Vous avez cherché: naste (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

(l) jf. naste side.

Anglais

(1) see next page.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

3.3.1 befolkningsudviklingen frem til naste århundrede

Anglais

3.3.1 population trends into the next century

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

som konklusion blev behovet for i forbindelserne mellem avs-staterne det blev foresläet, at der pä naste

Anglais

the two topics discussed at this meeting were the promotion of vocational training in the acp-eec convention, and migrant workers from the acp states and their, families residing in the eec.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

fsr et msde h@ves, giver formanden parlamentet meddelelse om dato,tidspunkt og dagsorden for naste msde.

Anglais

before closingthe sitting,the president shall announce the date, time andagenda of the next sitting.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

c) jf· bilag. (') uopsættelig forhandling — dagsorden for naste mede: jf. protokol.

Anglais

mr pesmazoglou. — (gr) thank you for the reply.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

— imod ændringsforslag nr. 1 og 5 til 12. (2) dagsorden for naste møde: se protokollen.

Anglais

the rapporteur spoke: — in favour of amendments nos 2 to 4; — against amendments nos 1, 5 to 12.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

2) reaktion på parlamentets udtalelser: se bilag. 3) dagsorden for naste mede: se protokollen.

Anglais

action taken on the opinions of parliament : see annex.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

naste trin, der er udvælgelse af forslag og tildeling af kontrakter, er baseret på en temmelig indviklet og noget forskelligartet procedure, hvori kommissionens personale arbejder sammen med de rådgivende udvalg, grupperne af eksperter og projektledere.

Anglais

the next step involving the selection of proposals and the.assignment of contracts is based on a fairly complex and somewhat variable procedure in which the commission staff interacts with the advisory committees, the groups of experts and the project leaders.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

- 168 dage, hvor der ikke arbejdes, der— nast ydelse ved invaliditet.

Anglais

without hospitalization: the gross salary which the insured

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

1 ) udvalgenes sammensatning — skriftlige erklaringer jf. for retningsordenens artikel 65 — fremsendelse af de under dette mode vedtagne beslutningsforslag — tid og sted for naste modeperiode: se protokollen.

Anglais

membership of committees — declarations entered on the register (rule 65) — forwarding of resolutions adopted during the sitting — date of next part-session : see minutes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

9 l- näetsälangt,ätdeforskelligekonventioner,som har aflost hinanden yaound6, lom6 i og lom6 i in u omfatter nasten halvdelen af det internationale samfund, herunder de fleste af verdens fattigste nationer.

Anglais

from small beginnings, successive conventions ­ yaoundé, lomé i and lomé ii ­ had grown to encompass almost half the international community, including most of the poorest nations.­ he spoke of development as a duty dictated by solidarity as well as being mutually beneficial for the partners in the convention, the unique nature of which stemmed from special,jointly inherited, historical and geographical responsibilities.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

alle lager med ret til at udøve leger, der godkendes af sygekas almen praksis (begrænset antal pr. serne, samles i "foreninger af sy distrikt i forhold til indbygger gekasselæger" på regionalt og nast antal) tionalt plan.

Anglais

doctors are paid by the insurance institute tween the doctors* organization doctors' organisations or, falling and the public health insurance.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

avs-staterne anmodedepä samlingen i avs/eof- räoet endnu en gang om, at der nedsattes en falles arbejdsgruppe, som skulle aflagge rapport pä naste samling i evs/uof-ministerrädet.

Anglais

the acp states requested once again at the meeting of the acp-eec council that a joint working party be set up with the task of reporting to the next meeting of the acp-eec council of ministers.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

definition af arbejdsgivere denne ,del af det dualistiske erhvervsuddannelse nasten pä niveauet for individuel arbejdstilrettelaggelse.

Anglais

major background factors explaining the dominant position of the ministry and the educational establishment were (1) the stress on full-time schoolbased learning in the dutch system of vocational education, (2) the traditional denominational divisions in dutch society which, coupled with the constitutional guarantee of freedom of education, gave great influence to the umbrella bodies, and (3) the coninuing focus of the employers' organizations and trade unions on their traditional concerns with pay and conditions, employment and social security.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

der ekslsterer tosldede aftaler nellem arbejdsninlsterlet og nasten aile de autonome regloner.

Anglais

this has created some qualification needs that, at this time, are being faced by strongly progressing train ing.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

fallesskabet avs-staterne sine tidligere fremskridt erklaringer og angivet, haral-ieredeiom devigtigste under- hvilke forbin- isar i og/elier nasten afsluttet, mere speciel interesse for de preeference- rettet afsnit, delse der er afsfuttet med problemerne af berettigede dig for 29.

Anglais

the community has already informed the acp in its earlier statements of the major progress achieved, indicating the chapters concluded and/or almost concluded in relation, in particualr, to the problems of more especial interest to the preferential countries.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

foler, of den naste konvention bor skabe en forbindelse mellem avs-iandenes egne mäi, dvs. selvstandig udvlkling (self-reliance) ogsyd-sydsamarbejdemed desarligepolitikker,valgt,päensädan mäde, of samarbejdet ikke sker

Anglais

feels that the next convention should link the acp states' own objectives of self-reliant development and south-south co-operation with the specific policies chosen by the acp states in such a way as to avoid the instruments of co-operation operating in isolation from each other or becoming ends in themselves;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i 1983 ydede avs-staternes udviklingsbanker 50 bidrag pä nasten 20 millioner finansieret gennem gtoballän.disse i bi- ait i agroindustri og tekstiler (8%), investeringer (lo%), leder (5%).

Anglais

in 1983 acp development banks made 50 allocations amounting to almost 20 million from global loans.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

i denne forbindelse vedtog udvalget pä modet den 4. november 1983 at undersoge mullgheden for a tage antallet af medlemmer i . räoet fra seksten til tyve for at tage hensyn til det stigende antal avs-stater og grakenlands tiltradelse af det europaiske fallesskab, for1981og1982med henblik tilsagnom omhyggeligt at'gennemgä beretningerne fra cius revisorer og centrets bemarkninger hertil pä at droftede m pä naste mode.

Anglais

in this regard, the committee agreed, at its meeting on 4 november 1983, to examine the possibility of increasing the number of members of the council from sixteen to twenty, to take account of the increasing number of acp states and the accession of greece to the european community,

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

imif (international maritime industries forum) skonner, at der er et overskud pä nasten 50 mio dwfor bulkskibe beregnet til tsrlast og mindst 100 mjo dw fortankere (november 1983); drewry anslär tallet for bulkskibe beregnettil torlasttil ca. 70 mio dwpr.1.11.1983.

Anglais

nevertheless, it should be noted that since its peak in 1980 liner trade volume (in tonne-miles) dropped by about 7% (1983) and that signs of overcapacity are now evident in this market as well. if one may judge from the breakdown of laid-up tonnage, the com munity flags have suffered rather more than the average.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK