felaktig bedömning av sakomständigheter

Inglés

misappraisal of the facts

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det skall tilläggas att beslutet om uppsägning är grundat på två grupper av sakomständigheter.

Inglés

following that intervention, the applicant's behaviour seems to have improved for several months.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

detta är en följd av att sakomständigheter också kan tas med i beräkningen när patenttvister överprövas.

Inglés

this follows from the nature of patent appeal proceedings which can also take factual elements into consideration.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det test som används är kvalitativt snarare än kvantitativt och kan fastställas både på grundval av lag och sakomständigheter.

Inglés

the test applied is qualitative rather than quantitative, and can be established on the basis of both law and fact.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

salzgitter anser att denna delgrund avser sådana sakomständigheter som domstolen inte skall pröva inom ramen för ett överklagande.

Inglés

salzgitter takes the view that this limb is concerned with considerations of fact which the court of justice should not hear and determine on appeal.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

om överklagandet grundas på sakfrågor måste grunden vara en omvärdering av de sakomständigheter och bevis som ingivits till gemenskapspatenträtten.

Inglés

an appeal on matters of fact shall lie on the grounds of a re-evaluation of the facts and evidence submitted to the community patent court.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

domstolen konstaterar att klaganden med den andra grundens andra del ånyo har ifrågasatt förstainstansrättens bedömning av sakomständigheter och bevis.

Inglés

by the first limb of this ground of appeal, the appellant complains that the court of first instance wrongly treated the exchange of information as constituting a separate infringement and, by the second limb, that it misinterpreted the concept of 'normal competition'.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det är upp till rätten att bedöma dessa omständigheter, tillsammans med övriga faktiska sakomständigheter i det enskilda fallet.

Inglés

it remains within the discretion of the judge to assess those circumstances together with the other facts of the particular case.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

i andra instans bör förstainstansrätten vara fri att göra en egen bedömning av de sakomständigheter som parterna åberopat i första instans vid gemenskapspatenträtten.

Inglés

on appeal, the court of first instance would be free to make its proper evaluation of the facts brought forward by the parties at first instance before the community patent court.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det ankommer i detta avseende på den nationella domstolen att kontrollera att de sakomständigheter som det har erinrats om i punkterna ovan är tydligt fastställda.

Inglés

the position thus varies according to the particular circumstances.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

kommissionen har således inte iakttagit principen om likabehandling, eftersom den borde ha beaktat att sökanden samarbetade genom att inte bestrida grundläggande sakomständigheter.

Inglés

the leases thus include an exclusive purchasing obligation and a non-competition obligation.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

nya sakomständigheter och nya bevis får endast läggas fram om den berörda parten inte rimligtvis kunde ha förväntats inkomma med dem under behandlingen i första instans.

Inglés

new facts and new evidence may only be introduced if their submission by the party concerned could not reasonably have been expected during proceedings at first instance.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

därför måste överklagandet, om det grundas på sakfrågor, baseras på en omvärdering av de sakomständigheter och bevis som ingivits till gemenskapspatenträtten.

Inglés

to this end, an appeal on matters of fact may lie on the grounds of a re‑evaluation of facts and evidence submitted to the community patent court.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

men parterna bör inte få lägga fram nya sakomständigheter och bevis under överprövningen annat än om inlagorna inte rimligtvis kunde har lämnats in av parten under behandlingen i gemenskapspatenträtten.

Inglés

however, the possibility for the parties to submit new facts or evidence for the first time during the appeal proceedings would be restricted to those situations where their submission by the party concerned could not reasonably have been expected during the proceedings before the community patent court.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

dessa sakomständigheter leder till slutsatsen att gemenskapsindustrin utsattes för en mycket stor prispress genom den dumpade importen och endast hade begränsad möjlighet att kompensera för kostnadsökningen genom att höja sina försäljningspriser.

Inglés

under these circumstances, it has to be concluded that the community industry was exposed to heavy price pressure by these dumped imports and consequently had only a limited possibility to compensate for the increase in costs by increasing its sales prices.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

affärsplanen grundar sig dessutom på ett antal antaganden och sakomständigheter som tas för givna, men som inte förklaras eller motiveras och ibland förefaller högst hypotetiska eller osannolika.

Inglés

moreover, it is based on a number of assumptions and factual elements which are taken for granted but are not explained or justified and sometimes seem to be highly hypothetical or unlikely.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det bör lämnas år förstainstansrätten att etablera en rättspraxis som anger när sakomständigheter och bevis inte rimligtvis kunde ha förväntats inkomma i första instans och som lämnar erforderligt utrymme åt alla situationer som kan uppstå.

Inglés

it is left to the court of first instance to establish through jurisprudence under what circumstances the submission of facts and evidence could not have been reasonably expected at first instance leaving the necessary flexibility to take account of all the possible situations that may occur in practise.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

c — tredje grunden: felaktig bedömning av sakomständigheter och felaktig rättstillämpning vid bedömningen att opel nederland genomförde ett restriktivt bonussystem i strid med artikel 81 eg

Inglés

caset-311/01 les editions albert rené ν office for harmonisation in the internal market (trade marks and designs) (ohim) intellectual property

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

endast den omständigheten att ett av företagen vitsordade de sakomständigheter som lades det till last genom att vara först med att besvara kommissionens frågor kan under sådana omständigheter inte anses utgöra ett sakligt skäl för att behandla företagen olika.

Inglés

according to the decision, before a reduction of 10% was made in respect of their cooperation during the procedure (paragraph 101 of the decision), the basic amount of the fines, by reason of the gravity and duration of the infringement, had been set at ecu 5.6 million for ktn (regardless of the fine imposed on

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

d — fjärde grunden: felaktig bedömning av sakomständigheter och felaktig rättstillämpning vid bedömningen att opel nederland genomförde ett direkt exportförbud i strid med artikel 81 eg

Inglés

the trade mark which it seeks to register is the figurative sign reproduced below: tytarix

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo