Demander à Google

Vous avez cherché: deregistration (Anglais - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Maltais

Infos

Anglais

facilitate deregistration from US securities exchanges;

Maltais

facilitate deregistration from US securities exchanges

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Common minimum standards for the registration and deregistration of taxable persons

Maltais

Standards minimi komuni għar-reġistrazzjoni kif ukoll it-tneħħija mir-reġistrazzjoni ta' persuni taxxabbli

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Common minimum standards for registration and deregistration in VIES (3.1.1.)

Maltais

Standards minimi komuni għar-reġistrazzjoni u għat-tneħħija mir-reġistrazzjoni fil-VIES (3.1.1)

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

(Name of the ship when it was received for recycling/at the point of deregistration)

Maltais

(Isem il-bastiment meta daħal għar-riċiklaġġ/fil-punt ta’ dereġistrazzjoni)

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The point also lays down procedures for the communication of any modification of the registration data, as well as for deregistration.

Maltais

Il-punt jistipula wkoll il-proċeduri għall-komunikazzjoni ta’ kull modifikazzjoni ta’ data ta’ reġistrazzjoni, kif ukoll għat-tneħħija ta' reġistrazzjoni.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Confidence in the information could be increased by the introduction of minimum standards at EU level for registration and deregistration of taxable persons in VIES.

Maltais

It-tisħiħ fil-kunfidenza tal-informazzjoni tista' ssir bl-introduzzjoni ta' standards minimi fil-livell tal-UE għar-reġistrazzjoni u t-tneħħijja mir-reġistrazzjoni ta' persuni taxxabbli fil-VIES.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

All Member States except Belgium reported having set up a system according to which the presentation of a certificate of destruction is a condition for deregistration of a vehicle.

Maltais

L-Istati Membri kollha, ħlief il-Belġju, irrappurtaw li waqqfu sistema li biha l-preżentazzjoni ta’ ċertifikat ta’ qerda hija kundizzjoni meħtieġa għat-tneħħija tar-reġistrazzjoni ta’ vettura.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

All Member States have reported having set up a deregistration system which links vehicle deregistration to the issuing of a certificate of destruction by an authorised treatment facility.

Maltais

L-Istati Membri kollha rrapportaw li stabbilixxew sistema ta’ tneħħija tar-reġistrazzjoni li torbot din it-tneħħija ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi mal-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ distruzzjoni tal-vettura minn faċilità ta’ trattament awtorizzata.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The Commission observed in its decision that single acts involving the launch, withdrawal or requests for deregistration would not normally as such constitute an abuse.

Maltais

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni osservat li l-atti waħdanija li jinvolvu t-tnedija, l-irtirar jew it-talbiet għad-dereġistrazzjoni normalment m’għandhomx jikkostitwixxu abbuż fihom infushom.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Directive 2000/53/EC establishes that deregistration of vehicles will only be possible upon the presentation of a certificate of destruction.

Maltais

Id-Direttiva 2000/53/KE tistabbilixxi illi t-tneħħija tar-reġistrazzjoni tal-vetturi trid tkun possibbli biss fuq il-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-qerda.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

e Commission observed in its decision that single acts involving the launch, withdrawal or requests for deregistration would not normally as such constitute an abuse.

Maltais

Fiddeċiżjoni tagħha, ilKummissjoni osservat li l-atti waħdanija li jinvolvu t-tne-dija, l-irtirar jew it-talbiet għaddereġistrazzjoni normalment m’għandhomx jikkostitwixxu abbuż fihom infushom.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Member States shall set up a system according to which the presentation of a certificate of destruction is a condition for deregistration of the end-of life vehicle.

Maltais

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li permezz tagħha presentazzjoni ta' ċertifikat ta' tkissir hi kondizzjoni għad-dereġistrazzjoni tal-vettura li m'għadhiex tintuża.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

According to the Directive, Member States must set up a system according to which the presentation of a certificate of destruction is a condition for deregistration of the end-of life vehicle.

Maltais

Skont id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li permezz tagħha l-preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' tkissir hija kundizzjoni għad-dereġistrazzjoni tal-vettura li m'għadhiex tintuża.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The selective deregistration removed the reference market authorisation on which generic firms and parallel traders arguably needed to rely at the time to enter and/or remain on the market.

Maltais

Id-dereġistrazzjoni selettiva neħħiet l-awtorizzazzjoni ta’ referenza tas-suq (reference market authorisation) li d-ditti ġeneriċi u n-negozjanti paralleli diskutibilment kellhom bżonn jistrieħu fuqha f’dak iż-żmien biex jidħlu u/jew jibqgħu fis-suq.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

3.2 As regards making the system watertight, clear common standards are needed for registration and deregistration in the Information Exchange System (VIES).

Maltais

3.2 Fir-rigward ta’ sistema aktar rigoruża, hemm bżonn ta’ regoli preċiżi li jkunu komuni għar-reġistrazzjoni u l-kanċellazzjoni tad-data li tidħol fis-sistema tal-VIES (VAT Information Exchange System).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

This Article lays down the rules for the exchange of information on registration (including modification of registration data and deregistration) of taxable persons under the special scheme.

Maltais

Dan l-Artikolu jistipula r-regoli għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni (inkluż modifikazzjoni tad-data tar-reġistrazzjoni u dereġistrazzjoni) ta’ persuni taxxabbli taħt l-iskema speċjali.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

These minimum standards include objective data to be provided by the trader before obtaining a VAT identification number, to the obligation to eliminate the VAT identification number from the VIES database when certain conditions are met and to certain objective criteria that have to be fulfilled during the registration and deregistration procedures.

Maltais

Dawn l-istandards minimi jinkludu dejta oġġettiva li għandha tingħata mill-kummerċjant qabel ma jikseb numru tal-identifikazzjoni tal-VAT, sal-obbligu tal-eliminazzjoni tan-numru tal-identifikazzjoni tal-VAT mid-dejtabejż VIES meta jintlaħqu ċertu kundizzjonijiet u minħabba ċerti kriterji oġġettivi li għandhom jiġu ssodisfati matul il-proċeduri tar-reġistrazzjoni u t-tneħħija tar-reġistrazzjoni.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The second abuse took place towards the end of the 1990s and consisted of AZ’s requests for the deregistration of its market authorisation for Losec capsules in Denmark, Norway and Sweden in a context where Losec capsules were withdrawn from the market and Losec MUPS tablets were launched in those three countries.

Maltais

It-tieni abbuż seħħ lejn l-aħħar tas-snin 1990 u kkonsista fit-talbiet ta’ l-AZ għad-dereġistrazzjoni ta’ l-awtorizzazzjoni tas-suq tagħha għall-kapsuli tal-Losec fid-Danimarka, fin-Norveġja u fl-Iżvezja f’kuntest fejn il-kapsuli tal-Losec ġew irtirati mis-suq u l-pilloli MUPS tal-Losec ġew imnedija f’dawk it-tliet pajjiżi.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Member States which do not have a deregistration system at the date of entry into force of this Directive shall set up a system according to which a certificate of destruction is notified to the relevant competent authority when the end-of life vehicle is transferred to a treatment facility and shall otherwise comply with the terms of this paragraph.

Maltais

L-Istati Membri li m'għandhomx sistema ta' dereġistrazzjoni fid-data tal-bidu tas-seħħ ta' din id-Direttiva għandhom jistabbilixxu sistema li biha ċertifikat ta' distruzzjoni ikun notifikat lill-awtorità kompetenti rilevanti meta l-vettura li tkun waslet fl-aħħar hija trasferita għal faċilità ta' trattament u għandha b'mod ieħor tkun konformi mal-provvedimenti ta' dan il-paragrafu.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The short-term action plan lays down common standards for registration and deregistration in VIES, better control tools thanks to enhanced communication and cooperation between Member States and, in time, the creation of Eurofisc, a body which will perform surveys and take a hand.

Maltais

Il-pjan ta’ azzjoni għal żmien qasir jipprevedi regoli komuni għar-reġistrazzjoni u l-kanċellazzjoni mir-reġistri tal-VIES, strumenti aħjar tal-kontroll permezz ta’ komunikazzjoni u kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri u aktar ‘il quddiem, il-ħolqien ta’ Eurofisc, organiżmu ta’ stħarriġ u intervent.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK