Demander à Google

Vous avez cherché: terrorismirünnakute (Estonien - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Anglais

Infos

Estonien

Seoses terrorismirünnakute tagajärgede likvideerimisega on programmi eesmärk

Anglais

With regard to consequence management the Programme aims at:

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Programmi eesmärk on toetada liikmesriikide jõupingutusi terrorismirünnakute ning muude julgeolekuriskide enne-

Anglais

Its aim is to support Member States’ efforts to prevent and prepare for terrorist attacks and other security risks and to protect people and infrastructure.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Seetõttu aktsepteerin tema otsekohesust küsimuses, mis puudutab Europoli volituste laiendamist uute terrorismirünnakute käsitlemise eesmärgil.

Anglais

I, therefore, accept the sincerity with which he now puts the case for extending the powers of EUROPOL in order to deal with new terrorist threats.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

Oluline on hinnata ka 11. septembri 2001. aasta terrorismirünnakute mõju Prantsuse Polüneesia majanduse arengule.

Anglais

The two main aspects to be assessed are the effects of the terrorist attacks of 11 September 2001 and the particular economic development effect on FPO.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Samal ajal mõistame selle hiiglasliku riigi keerukust ja ma tahaksin väljendada oma sügavat kaastunnet Indiat tabanud arvukate terrorismirünnakute ohvritele.

Anglais

At the same time, we understand the complexities of this huge country and I would like to express my deep sympathy with the victims of numerous terrorist attacks which have hit India.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

Programm aitab kaasa liikmesriikide jõupingutuste toetamisele terrorismirünnakute ning muude julgeolekuriskide ennetamisel ja nendeks valmisolekul ning inimeste ja esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmisel nende eest.

Anglais

The Programme shall contribute to support Member States' efforts to prevent, prepare for, and to protect people and critical infrastructure against terrorist attacks and other security related incidents.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Koostöös liikmesriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega keskendub EL kaitsele haiguste eest, samuti ELi kiire reageerimisvõime arendamisele seoses raskete terrorismirünnakute või muude katastroofidega.

Anglais

Protection against diseases will be a particular focus for EU action in cooperation with the Member States, third countries and international organisations, as well as the development of EU rapid response capacity in the event of major terrorist attacks and other disasters.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Lähtuvalt erinevast terrorismirünnakute riski tasemest peab erilennujaamadel või -lennuliinidel alati olema võimalus suurendada ajutiselt või alaliselt julgestust, kui seda peetakse objektiivsete riskihinnangute alusel vajalikuks.

Anglais

Given the variable level of risk from terrorist attack, specific airports or airlines must always have the possibility to increase security whenever objective risk assessments suggest such action is necessary, either on a temporary or permanent basis.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Me peaksime seisma kõigi terrorismirünnakute ohvrite eest ja peame kritiseerima Indiat, kui tema poolt kasutusele võetud vastumeetmed tunduvad meile ebapiisavad, kuid samas peame India ametivõime asjakohases tegevuses ka toetama.

Anglais

We should stand up for the victims of all terrorist attacks and must criticise India when the measures it takes to counter them appear to us insufficient, but we must also support the Indian authorities when they take appropriate action.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

Kui EL kiiremas korras ei ärka ega peata radikaalsete moslemite sissevoolu ning islami riikide kodanike sisserännet ja naturalisatsiooni, siis oleme me sunnitud elama pidevas terrorismirünnakute ohus ning muutume varsti võõrasteks omaenda kodus.

Anglais

If the EU does not wake up soon and put a stop to the influx of radical Muslims and the immigration and naturalisation of citizens from Islamic countries, we will not only be forced to live in permanent fear of terrorist attacks; we will soon be strangers in our own country.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

julgustades OPCWd osutama riikidele abi nende suutlikkuse suurendamiseks keemiarelvi kasutavate terrorismirünnakute ärahoidmise ja leevendamise vallas, andes muu hulgas nõu keemiaohutuse ja -julgeoleku suurendamise küsimustes;

Anglais

encouraging the OPCW to assist States in building capacity for preventing and mitigating terrorist attacks using chemical weapons, inter alia, through advice on enhancing chemical safety and security,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Komitee arvates ei puuduta terrorismirünnakute oht mitte üksnes individuaalsete ettevõtjate esindatavaid eraldiseisvaid lülisid, vaid samuti – ja võib-olla isegi suuremal määral – ümberlaadimispunkte ja infrastruktuuri.

Anglais

The Committee feels that risk of terrorist attacks applies not only to individual links (that is to say individual operators), but also – or perhaps even to a much greater extent – to transfer installations and infrastructure.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Komitee arvates ei puuduta terrorismirünnakute oht mitte üksnes individuaalsete ettevõtjate esindatavaid eraldiseisvaid lülisid, vaid samuti – ja võib-olla isegi suuremal määral – ümberlaadimispunkte ja infrastruktuuri.

Anglais

The Committee would point out that risk of terrorist attacks applies not only to individual links (that is to say individual operators), but also – or perhaps even to a much greater extent – to transfer installations and infrastructure.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

6.3.4 Nende ohtude hulka, millega tuleb arvestada, peavad kuuluma tehnoloogilistest õnnetustest tulenevad ohud (radioaktiivsed, keemilised või bakterioloogilised kriisiolukorrad) ja õnnetuste või terrorismirünnakute põhjustatud ohud; ning samuti tuleb sätestada tegevus elanikkonna võimaliku massilise ümberasumise puhuks.

Anglais

6.3.4 The risks to be considered should include those caused by technological disasters (radioactive, chemical or bacteriological crises) caused by accidents or terrorist attacks and provision should be made for the potential mass displacement of the population.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

Euroopa Ülemkogu 17.–18. juunil 2004 vastu võetud muudetud Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse tegevuskavas määrati prioriteetsete küsimustena muu hulgas kindlaks terrorismirünnakute ennetamine ja nende tagajärgede likvideerimine ning esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmine.

Anglais

The revised European Union Plan of Action on Combating Terrorism as adopted by the European Council of 17-18 June 2004, identified as priority issues, inter alia, the prevention and consequence management of terrorist attacks, and the protection of critical infrastructures.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta otsusega 2001/792/EÜ, Euratom kehtestatud ühenduse mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel on mõeldud kiirreageerimiseks kõigi suurõnnetuste puhul, aga see ei ole konkreetselt ette nähtud terrorismirünnakute ennetamiseks, nendeks valmisolekuks ega nende tagajärgede likvideerimiseks.

Anglais

The Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions, established by Council Decision 2001/792/EC, Euratom of 23 October 2001, addresses immediate response to all major emergencies, but has not been designed specifically for prevention, preparedness and consequence management of terrorist attacks.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Käesoleva otsusega kehtestatakse üldprogrammi “Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogramm “Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine” (edaspidi “programm”), et aidata kaasa liikmesriikide jõupingutuste toetamisele terrorismirünnakute ning muude julgeolekuriskide ennetamisel ja nendeks valmisolekul ning inimeste ja esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmisel nende eest.

Anglais

This Decision establishes the Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks’, hereinafter referred to as ‘the Programme’, in order to contribute to supporting Member States' efforts to prevent, prepare for, and to protect people and critical infrastructure against risks linked with terrorist attacks and other security related risks, as part of the General Programme on Security and Safeguarding Liberties.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Meie edu saladuseks on: konkreetsed investeeringud sinistesse tehnoloogiatesse; merendusklastrite võrgustiku edendamine parimate tavade ja kõige arenenumate tehnoloogiate väljatöötamiseks; mere võimalikult suures ulatuses ärakasutamine kliimamuutustega võitlemisel ja mere kasutamine taastuvenergia allikana; meretranspordi ja rannikuturismi edendamine; merepiirkondade, eriti äärepoolseimate piirkondade ja nende tähtsuse tunnustamine turvalisuse ning ebaseadusliku sisserände, inimkaubanduse, salakaubaveo ja terrorismirünnakute osas.

Anglais

Our road to success will entail: decisive investment in blue technologies; promoting a network of maritime clusters to develop best practices and the most advanced technologies; making the most of the sea in the fight against climate change and in using it as a source of renewable energy; promoting maritime transport and coastal tourism; acknowledging the maritime regions, in particular the outermost regions and their importance in security and protection against illegal immigration, trafficking, smuggling and terrorist threats.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK