Demander à Google

Vous avez cherché: landdistriktudviklingsprogram (Danois - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Letton

Infos

Danois

Hvert landdistriktudviklingsprogram skal indeholde følgende:

Letton

Katra lauku attīstības programma ietver:

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne udpeger følgende myndigheder for hvert landdistriktudviklingsprogram:

Letton

Katrai lauku attīstības programmai dalībvalstis norāda šādas iestādes:

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne indfører et system til løbende evaluering af hvert landdistriktudviklingsprogram.

Letton

Dalībvalstis katrai lauku attīstības programmai izveido nepārtrauktas novērtēšanas sistēmu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Det enkelte landdistriktudviklingsprogram godkendes efter proceduren i artikel 90, stk. 2.

Letton

Katru lauku attīstības programmu apstiprina saskaņā ar 90. panta 2. punktā minēto procedūru.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Hvert landdistriktudviklingsprogram skal dække en periode mellem 1. januar 2007 og 31. december 2013.

Letton

Katra lauku attīstības programma attiecas uz laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen et forslag til hvert landdistriktudviklingsprogram med de i artikel 16 nævnte oplysninger.

Letton

Dalībvalstis iesniedz Komisijai priekšlikumu katrai lauku attīstības programmai, ietverot 16. pantā minēto informāciju.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Der nedsættes et overvågningsudvalg for hvert landdistriktudviklingsprogram senest tre måneder efter beslutningen om godkendelse af programmet.

Letton

Katrai lauku attīstības programmai vēlākais trīs mēnešus pēc lēmuma par programmas pieņemšanu izveido uzraudzības komiteju.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget overvåger det enkelte landdistriktudviklingsprogram ved hjælp af økonomiske indikatorer, outputindikatorer og resultatindikatorer.

Letton

Vadošā iestāde un uzraudzības komiteja uzrauga katru lauku attīstības programmu, ņemot vērā finanšu, īstenošanas un rezultātu rādītājus.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

For hvert landdistriktudviklingsprogram skal der foreligge et begrænset antal yderligere indikatorer, som er specifikke for det pågældende program.

Letton

Katrai lauku attīstības programmai nosaka ierobežotu skaitu papildu rādītāju, kas ir unikāli konkrētai programmai.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Forhåndsevalueringen indgår i udarbejdelsen af hvert landdistriktudviklingsprogram og har til formål at nå frem til en optimal anvendelse af budgetmidlerne og at forbedre programmeringens kvalitet.

Letton

Iepriekšējā novērtēšana pieder pie katras lauku attīstības programmas sastādīšanas, un tās mērķis ir optimizēt budžeta līdzekļu piešķiršanu un uzlabot programmēšanas kvalitāti.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

På medlemsstaternes initiativ kan ELFUL for hvert enkelt landdistriktudviklingsprogram finansiere aktiviteterne vedrørende forberedelse og forvaltning af, tilsyn med, evaluering og kontrol af samt information om programbistanden.

Letton

Pēc dalībvalstu ierosmes ELFLA attiecībā uz katru lauku attīstības programmu programmas atbalstam drīkst finansēt sagatavošanas, apsaimniekošanas, uzraudzības, novērtēšanas, informācijas un kontroles pasākumus.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

For hvert enkelt landdistriktudviklingsprogram sørger medlemsstaterne for, at de relevante forvaltnings- og kontrolsystemer er blevet etableret, så der sikres en klar opgavedeling mellem forvaltningsmyndigheden og de andre organer.

Letton

Dalībvalstis katrai lauku attīstības programmai nodrošina attiecīgas apsaimniekošanas un kontroles sistēmas izveidi, vadošajai iestādei un citām struktūrām nodrošinot skaidru funkciju sadali un nošķīrumu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

forelæggelse af foreslåede landdistriktudviklingsprogrammer

Letton

ierosināto lauku attīstības programmu prezentāciju;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

De må kun medfinansieres under en enkelt akse under landdistriktudviklingsprogrammet.

Letton

Tos drīkst līdzfinansēt tikai saskaņā ar vienu lauku attīstības programmas asi.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Der foretages forhåndsevaluering, midtvejsevaluering og efterfølgende evaluering af landdistriktudviklingsprogrammerne i henhold til artikel 85, 86 og 87.

Letton

Lauku attīstības programmām veic iepriekšēju, termiņa vidus un paveiktā novērtēšanu saskaņā ar 85., 86. un 87. pantu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Evalueringerne har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen af landdistriktudviklingsprogrammerne.

Letton

Novērtēšanas mērķis ir uzlabot lauku attīstību programmu īstenošanas kvalitāti un efektivitāti.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Medlemsstaterne informerer om og sørger for offentlig omtale af nationale strategiplaner, landdistriktudviklingsprogrammer og fællesskabsbidrag.

Letton

Dalībvalstis sniedz un izplata informāciju par valsts stratēģijas plāniem, lauku attīstības programmām un Kopienas ieguldījumu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Danois

Overvågningsudvalget påser, at landdistriktudviklingsprogrammet gennemføres effektivt.

Letton

Uzraudzības komiteja pārliecinās par lauku attīstības programmas īstenošanas efektivitāti.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

sørge for, at operationer udvælges til finansiering efter de kriterier, der gælder for landdistriktudviklingsprogrammet

Letton

nodrošinātu, ka finansējamās darbības izraugās saskaņā ar lauku attīstības programmai piemērotiem kritērijiem;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kommissionen vedtager, efter anmodning fra en medlemsstat om revision af landdistriktudviklingsprogrammer, en beslutning efter proceduren i artikel 90, stk. 2.

Letton

Komisija pieņem lēmumu par pieprasījumu pārskatīt lauku attīstības programmas pēc tam, kad šādu pieprasījumu iesniegusi dalībvalsts saskaņā ar 90. panta 2. punktā minēto procedūru.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK