Demander à Google

Vous avez cherché: outnumber (Anglais - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Slovaque

Infos

Anglais

Women still outnumber men in education.

Slovaque

V oblasti vzdelávania sú ženy aj naďalej početnejšie zastúpené než muži.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

60 and women outnumber men among opiate users(113

Slovaque

HIV a AIDS vo východnej Európe

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Generally among drug users, males far outnumber females.

Slovaque

Na základe odhadovaného počtu problémových užívateľov drog a podielu bezdomovcov medzi liečenými klientmi v Európe existuje približne 75 600 až 123 300 problémových užívateľov drog bez domova.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Men outnumber women among graduates in maths, science and technology subjects.

Slovaque

Medzi absolventmi matematických, prírodovedných a technických odborov prevládajú muži nad ženami.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

This is paradoxical when female students outnumber male in business, administration and law.

Slovaque

Paradoxné je to v situácii, keď z hľadiska počtu študentov ekonómie, správy a práva ženy prevažujú nad mužmi.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

pharmaceuticals and biotechnology outnumber by far any other sector (15,9 %);

Slovaque

V sektoroch súvisiacich so zdravím je vysoká intenzita výskumu a vývoja – farmaceutický sektor a biotechnológie zďaleka prevyšujú akýkoľvek iný sektor (15,9 %);

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

1.3 The positive elements of the Green Paper outnumber by far the potential negative ones.

Slovaque

1.3 Pozitívne prvky zelenej knihy počtom zďaleka presahujú prípadné negatíva.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

In fact, at the present time women outnumber men at university and also obtain better results.

Slovaque

V skutočnosti je dnes na univerzitách viac žien ako mužov a dosahujú aj lepšie výsledky.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

By contrast, male graduates at ISCED level 6 generally slightly outnumber their women counterparts.

Slovaque

Spojené kráľovstvo (ANG/WLS/SIR): Granty majú rôznu výšku, podľa príjmu rodiny.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

While the proportion of women in upper secondary education is less striking, they outnumber men in nearly all countries.

Slovaque

Aj keď podiel žien vo vyššom strednom vzdelávaní je menej výrazný, takmer vo všetkých krajinách počtom prevyšujú mužov.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Although the number of women studying science, technology and ICT at university level is increasing, men significantly outnumber women.

Slovaque

Napriek tomu, že počet žien študujúcich prírodné vedy, technologické disciplíny a IKT na vysokoškolskej úrovni narastá, počet mužov je stále neporovnateľne vyšší.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

There is still a substantial imbalance in the proportion of women in the highest positions of research careers even though female doctoral candidates frequently outnumber male.

Slovaque

Ešte stále existuje podstatná nerovnováha v počte žien na najvyšších pozíciách v rámci výskumnej kariéry, aj keď počet ženských kandidátov na doktorandské štúdium často prevyšuje počet mužov.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Additionally, studies collecting sex-disaggregated data on the subject have shown that women social entrepreneurs even outnumber men in some European countries.

Slovaque

Okrem toho zo štúdií, ktoré zhromažďujú údaje rozdelené podľa pohlavia, vyplýva, že v niektorých európskych krajinách ženy podnikajúce v sociálnej oblasti dokonca prevažujú nad mužmi.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

However, in the BES, men outnumber women among supportingstaff in the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovenia.

Slovaque

Avšak v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovinskupracuje v sektore OP ako pomocný personál viac mužov než žien.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Female students outnumber their male counterparts at tertiary education level, resulting in 50% more highly qualified women than men available in the labour market.

Slovaque

Počet študentiek vysokých škôl prevyšuje počet študentov, v dôsledku čoho je na trhu práce o 50 % viac vysokokvalifikovaných žien než mužov.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Eurostat projections8 indicate that in the EU “population growth until 2025 will be mainly due to net migration, since total deaths will outnumber total births from 2010.

Slovaque

Prognózy Eurostatu8 uvádzajú, že v EÚ „bude rast populácie do roku 2025 spôsobený najmä čistou migráciou, keďže od roku 2010 prekročí celková miera úmrtnosti celkový počet novonarodených detí.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

All DHL EAT training measures are followed by on-the-job training days, which significantly outnumber the working days devoted to theoretical training.

Slovaque

Všetky vzdelávacie opatrenia spoločnosti DHL EAT budú rozšírené o dni vzdelávania na pracovisku, ktoré jasne prevýšia počet pracovných dní, ktoré pripadnú na teoretickú časť.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

In the majority of countries, women with a level of qualification corresponding to tertiary education outnumber male graduates with respect to the entire reference population (comprising all those aged between 25 and 64).

Slovaque

Vo viac ako tucte štátov je terciárne vzdelávanie úplne alebo skoro bezplatné pre študentov na úrovni prvej kvalifikácie ISCED 5 (ukazovateľ C9 a D1).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

On average, men outnumber women opioid clients by three to one, with higher proportions of men found, in particular, in south European countries (Bulgaria, Greece,

Slovaque

Krajiny s tradične pretrvávajúcou situáciou problémových populácií užívateľov opiátov majú vo všeobecnosti menší podiel mladých aj nových injekčných užívateľov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Bulgaria, Italy, and Portugal achieve balanced participation of men and women in ‘science, mathematics and computing’, while in Romania women outnumber men in this field.

Slovaque

Bulharsko, Taliansko a Portugalsko dosahujú vyrovnanú účasť mužov a žien v ‘prírodných vedách, matematike a informatike’, zatiaľ čo v Rumunsku ženy v tomto odbore prevyšujú počet mužov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK