Vous avez cherché: energifællesskabstraktatens (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

forlængelse af energifællesskabstraktatens gyldighedsperiode

Anglais

extension of the duration of the energy community treaty

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

om forlængelse af energifællesskabstraktatens gyldighedsperiode

Anglais

on extending the duration of the energy community treaty

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

udvidelse og forlængelse af energifællesskabstraktatens gyldighed ud over 2016 og fokusering på en effektiv gennemførelse

Anglais

deepen and extend the validity of the energy community treaty beyond 2016, and focus on effective implementation

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

derfor skal disse regler dernæst optages inden for rammerne af energifællesskabstraktaten.

Anglais

therefore, these are rules that are then to be incorporated into the framework of the energy community treaty.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

jeg vil også understrege, at energifællesskabstraktaten primært udvider den gældende fællesskabsret, i hvis vedtagelse parlamentet er fuldt ud involveret.

Anglais

i would also point out that the energy community treaty chiefly extends the in whose adoption parliament is fully involved.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

parlamentet er ikke direkte involveret i den beslutningsproces, der er vedtaget med de kontraherende parter i energifællesskabstraktaten.

Anglais

parliament is not directly involved in the decision-making process agreed with the parties to the energy community treaty.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

energifællesskabstraktaten er et skridt i den rigtige retning.

Anglais

the energy community treaty is a step in the right direction.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

energifællesskabstraktaten, der blev underskrevet i oktober, integrerer ni lande i sydøsteuropa med vores energimarked.

Anglais

the energy community treaty, signed in october, integrates nine countries in south-east europe with our energy market.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

formålet med energifællesskabstraktaten er at udvikle energiinfrastrukturen ved hjælp af lån fra finansielle institutioner.

Anglais

the purpose of the energy community treaty is to develop the energy infrastructure with the help of loans granted by financial institutions.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

- hr. formand, energifællesskabstraktaten er en succeshistorie.

Anglais

mr president, the energy community treaty is a success story.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

energifællesskabstraktaten er en forfriskende undtagelse og en ægte europæisk succeshistorie, som eu kan være stolt af.

Anglais

the energy community treaty is a refreshing exception, and a true european success story that the european union can be proud of.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

balancen mellem de to dele går tabt, for så vidt angår energifællesskabstraktaten.

Anglais

the balance between the two parts is lost when it concerns the energy community treaty.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

det første er: hvilken mekanisme forestiller rådet sig til forudgående information af parlamentet forud for vedtagelsen af rådets holdning omkring institutionerne i energifællesskabstraktaten?

Anglais

the first is: what mechanism would the council envisage for informing of parliament prior to the adoption of a position by the council with regard to the energy community treaty institutions?

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Danois

bestræbelserne på at sikre en tilstrækkelig energiforsyning og udvikle og gennemføre en energipolitik i overensstemmelserne med forpligtelserne i henhold til energifællesskabstraktaten skal videreføres.

Anglais

continue efforts to ensure an adequate supply of energy and to develop and implement an energy policy in line with the obligations under the energy community treaty.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

de forpligtelser, der følger af energifællesskabstraktaten for så vidt angår fuldstændig gennemførelse af eu-retten om det indre gas- og elmarked og om grænseoverskridende elektricitetsudveksling, skal opfyldes.

Anglais

fulfil the obligations arising from the energy community treaty as regards the full implementation of the acquis on the internal gas and electricity market and on cross border exchanges in electricity.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

de forpligtelser, der følger af energifællesskabstraktaten, for så vidt angår fuldstændig gennemførelse af eu-retten om det indre gas- og el-marked og om grænseoverskridende elektricitetsudveksling, skal opfyldes.

Anglais

fulfil the obligations arising from the energy community treaty as regards the full implementation of the acquis on the internal gas and electricity market and on cross border exchanges in electricity.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

der skal arbejdes videre med at indfri forpligtelserne i henhold til energifællesskabstraktaten.

Anglais

continue implementing the commitments undertaken in the framework of the energy community treaty.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

det skal tage udgangspunkt i energifællesskabstraktaten og skal uddybes med henblik på montenegros gradvise integration i de europæiske energimarkeder.

Anglais

it shall be based on the energy community treaty, and it shall be developed with a view to the gradual integration of montenegro into europe's energy markets.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

forberedelserne til »kosovo c«-projektet for elproduktion og -forsyning skal fortsættes i fuld overensstemmelse med de regler, der er fastsat i energifællesskabstraktaten.

Anglais

continue preparation of the ‘kosovo c’ project for electricity generation and supply in full compliance with the acquis as provided for in the energy community treaty.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

kravene vedrørende gas og elektricitet i energifællesskabstraktaten skal opfyldes.

Anglais

meet the requirements of the energy community treaty in the area of gas and electricity.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK