Usted buscó: utbildningsinsatser (Sueco - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Polaco

Información

Sueco

de stödberättigande kostnaderna skall avse utbildningsinsatser.

Polaco

koszty kwalifikowane podlegające programowi pomocy obejmują w szczególności koszty związane z organizacją programów szkoleniowych.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

ytterligare länder kan omfattas av regionala utbildningsinsatser.

Polaco

dodatkowe państwa mogą być włączone w regionalne projekty szkoleniowe.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Sueco

mot denna bakgrund har byråns utbildningsinsatser varit otillräckliga.

Polaco

w tych okolicznościach wysiłek szkoleniowy urzędu jest nadal niewystarczający.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

samarbetet ska också omfatta studier, experthjälp samt informations- och utbildningsinsatser.

Polaco

obejmuje ona również środki takie jak badania, pomoc oddelegowanych ekspertów oraz działania informacyjne i szkoleniowe.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

dessutomföljer inte resultatmatrisenifinansieringsöverenskommelsen handledningenför planering av utbildningsinsatser när det gällerindikatorerför output och utfall.

Polaco

ponadto matryca wyników umowy finansowej nie spełnia wytycznych programowych dla edukacji pod względem wskaźników produktui wyniku.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

där så är lämpligt skall utbildningsinsatser för personalen sättas in, med beaktande av dessa krav.

Polaco

elementy szkolenia dla personelu muszą być odpowiednio wykorzystane w okolicznościach, w których należy uwzględnić powyższe uwagi.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

den lovar dock att fortsätta med sina utbildningsinsatser och sin infor­mation om förvaltnings- och kontrollverktygen.

Polaco

komisja zobowiązuje się jednak kontynuować wysiłki w zakresie szkolenia personelu i rozpowszechniania informacji na temat narzędzi zarządzania i kontroli.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

4.15 att åstadkomma tillgång för de socialt missgynnade är dock inte endast en fråga om utbildningsinsatser.

Polaco

4.15 jednakże umożliwienie dostępu osobom społecznie defaworyzowanym wymaga nie tylko szkoleń.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

en utbyggd barnomsorg främjas också genom utbildningsinsatser för att se till att det finns tillräcklig tillgångtill välutbildad barnomsorgspersonal.

Polaco

zwiększeniu dostępności takich placówek sprzyjają także środki wzakresieszkoleniazmierzające dozapewnienia odpowiedniejliczby wykwalifikowanych pracowników doopieki na dziećmi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

en sådan mekanism kommer att stärka banden mellan forsknings- och utbildningsinsatser på nationell nivå och unionsnivå.

Polaco

taki mechanizm wzmocni powiązania między staraniami podejmowanymi w dziedzinie badań naukowych i edukacji na poziomie krajowym a wysiłkami na poziomie unii.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

3.10.3 båda dessa exempel visar enligt kommittén behovet av omfattande informations- och utbildningsinsatser.

Polaco

3.10.3 te dwa przykłady wskazują, zdaniem komitetu, na potrzebę informacji i szkolenia.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

bättre stödja föräldrars återintegrering på arbetsmarknaden efter föräldraledighet genom utbildningsinsatser och stöd för att söka arbete, med särskild inriktning på de mest utsatta.

Polaco

udzielać większego wsparcia na rzecz ponownej integracji rodziców na rynku pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego poprzez działania w dziedzinie szkoleń oraz pomoc w poszukiwaniu pracy, koncentrując się na osobach szczególnie zagrożonych;

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

dessa begränsningar strider mot en öppen arbetsmarknad i ett utvidgat eu och innebär en risk att de utbildningsinsatser och den yrkesmässiga anpassning som vidtagits i de nya medlemsländerna blir lidande.

Polaco

ograniczenia te stoją w sprzeczności z wolnym funkcjonowaniem rynku pracy w rozszerzonej europie i mogą zaszkodzić wysiłkom kształcenia i dostosowania zawodowego podjętym w nowych państwach członkowskich.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

först och främst måste de genomföra informations- och utbildningsinsatser gentemot lokalbefolkningen, vilket i princip sker genom allmänna möten och temaworkshopar.

Polaco

po pierwsze, struktury te mają za zadanie zapewnić obieg informacji wśród ludności lokalnej i szkolenia, co zasadniczo odbywa się za pośrednictwem publicznych spotkań i warsztatów tematycznych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

de förklarade närmare alla allmänna och särskilda utbildningsinsatser och angav hur utbildningsstödet förbättrar och höjer personalens kunskapsnivå, och följaktligen deras möjlighet att få anställning med tanke på marknadens nya utmaningar.

Polaco

dalej szczegółowo wyjaśniły one wszystkie działania w ramach szkolenia ogólnego i szczególnego i podały, w jaki sposób pomoc szkoleniowa poprawi i podniesie poziom umiejętności pracowników spółki, a więc ich zdolność wykorzystania umiejętności zawodowych w odpowiedzi na nowe wyzwania rynku.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

-genomföra utbildningsinsatser för experter och förstärka lämpliga databaser med bred användning.-förena det europeiska standardiseringssystemet med miljöskydd i allt högre utsträckning.

Polaco

5.1 ekes jest przekonany o konieczności przyspieszenia procesu normalizacji we wszystkich jego aspektach, w tym dotyczących ekologii, jednak bez jego przeciążania, mając na celu zapewnienie rozwoju rynku wewnętrznego na wysokim poziomie. chodzi o to, by proces normalizacji był skuteczny, mało kosztowny i niezbiurokratyzowany, zaś zdolności instytucjonalne państw członkowskich wcześniej odpowiednio dostosowane.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

för samordningen av periklesåtgärderna och andra utbildningsinsatser svarar kommissionens expertgrupp inom euroförfalskning, som består av sakkunniga från alla medlemsstater och kandidatländer, och där även företrädare för europol, ecb och interpol deltar.

Polaco

działająca przy komisji grupa specjalistów w zakresie fałszowania euro, która zrzesza ekspertów ze wszystkich państw członkowskich i państw kandydujących we współpracy z europolem, ebc i interpolem koordynuje program perykles i inne działania szkoleniowe.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

7.2.9 vi anser att åtgärder bör vidtas i syfte att förbättra de europeiska utbildningssystemen och utveckla nya paradigm för produktion och miljövänlig konsumtion med hjälp av utbildningsinsatser till stöd för uppbyggnad av nätverk för industriparker, teknikparker och kluster.

Polaco

7.2.9 komitet nalega na stosowanie środków skierowanych na poprawę europejskich systemów edukacji i kształcenia zawodowego, zdolnych podtrzymać rozwój nowych paradygmatów produkcji i konsumpcji z poszanowaniem środowiska, zwłaszcza poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych skoncentrowanych na przekształceniach sieci parków przemysłowych i technologicznych oraz klastrów przemysłowych.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

2.3 det är uppenbart att dessa begivenheter ger möjlighet att utveckla och sprida viktiga utbildningsinsatser till befolkningen i medlemsstaterna och i hela världen. särskild uppmärksamhet bör ägnas ungdomar och dem som är minst integrerade i samhället, bland annat funktionshindrade.

Polaco

2.3 wydarzenia te w sposób oczywisty stwarzają olbrzymią okazję do opracowywania i wdrażania działań szkoleniowo-edukacyjnych dla obywateli państw członkowskich oraz szerzej rozumianego świata. na szczególne uwzględnienie zasługuje przy tym młodzież oraz osoby w mniejszym stopniu zintegrowane z tkanką społeczną, jak na przykład osoby niepełnosprawne.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

-informations-och utbildningsinsatser måste genomföras för att stödja och utveckla den offentliga sektorns upphandling av rena fordon. kommissionens handbok om grön offentlig upphandling är ett värdefullt instrument, men ytterligare insatser krävs.

Polaco

-należy przewidzieć działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz wspierania i forsowania zamówień w sektorze publicznym na ekologicznie czyste pojazdy. podręcznik zamówień publicznych uwzględniających potrzeby ochrony środowiska jest wartościowym narzędziem, potrzeba jednakże dalszych wysiłków;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo