Vous avez cherché: turvalisusest (Estonien - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Anglais

Infos

Estonien

me hoolime oma planeedi turvalisusest”

Anglais

we care for a safer planet"

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

minu arvates annaks see turvalisusest pigem väära arusaama.

Anglais

i think that that would give a false impression of security.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

rakendatud turvameetmed saaksid kasu külgnevate alade tugevdatud turvalisusest.

Anglais

benefit from enhanced security in adjacent areas.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

komisjon unustas mainida allhankeid, kui kõneles konsulaarhoonete turvalisusest.

Anglais

the commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

me räägime vabadusest, turvalisusest ja õigusest - kolmest aluspõhimõttest.

Anglais

we are talking about freedom, security and justice: three fundamental principles.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

rakendatud turvameetmed saaksid kasu sadamaga külgnevate alade tugevdatud turvalisusest.

Anglais

benefit from enhanced security in adjacent port areas.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

kirjalikult. - Üldiselt ma tervitan härra von wogau raportit kosmose turvalisusest.

Anglais

in writing. - i generally welcome mr von wogau's report on space security.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Estonien

iga liikmesriik on kohustatud arvesse võtma turvalisusest ja avalikust korrast tulenevaid piiranguid;

Anglais

whereas it is the responsibility of each member state to take into account the constraints imposed by security and public order;

Dernière mise à jour : 2016-10-15
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

arstide ja patsientide usaldus telemeditsiini vastu sõltub kasutatava tehnoloogia turvalisusest ja selle kasutajasõbralikkusest.

Anglais

health professionals and patients need a guarantee that the technology used is secure and easy to use if they are to have confidence in telemedicine.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

kas siis kõnealuste teenuste osutajad ei saa kasu riikide poolt tagatud turvalisusest ja ühiskonna stabiilsusest?

Anglais

do these service providers not benefit from the security and social stability guaranteed by member states?

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

tööturu osapoolte aktiivne kaasamine on otsustava tähtsusega, tagamaks, et paindlikkusest ja turvalisusest on kasu kõigile.

Anglais

active involvement of social partners is key to ensure that flexicurity delivers benefits for all.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

sooline ja seksuaalvägivald ei ole eraasi, selle vastu võitlemine on osa avaliku korra kaitsest ja ühiskonna turvalisusest.

Anglais

sexual and gender-based violence are not a private matter: combating them is a matter of law and order and public security.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

madalmaades, kus varjupaigataotlejate vastuvõtmise eest vastutab üksainus organisatsioon, suurendati ulatusliku projektiga kõigis vastuvõtukohtades teadlikkust sotsiaalsest turvalisusest.

Anglais

in the netherlands, where one single organisation is responsible for reception of asylum seekers, awareness of social safety was raised via a large-scale project in all reception locations.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

digitaalse ühtse turu strateegia sisaldab tööstuse digitaalse innovatsiooni jaoks hädavajalikke meetmeid alates andmekaitsest ja turvalisusest kuni maailmatasemel võrkude ja pilvetaristu kättesaadavuseni.

Anglais

from data protection and security to the availability of world class networking and cloud infrastructure, the digital single market strategy includes essential actions for digital innovations in industry.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

(pl) härra juhataja, rääkides arutelul mänguasjade turvalisusest, soovin juhtida tähelepanu mitmetele üldisematele küsimustele.

Anglais

(pl) mr president, in speaking in the debate on toy safety, i wish to draw attention to several more general matters.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

euroopa tervikuna võidab kindlast poliitilisest stabiilsusest ja turvalisusest, nagu ka eli siseturu kasvamisest 380-lt 454-le miljonile inimesele.

Anglais

europe as a whole will gain from an assured political stability and security, as well as from the expansion of the internal eu market from 380 to 454 million people.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumamaterjalidega seotud programmi eesmärk on parandada ohutuskultuuri, levitades parimaid tavasid ning tõstes turvalisusest ja ohutusest teadlikkuse üldist taset.

Anglais

the cbrn programme aims at improving the safety culture by spreading best practices and raising the general level of security and safety awareness.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

komisjoni uuring e-maksete turvalisusest näitas ka, et jaesektor ei rakenda alati parimat saadaolevat tehnoloogiat; seda enamasti uute seadmete maksumuse tõttu.

Anglais

the commission study on the security of e-payments also shows that the retail sector does not always implement the best technology available, mostly due to the cost of new equipment.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

juhul kui mõjuvatel turvalisusest või koostalitusvõimest tulenevatel põhjustel on vajalik nende allsüsteemidele uue loa andmine, nende uuendamine või ümberehitamine, määratakse vastavad tähtajad kas ktks või liikmesriikide poolt, kui see on asjakohane.

Anglais

in case a new authorisation, renewal or upgrading of these subsystems is needed for duly justified safety or interoperability reasons, corresponding deadlines shall be fixed either in the tsi or, as appropriate, by the member states.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

poliitikapakettide loomine oli vajalik, kuna turvalisuse eesmärgil sõltub süsteemi usaldusväärsus mitmete selle osade turvalisusest ning kuna vaja oli erinevaid seadusandlikke menetlusi (komiteemenetlus või kaasotsustamismenetlus).

Anglais

policy packages were needed because, in terms of security, the trustworthiness of the system depends on the security of many of its elements; and because different legislative procedures required (comitology vs co-decision).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK