Vous avez cherché: land of rebirth (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

land of song

Gallois

gwlad y gan

Dernière mise à jour : 2018-12-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

land of my youth

Gallois

bro fy mebyd

Dernière mise à jour : 2019-12-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

land (of) the big trees

Gallois

tir y coed mawr

Dernière mise à jour : 2014-01-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

you in plaid cymru always operate in the land of make believe

Gallois

yr ydych chi ym mhlaid cymru bob amser yn gweithredu yng ngwlad hud a lledrith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

they had never thought of wales as a land of research and technology

Gallois

nid oeddent erioed wedi ystyried cymru fel gwlad o ymchwil a thechnoleg

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

wales is also the land of modern legends and modern fantasy stories

Gallois

mae cymru hefyd yn wlad o chwedlau cyfoes a storïau ffantasi cyfoes

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is a land of legend , a land of song and a land of great opportunity

Gallois

gwlad chwedloniaeth , gwlad y gân a gwlad y cyfle mawr yw hi

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in one sense , it is the one-eyed man in a land of blind people

Gallois

ar un ystyr , tywysog unllygeidiog yng ngwlad y deillion ydyw

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is something that william hague welcomes in the land of his father-in-law

Gallois

mae'n rhywbeth a groesewir gan william hague yng ngwlad ei dad-yng-nghyfraith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

we have a land of magical splendour populated with giants , witches and wizards , princes and princesses

Gallois

mae gennym wlad o ysblander hudol , llawn cewri , gwrachod a dewiniaid , tywysogion a thywysogesau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

we are the lands of our fathers , as our anthem says

Gallois

hen wledydd ein tadau ydym , fel y dywed ein hanthem

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

those people who now pretend that its absence will make a material difference to the economic future of dairy farming in wales are living in a land of make believe

Gallois

mae'r bobl hynny sydd bellach yn cymryd arnynt fod mynd hebddo yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i ddyfodol economaidd ffermio llaeth yng nghymryu yn byw mewn byd hud a lledrith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in wales and , echoing what i said earlier , in the land of aneurin bevan , going private is not an option as government policy

Gallois

yng nghymru , a chan adleisio'r hyn a ddywedais yn gynharach , yng ngwlad aneurin bevan , nid yw mynd yn breifat yn ddewis fel polisi'r llywodraeth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

is he seriously suggesting that the people who own the land of this country of ours will take shotguns to those who walk on it ? that is what it sounded like

Gallois

a yw'n awgrymu o ddifrif y bydd y rhai sy'n berchen ar diroedd ein gwlad yn mynd at y rhai sy'n eu cerdded gan afael mewn dryll pelets ? felly yr oedd yn swnio

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the wales tourist board believes that our strongest appeal to tourists is as the land of myths and legend ; the wda prefers a land of innovation and technology

Gallois

cred bwrdd croeso cymru mai ein hapêl gryfaf i dwristiaid yw fel gwlad chwedloniaet ; mae'n well gan y wda sôn am wlad o ddyfeisgarwch a thechnoleg

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

although there were problems -- and it was not a land of milk and honey in terms of community relations when i was growing up -- there were many positive aspects

Gallois

er bod yno broblemau -- nid oedd yn wlad o laeth a mêl o ran cysylltiadau cymunedol pan oeddwn yn tyfu -- ond yr oedd yno nifer o agweddau positif

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

every child in ireland is taught that st patrick was born in wales , taken as a captive to ireland , escaped and later returned to his adopted home spreading the christian message in the promised land of ireland

Gallois

addysgir pob plentyn yn iwerddon bod san padrig wedi ei eni yng nghymru , iddo gael ei gymryd yn garcharor i iwerddon , iddo ddianc a dychwelyd yn ddiweddarach i'w gartref mabwysiedig gan ledaenu'r neges gristnogol yng ngwlad addewid iwerddon

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

janet ryder : i do not believe the remark about our living in a land of make believe when it comes from a minister who does not listen to professionals in the field telling her repeatedly that they are under severe financial pressure

Gallois

janet ryder : peidiwch â chredu’r sylw i’r perwyl ein bod yn byw yng ngwlad hud a lledrith gan fod y sawl a’i gwnaeth yn weinidog na wnaiff wrando ar weithwyr proffesiynol yn y maes sy’n dweud wrthi dro ar ôl tro eu bod o dan bwysau ariannol dybryd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the events attended were all aimed specifically at raising awareness about wales and the profile of wales in general , as well as to increase the perception of wales as a land of high technology , leading edge research and higher education

Gallois

yr oedd y digwyddiadau a fynychais oll wedi'u hanelu'n benodol at godi ymwybyddiaeth o gymru a phroffil cymru yn gyffredinol , yn ogystal â chynyddu'r amgyffrediad o gymru fel gwlad uwch dechnoleg , ymchwil flaengar ac addysg uwch

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is clear that with limited resources to promote wales worldwide , and with the wda and the wtb co-operating as they should in this venture , we cannot simultaneously be the land of myths and legends and land of new technology

Gallois

mae'n amlwg , gydag adnoddau cyfyngedig i hyrwyddo cymru ledled y byd , a chyda'r wda a'r bwrdd croeso yn cydweithredu fel y dylent yn y fenter hon , na allwn fod yn wlad chwedloniaeth ac yn wlad technoleg newydd yr un pryd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK