Usted buscó: färgtillsatser (Sueco - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Neerlandés

Información

Sueco

socker som innehåller färgtillsatser

Neerlandés

suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

eventuella färgtillsatser får inte interferera med den specifika reaktionen.

Neerlandés

een toegevoegde kleurstof mag geen invloed hebben op de specifieke reacties.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

Neerlandés

het aldus berekende restitutiebedrag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 28
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser bör tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

Neerlandés

het aldus berekende restitutiebedrag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

reagenser för blodgruppsbestämning avsedda för internationellt utbyte bör så långt det är möjligt inte vara artificiellt färgade, åtminstone inte till dess att en internationell överenskommelse om ett enhetligt system uppnås. eventuella färgtillsatser får inte interferera med den specifika reaktionen.

Neerlandés

het is wenselijk dat aan sera voor bloedgroepenonderzoek die met het buitenland worden uitgewisseld, geen kleurstof wordt toegevoegd, althans totdat er bij internationale overeenkomst een eenheidssysteem wordt aangenomen. een toegevoegde kleurstof mag geen invloed hebben op de specifieke reacties.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(3) exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande till standardkvaliteten. denna definieras i punkt ii i bilaga i till förordning (eg) nr 1260/2001. dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i denna förordning. kandisocker definieras i kommissionens förordning (eg) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport [2]. det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom-eller färgtillsatser måste tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1% av innehållet.

Neerlandés

(3) voor ruwe suiker moet de restitutie vastgesteld worden voor de standaardkwaliteit die bepaald is in bijlage i, punt ii, van verordening (eg) nr. 1260/2001. deze restitutie werd bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel 28, lid 4, van deze verordening. kandijsuiker werd omschreven in verordening (eg) nr. 2135/95 van de commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in de sector suiker [2]. het aldus berekende restitutiebedrag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 55
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Även om rådets direktiv av den 23 oktober 1962(3), senast ändrat genom direktivet 76/399/eeg(4), fastställde en enda förteckning över färgämnen som godkänts för användning i livsmedel avsedda för människor, kvarstår olikheterna mellan medlemsstaternas lagstiftning i fråga om färgtillsatser till läkemedel. vissa länder tillämpar för läkemedel samma regler som fastställts för livsmedel, medan andra har skilda förteckningar över färgämnen som godkänts för läkemedel respektive livsmedel.

Neerlandés

overwegende dat , hoewel in de richtlijn van de raad van 23 oktober 1962 ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 76/399/eeg ( 4 ) , eenheid is gebracht in de lijst van stoffen waarvan het gebruik voor het kleuren van voor menselijke voeding bestemde waren is toegestaan , toch de verschillen tussen de wettelijke voorschriften van de lid-staten inzake het kleuren van geneesmiddelen zijn blijven bestaan ; dat bepaalde lid-staten , op geneesmiddelen de voorschriften toepassen die zijn vastgesteld voor levensmiddelen ; dat in andere lid-staten lijsten van toegelaten kleurstoffen bestaan die voor geneesmiddelen en voor levensmiddelen verschillend zijn ;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

medlemsstaterna får inte godkänna som färgtillsatser till läkemedel för människor eller djur, enligt definitionerna i artikel 1 i rådets direktiv 65/65/eeg av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar och andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter(5), några andra färgämnen än de som är upptagna i bilaga 1, avsnitten i och ii till direktivet av den 23 oktober 1962, med de ändringar som gjorts senare. alla övergångsbestämmelser som fastställts för vissa av dessa färgämnen skall också gälla.

Neerlandés

de lid-staten laten voor het kleuren van geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik, zoals omschreven in artikel 1 van richtlijn 65/65/eeg van de raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (5) , slechts de stoffen toe die zijn opgenomen in bijlage i, rubriek i en ii, van de richtlijn van 23 oktober 1962 en de latere wijzigingen hierop. eventuele overgangsbepalingen voor sommige van deze stoffen zijn eveneens van toepassing.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(3) exportbidraget för råsocker bör fastställas för standardkvaliteten. denna definieras i punkt ii i bilaga i till förordning (eg) nr 1260/2001. dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (eg) nr 1260/2001. kandisocker definieras i kommissionens förordning (eg) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag inom sockersektorn(3). det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom-eller färgtillsatser bör tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1% av innehållet.

Neerlandés

(3) voor ruwe suiker moet de restitutie worden vastgesteld voor de standaardkwaliteit die is bepaald in bijlage i, punt ii, van verordening (eg) nr. 1260/2001. deze restitutie wordt bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel 28, lid 4, van verordening (eeg) nr. 1260/2001. kandijsuiker is omschreven in verordening (eg) nr. 2135/95 van de commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in de sector suiker(3). het aldus berekende restitutiebedrag voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

benfärgat, utom färgtillsatsen som är orange eller rosafärgad. vid skärning får smöret ett skummat utseende, varvid skumkaraktären varierar mellan svagt och lätt öppen samtidigt som den är kompakt och har oregelbundna håligheter vars storlek varierar mellan storleken på ett sockerkorn och storleken på ett riskorn. doft av diacetyl med en viss aning av sockerkulör. intensiv söt smak som är lätt syrlig. medelsnabb till snabb smältning i munnen. genomsnittlig viskositet. arom av grädde, lätt vegetabilisk. moderat till lång eftersmak.

Neerlandés

beenkleurig met uitzondering van de als versiering aangebrachte bovenlaag, die oranje of roze gekleurd is. het snijvlak biedt de aanblik van min of meer open maar compact schuim, met onregelmatige holten waarvan de grootte varieert tussen een korrel kristalsuiker en een rijstkorrel. diacetylgeur met tonen van karamelsuiker. intens zoete en zwak zure smaak. smelt middelsnel tot snel in de mond. middelmatige viscositeit. aroma van room met een licht kruidig accent. tussen middellange en lange nasmaak.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

medlemsstaterna får inte godkänna som färgtillsatser till läkemedel för människor eller djur, enligt definitionerna i artikel 1 i rådets direktiv 65/65/eeg av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar och andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter(5), några andra färgämnen än de som är upptagna i bilaga 1, avsnitten i och ii till direktivet av den 23 oktober 1962, med de ändringar som gjorts senare.

Neerlandés

de lid-staten laten voor het kleuren van geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik , zoals omschreven in artikel 1 van richtlijn 65/65/eeg van de raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten ( 5 ) , slechts de stoffen toe die zijn opgenomen in bijlage i , rubriek i en ii , van de richtlijn van 23 oktober 1962 en de latere wijzigingen hierop .

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

benfärgat, utom färgtillsatsen som är orange eller rosafärgad. vid skärning får smöret ett skummat utseende, varvid skumkaraktären varierar mellan svagt och lätt öppen samtidigt som den är kompakt och har oregelbundna håligheter vars storlek varierar mellan storleken på ett sockerkorn och storleken på ett riskorn.

Neerlandés

beenkleurig met uitzondering van de als versiering aangebrachte bovenlaag, die oranje of roze gekleurd is. het snijvlak biedt de aanblik van min of meer open maar compact schuim, met onregelmatige holten waarvan de grootte varieert tussen een korrel kristalsuiker en een rijstkorrel.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo