Demander à Google

Vous avez cherché: velkarakteriseret (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

­ velkarakteriseret og fri for kendte skadelige sekvenser,

Anglais

- weU characterized and free from known harmful sequences;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

velkarakteriseret og fri for kendte skadelige sekvenser;

Anglais

— well characterized and free from known harmful sequences;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Overfølsomhedsreaktioner forbundet med abacavir er velkarakteriseret gennem kliniske studier og gennem opfølgende studier efter markedsføring.

Anglais

Abacavir HSR has been well characterised through clinical studies and during post marketing follow- up.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

anvendelse af en/et velkarakteriseret testorganisme eller -virus, der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

Anglais

using a well-characterised test organism or virus introduced in a suitable test body into the starting material.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Stammens identitet bør være kendt og verificeret, og vektorens/insertets struktur og funktion i den endelige GMM bør være velkarakteriseret.

Anglais

L'identité de la souche doit être établie et authentifiée, et le vecteur ou insert bien caractérisé en ce qui concerne sa structure et sa fonction telles qu’elles apparaissent dans le MGM final.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Specifik serumscreening udføres med individuelle sera fra personer med en dokumenteret og velkarakteriseret allergi over for kilden eller det potentielt krydsreagerende allergen ved hjælp af relevante immunokemiske test.

Anglais

Specific serum screening shall be undertaken with individual sera from individuals with a proven and well-characterised allergy to the source or to the potentially cross-reacting allergen using relevant immunochemical tests.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

velkarakteriseret testorganisme eller -virus (under eksponeringen), der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

Anglais

a well-characterised test organism or virus, during exposure, introduced in a suitable test body into the starting material.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Ved bestemmelse af reproducerbarheden inden for laboratorier skal en ny eller modificeret LLNA-metode vurderes ved hjælp af et sensibiliserende stof, som er velkarakteriseret i LLNA.

Anglais

To determine intra-laboratory reproducibility, a new or modified LLNA method should be assessed using a sensitising substance that is well characterised in the LLNA.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

ViraferonPeg er et velkarakteriseret polyethylenglycol- modificeret (“ pegyleret ”) derivat af interferon alfa- 2b og består hovedsageligt af monopegylerede sorter.

Anglais

ViraferonPeg is a well characterized polyethylene glycol-modified (“pegylated”) derivative of interferon alfa-2b and is predominantly composed of monopegylated species.

Dernière mise à jour : 2012-04-12
Fréquence d'utilisation : 12
Qualité :

Danois

PegIntron er et velkarakteriseret polyethylenglycol- modificeret (“ pegyleret ”) derivat af interferon alfa - 2b og består hovedsageligt af monopegylerede sorter.

Anglais

PegIntron is a well characterized polyethylene glycol-modified (“pegylated”) derivative of interferon alfa-2b and is predominantly composed of monopegylated species.

Dernière mise à jour : 2012-04-12
Fréquence d'utilisation : 12
Qualité :

Danois

PegIntron er et velkarakteriseret polyethylenglycol-modificeret (“pegyleret”) derivat af interferon alfa- 2b og består hovedsageligt af monopegylerede arter.

Anglais

PegIntron is a well characterized polyethylene glycol-modified (“pegylated”) derivative of interferon alfa-2b and is predominantly composed of monopegylated species.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

ViraferonPeg er et velkarakteriseret polyethylenglycol-modificeret (“pegyleret”) derivat af interferon alfa-2b og består hovedsageligt af monopegylerede arter.

Anglais

ViraferonPeg is a well characterized polyethylene glycol-modified (“pegylated”) derivative of interferon alfa-2b and is predominantly composed of monopegylated species.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

en/et velkarakteriseret testorganisme eller -virus (under eksponeringen), der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

Anglais

a well-characterised test organism or virus, during exposure, introduced in a suitable test body into the starting material.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Positive kontrolstoffer (PC) anvendes til at godtgøre, at assayets præstationer er tilstrækkelige ved at reagere med tilstrækkelig følsomhed og reproducerbarhed på et sensibiliserende teststof, hvor responsens størrelsesorden er velkarakteriseret.

Anglais

Positive control chemicals (PC) are used to demonstrate appropriate performance of the assay by responding with adequate and reproducible sensitivity to a sensitising test substance for which the magnitude of the response is well characterised.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Positive kontrolstoffer (PC) anvendes til at godtgøre, at assayets præstationer er tilstrækkelige ved at reagere med tilstrækkelig følsomhed og reproducerbarhed som et sensibiliserende teststof, hvor responsens størrelsesorden er velkarakteriseret.

Anglais

Positive control chemicals (PC) are used to demonstrate appropriate performance of the assay by responding with adequate and reproducible sensitivity as a sensitising test substance for which the magnitude of the response is well characterised.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det kliniske TOBI Podhaler fase III-udviklingsprogram bestod af to studier og 612 behandlede patienter med klinisk diagnosticeret CF, bekræftet ved en kvantitativ pilocarpin-iontophoresise- svedkloridtest eller velkarakteriseret sygdom med mutationer i begge cystisk fibrose transmembran regulator (CFTR)-gener, eller unormal nasal transepitel potentialforskelle, som er karakteristisk for CF.

Anglais

The TOBI Podhaler Phase III clinical development programme consisted of two studies and 612 treated patients with a clinical diagnosis of CF, confirmed by quantitative pilocarpine iontophoresis sweat chloride test or well-characterised disease causing mutations in each cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) gene, or abnormal nasal transepithelial potential difference characteristic of CF.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Effektiviteten og sikkerheden antages at være den samme som for hvert af to aktive stoffer, som er velkarakteriserede og ikke giver grund til særlige betænkeligheder.

Anglais

The effectiveness and safety are taken to be the same as that for the two individual active substances, which are well characterised and do not raise any particular concern.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Resistens overfor thymidin analoger (som zidovudin tilhører) er velkarakteriseret og kan henføres til den trinvise akkumulering af op til seks specifikke mutationer i hiv revers-transkriptase codon 41, 67, 70, 210, 215 og 219.

Anglais

Resistance to thymidine analogues (of which zidovudine is one) is well characterised and is conferred by the stepwise accumulation of up to six specific mutations in the HIV reverse transcriptase at codons 41, 67, 70, 210, 215 and 219.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Samordningen kan f.eks. styrkes på områder som epidemiologisk overvågning; opgørelser over og fælles udnyttelse af dyremodeller og cellelinjer; indsamling og levering af velkarakteriserede prøver; kvalitetssikring i forbindelse med validering af diagnosetests og bedste praksis inden for slagtemetoder og affaldsbortskaffelse.

Anglais

Relevant areas for increased co-ordination include for instance improved epidemiological surveillance, inventory and sharing of animal models and cell lines, collection and provision of well-characterised samples, quality assurance for the validation of diagnostics tests or best practices in abattoir techniques and waste disposal.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Den eksisterende gødningsforordning er helt klart skræddersyet til velkarakteriserede, uorganiske gødninger af primære råvarer og mangler de robuste kontrolmekanismer og garantier, der er nødvendige for at skabe tillid til produkter, der stammer fra organiske eller sekundære materialekilder, som i sagens natur er forskellige.

Anglais

The existing Fertilisers Regulation is clearly tailored for well characterised, inorganic fertilisers from primary raw materials, and lacks the robust control mechanisms and safeguards necessary for creating trust in products from inherently variable organic or secondary material sources.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK