Demander à Google

Vous avez cherché: acm (Anglais - Slovène)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Slovène

Infos

Anglais

(acm) Article 27(3)

Slovène

(acl) člen 27(3)

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

ACM Aerial Combat Simulator

Slovène

ACM, simulator zračnih bojev

Dernière mise à jour : 2014-08-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

Definition of ATC Communications Management service (ACM)

Slovène

Opredelitev storitve upravljanja komunikacij ATC (ACM – ATC Communications Management)

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

ACM and the air carrier Air Madagascar requested to be heard by the Air Safety Committee and did so on 20 November 2012.

Slovène

ACM in letalski prevoznik Air Madagascar sta zahtevala zaslišanje pri Odboru za varnost v zračnem prometu in sta bila zaslišana 20. novembra 2012.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

The exchanges between airborne and ground data link systems for the execution of ACM service shall comply with:

Slovène

Izmenjava med sistemi podatkovnih zvez v zraku in na zemlji za izvrševanje storitve ACM je skladna z:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The Air Safety Committee took note of the progress reported and welcomed the efforts made by ACM to improve its capacity to fulfil its obligations with regard to the ICAO requirements.

Slovène

Odbor za varnost v zračnem prometu je seznanjen s sporočenim napredkom in pozdravlja prizadevanja ACM za izboljšanje njegove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti v zvezi z zahtevami ICAO.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

ACM also informed they have entered into a two-year contract to obtain external technical assistance to support their safety oversight.

Slovène

ACM je tudi sporočil, da je podpisal dveletno pogodbo za zunanjo tehnično pomoč, ki bo podpirala njegov nadzor nad varnostjo.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

The European Commission is taking action to ensure the Dutch telecoms regulator, ACM, retains full independence in the application of EU telecoms rules to television broadcasting transmission.

Slovène

Evropska komisija ukrepa za zagotovitev, da nizozemski telekomunikacijski regulator ACM ohranja popolno neodvisnost pri uporabi predpisov EU o telekomunikacijah za prenašanje televizijskih programov.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The second provision obliges the ACM to force companies found to have significant market power to resell their programmes to competitors at cost-oriented prices.

Slovène

V skladu z drugo določbo mora nizozemski regulator ACM družbe, za katere ugotovi, da imajo precejšnjo tržno moč, prisiliti, da svoje programe preprodajo konkurentom po stroškovno naravnanih cenah.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The Commission, assisted by the EASA and with the support of the Member States, is ready to carry out an assessment on site once the implementation of the action plans by ACM and Air Madagascar has sufficiently advanced.

Slovène

Evropska komisija je ob pomoči EASA in podpori držav članic pripravljena na izvedbo ocene na kraju samem, ko bosta ACM in Air Madagascar dovolj napredovala pri izvajanju akcijskih načrtov.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

1.9 The EESC calls on the Commission to draw up, together with the social partners and other relevant stakeholders, programmes and awareness-raising activities on asbestos-related risks and the need for appropriate training for all staff likely to be affected by ACMs, in accordance with Article 14(1) of Directive 2009/148/EC, and to improve information about existing asbestos legislation and provide practical guides as to how to comply with it, including EU citizens.

Slovène

1.9 EESO poziva Evropsko komisijo, naj skupaj s socialnimi partnerji in drugimi relevantnimi zainteresiranimi stranmi vzpostavi programe in dejavnosti ozaveščanja o tveganjih, povezanih z azbestom, ter o ustreznem usposabljanju za vse osebje, ki bi ga utegnili prizadeti materiali, ki vsebujejo azbest, in sicer v skladu s členom 14(1) Direktive 2009/148/ES; poziva jo tudi, naj izboljša informacije o veljavni zakonodaji s področja azbesta in poskrbi za praktične smernice, kako jo izvajati, v to pa vključi državljane EU.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The EESC calls on the Commission to draw up programmes and awareness-raising activities on asbestos-related risks and the need for appropriate training for all staff likely to be affected by ACMs.

Slovène

EESO poziva Evropsko komisijo, naj vzpostavi programe in dejavnosti ozaveščanja o tveganjih, povezanih z azbestom, ter o ustreznem usposabljanju za vse osebje, ki bi ga utegnili prizadeti materiali, ki vsebujejo azbest.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Rather, the transfer should be classified as a State aid measure itself, as the price that HRE received for the assets exceeded the REV of the assets by some EUR 16,2 billion. Nevertheless, the company has sold and is in the process of selling several participations in companies (e.g. Arsago ACM GmbH (Frankfurt), Arsago Holding AG (Switzerland), DEPFA First Albany Securities LLC (New York) and Collineo Asset Management GmbH).

Slovène

Namesto tega bi bilo treba prenos opredeliti kot ukrep državne pomoči, saj je cena, ki jo je banka HRE prejela za sredstva, presegla realno ekonomsko vrednost teh sredstev za približno 16,2 milijarde EUR. Kljub temu je družba prodala in še prodaja več udeležb v družbah (npr. družbah Arsago ACM GmbH (Frankfurt), Arsago Holding AG (Švica), DEPFA First Albany Securities LLC (New York) in Collineo Asset Management GmbH).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The Air Safety Committee encourages ACM to continue its efforts towards resolution of all non-compliance findings identified during the ICVM audit carried out by ICAO and especially in the field of the surveillance of the air operators certified in Madagascar.

Slovène

Odbor za varnost v zračnem prometu poziva ACM, naj si še naprej prizadeva za odpravo vseh neskladnosti, ugotovljenih med revizijo ICVM, ki jo je izvedla ICAO, zlasti na področju nadzora zračnih operaterjev, certificiranih na Madagaskarju.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

The air carrier Air Madagascar is subject to operational restrictions and is listed in Annex B pursuant to Regulation (EC) No 390/2011.Consultations with the competent authorities of Madagascar (ACM) and the Air Madagascar have since been pursued with the view to get updates on progress made in the implementation of corrective actions.

Slovène

Za letalskega prevoznika Air Madagascar veljajo operativne omejitve in je na seznamu v Prilogi B v skladu z Uredbo (ES) št. 390/2011. Od takrat potekajo posvetovanja s pristojnim organom Madagaskarja (ACM), od prevoznika Air Madagascar pa se zahtevajo posodobljene informacije o napredku na področju izvajanja korekcijskih ukrepov.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

The competent authorities of Madagascar ('ACM') stated that, with regard to the operations conducted with the aircraft of type Boeing B737, they are satisfied with the current level of compliance demonstrated by Air Madagascar with respect to ICAO requirements.

Slovène

Pristojni organ Madagaskarja (v nadaljnjem besedilu: ACM) je navedel, da je glede dejavnosti, ki se opravljajo z zrakoplovom vrste Boeing B737, zadovoljen s trenutno ravnjo skladnosti, ki jo je dokazal Air Madagascar v zvezi z zahtevami ICAO.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The ACM service shall provide automated assistance to flight crews and air traffic controllers for conducting the transfer of ATC communications (voice and data) comprising:

Slovène

Storitev ACM zagotavlja avtomatsko podporo letalskemu osebju in kontrolorjem zračnega prometa za izvajanje prenosa komunikacij ATC (zvočnih in podatkovnih), ki obsegajo:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK