Demander à Google

Vous avez cherché: ayaw pag salig (Cébouano - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Cébouano

Anglais

Infos

Cébouano

Ayaw pag-ikalipay kong ang imong kaaway mapukan, Ug ayaw papagmayaa ang imong kasingkasing kong siya mapukan,

Anglais

Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth:

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila.

Anglais

My son, if sinners entice thee, consent thou not.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Likayi kini, ayaw pag-agi haduol niini; Tumipas ka gikan niini, ug padayon.

Anglais

Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug miingon si Jehova kanako: Ayaw pag-ampo alang niini nga katawohan alang sa ilang kaayohan.

Anglais

Then said the LORD unto me, Pray not for this people for their good.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag ihikaw ang kaayohan gikan kanila diin kini gikinahanglan, Sa diha nga kini anaa sa gahum sa imong kamot ang pagbuhat niini.

Anglais

Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag-ihatag ang imong kusog ngadto sa mga babaye, Ni ang imong mga dalan nianang nakapalaglag sa mga hari.

Anglais

Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isigkatawo lamang, Ug ayaw pag-ibutyag ang tinago sa ubang tawo;

Anglais

Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another:

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug ayaw pag-adto sa balay nga kombirahan aron sa paglingkod uban kanila, sa pagkaon ug sa pag-inum.

Anglais

Thou shalt not also go into the house of feasting, to sit with them to eat and to drink.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag-ibutang ang inyong pagsalig sa mga principe, Ni sa anak nga lalake sa tawo, nga kaniya walay panabang.

Anglais

Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Duruha ka mga butang ang akong gipangayo kanimo; Ayaw pag-imakuli sila kanako sa dili pa ako mamatay:

Anglais

Two things have I required of thee; deny me them not before I die:

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag-ingon: Buhaton ko kaniya ingon sa iyang gibuhat kanako; Ako magahatag sa tawo sumala sa iyang buhat.

Anglais

Say not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag-adto sa uma, ni molakaw ka sa dalan; kay ang pinuti sa kaaway, ug kakugmat, anaa sa tagsatagsa ka kiliran.

Anglais

Go not forth into the field, nor walk by the way; for the sword of the enemy and fear is on every side.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Busa karon, magmatngon ka, ako nagahangyo kanimo, ug ayaw pag-inum sa vino ni maisug nga ilimnon, ug ayaw pagkaon sa mga mahugaw nga butang.

Anglais

Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing:

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Castigoha ang imong anak, sa natan-aw mo nga aduna pay paglaum; Ug ayaw pag-ibutang ang imong kasingkasing sa iyang kalaglagan.

Anglais

Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag-isipa nga dautan ang imong ulipon nga babaye; kay gikan sa pagkadaghan sa akong sumbong ug sa akong paghagit, akong gipamulong kini hangtud karon.

Anglais

Count not thine handmaid for a daughter of Belial: for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Hinigugma, ayaw pag-awat sa dautan kondili awata hinoon ang maayo. Siya nga nagabuhat ug maayo iya sa Dios; apan siya nga nagabuhat ug dautan wala gayud makakita sa Dios.

Anglais

Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Mao kini ang giingon ni Jehova kanako: Lumakaw ka, ug pagpalit ug bakus nga lino, ug ibakus sa imong hawak, ug ayaw pag-ibutang sa tubig.

Anglais

Thus saith the LORD unto me, Go and get thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ayaw pag-ingon sa imong isigkatawo: Lakat, ug bumalik ka pagusab, Ug sa pagkaugma ako mohatag; Sa diha nga ikaw aduna na niana.

Anglais

Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

Ug ang hari nagpaadto ug gipatawag si Semei, ug giingon siya: Magbuhat ka ug usa ka balay sa Jerusalem, ug magpuyo ka didto ug ayaw pag-adto sa bisan diin.

Anglais

And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Build thee an house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth thence any whither.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Cébouano

unsay labot nimu og naa nakuy anak waman ku nag pangayo nimug kwarta pam palit og gatas usa pa naa kuy trabaho mapalit naku kung unsay kinahanglan sa akoa anak og na buang naka ayaw kug e apil kay nag puyo kug akoa tayg sagpaon tikas sweldo naku nga 10k ang buwan nag tuo siguro kag nag lisod ku anhia nu, nag tuo siguro kag wana kuy ge kaon dinhi ayaw pag pataka dihag storya kay wakay ambag bayas akoa wa baya judka naka tabang naku bisag peso.

Anglais

Dernière mise à jour : 2020-08-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK