Preguntar a Google

Usted buscó: yrkesfortbildning (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

yrkesfortbildning

Inglés

advanced training

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Praktik och yrkesfortbildning utnyttjas inte tillräckligt.

Inglés

The role of apprenticeships and vocational training is not sufficiently emphasised.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Seminarium om yrkesfortbildning i små och medelstora företag.

Inglés

SME Continuing VET seminar held.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Det går inte an att de bäst och högst kvalificerade förbehålls rätten till yrkesfortbildning.

Inglés

Various colleagues have already pointed this out.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Det går inte an att de bäst och högst kvalificerade förbehålls rätten till yrkesfortbildning .

Inglés

It is not good enough for further vocational training to be reserved only for those who are already the best and most highly qualified.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

USE befattningsbeskrivning (4421) yrkeserfarenhet (4411) yrkesetik (4426) yrkesfortbildning

Inglés

USE self-management (4426) worker with disabilities (4411) workers' association

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Utveckling av kontinuerlig yrkesfortbildning på regional nivå (Constanta – med Frankrike, Italien, Belgien)

Inglés

CVT development at regional level (Constanta – With Fr, It, Belgium)

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Just Sokrates-programmet, som ägnar sig mycket intensivt åt yrkesfortbildning, har här jättefördelar på samma sätt som Leonardoprogrammet.

Inglés

The Socrates programme, with its very sharp focus on in-service training, has a huge amount to offer here, as does the Leonardo programme.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Yrkesfortbildning anses också inom den offentliga sektorn i kristider vara det första som man kan avvara, ett misstag som får allvarliga konsekvenser.

Inglés

It is within this context that we are studying this first evaluation report, which is the first systematic attempt at analysing and facing up to the situation in our Member States.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Yrkesfortbildning anses också inom den offentliga sektorn i kristider vara det första som man kan avvara, ett misstag som får allvarliga konsekvenser.

Inglés

At times of crisis further vocational training is judged to be the most dispensable area in the public sector as well, a grave error.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Därför måste man lägga större vikt vid yrkesfortbildning, så att tillämpningen av de tekniska framstegen inte faller på bristande kunnande eller på att nyheterna inte accepteras.

Inglés

More weight must therefore be given to further vocational education, so that the exploitation of technical progress does not fail for want of skills and acceptance.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Man kommer nu att kunna inrikta sig på undervisning i främmande språk för vuxna och utvidga antalet aktörerna till att omfatta näringslivet, yrkesfortbildning och informell språkinlärning genom medier och kulturella aktiviteter.

Inglés

Emphasis could now be put on adult language learning, widening the range of stakeholders to include the business sector, continuous vocational training, and informal language learning through the media and cultural activities.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Just Sokrates-programmet, som ägnar sig mycket intensivt åt yrkesfortbildning , har här jättefördelar på samma sätt som Leonardo-programmet.

Inglés

The Socrates programme, with its very sharp focus on in-service training, has a huge amount to offer here, as does the Leonardo programme.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

En skrift om hur man kan skapa en ram för kontinuerlig yrkesfortbildning mot bakgrund av ett livslångt lärande (Creating a framework for continuing vocational training in a lifelong context)

Inglés

Creating a framework for continuing vocational training in a lifelong context

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Arbetsmarknadens parter är på europeisk nivå eniga om vilka faktorer som har be tydelse för främjandet av yrkesfortbildning, men tyvärr föreligger ett stort hinder i det att det inte finns någon samstämmighet om vilka åtgärder som skall vidtas och på vilken nivå de skall genomföras.

Inglés

The social partners have so far failed to agree as to whether a Directive is necessary.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Arbetsmarknadens parter är på europeisk nivå eniga om vilka faktorer som har betydelse för främjandet av yrkesfortbildning , men tyvärr föreligger ett stort hinder i det att det inte finns någon samstämmighet om vilka åtgärder som skall vidtas och på vilken nivå de skall genomföras.

Inglés

Although on a European level the social partners are in agreement about the factors which are significant for the promotion of access to further vocational training, but unfortunately there is a serious difficulty because there is no agreement about the measures to be taken and the implemental levels.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Fyra projekt finansierades på området kunskapshantering inom yrkesutbildning och arbetsmarknad (GEO, SF och LV), utvärdering av effekten av yrkesfortbildning (RO, MOL och UKR), förutsedda kompetensbehov på regional nivå (CZ, FR, MNG och KYR), identifiering av nya yrken, standarder och kompetensutveckling (FR, UZB och KYR).

Inglés

Four projects were financed in the field of knowledge management in VET and LM (GEO, SF and LV), evaluation of impact of CVT (RO, MOL and UKR), skill needs anticipation at regional level (CZ, FR, MNG and KYR), identification of new occupations, standards and CD (FR, UZB and KYR).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Dessa länder, som ofta befinner sig i ett mer framskridet skede av reformen av yrkesutbildningen/arbetsmarknadssystemet, skulle tjäna på ett bredare sätt att se på den annorlunda dimension som yrkesfortbildning kan tillföra deras system, vilket framgår av utvecklingen inom EU under de senaste decennierna.

Inglés

These countries, often at a more advanced stage of vocational training / labour market system reform, would benefit from a more comprehensive view of the different dimension CVET can bring to their systems as evidenced in the European Union over the past decades.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Att säkra utvecklingen av den högre utbildningen samt att förbättra yrkesfortbildningen, som stöd för den ekonomiska reform som krävs för att de associerade länderna skall kunna ingå i EU:s inre marknad.

Inglés

To ensure that the development of higher education and the improvement of vocational qualifications become valid instruments for the economic reform required to guarantee the associated countries' integration into the European Union's internal market.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Det rör sig om dels utbildning i strategiplanering och projektadministration i Georgien, dels jämförande utvärdering och analysmetoder för att mäta effekten av kontinuerlig yrkesfortbildning i Moldova, Rumänien och Ukraina, dels verktyg för att fastställa väsentligare nya yrkes- och kompetensbehov i länderna i Centralasien.

Inglés

These include: training in strategic planning and project management in Georgia; comparative evaluation and analytical methodologies for measuring the impact of continuing vocational training in Moldova, Romania and the Ukraine; and tools which identify emerging key occupations and skill needs in countries of Central Asia.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo