Demander à Google

Vous avez cherché: ilmanlaatutavoitteiden (Finnois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Anglais

Infos

Finnois

Näin myötävaikutetaan ympäristön ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseen erityisesti otsoninmuodostuksen osalta.

Anglais

This will contribute to achieving ambient air quality targets especially concerning formation of ozone.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Näin myötävaikutetaan ympäristön ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseen erityisesti otsonimuodostuksen osalta."

Anglais

This will contribute to achieving ambient air quality targets especially concerning formation of ozone".

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Yhteisön ilmanlaatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa ja kaupunkiviranomaisten osallistumista.

Anglais

Achieving Community air quality objectives requires an integrated approach involving city authorities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

ehdotetuilla toimenpiteillä ei pelkästään torjuta happamoitumista ja alailmakehän otsonia, vaan edistetään myös ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista.

Anglais

as well as helping to reduce acidification and ground-level ozone the proposed measures will contribute to the achievement of air quality targets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tiedot kaikista ilman epäpuhtauksien vähennystoimista, joiden toteuttamista on harkittu ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisen yhteydessä, mukaan luettuina:

Anglais

Information on all air pollution abatement measures that have been considered for implementation in connection with the attainment of air quality objectives, including:

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komission toimeksiannosta asiantuntijat tekivät lisäksi erillisen tutkimuksen aiheesta "Ilmanlaatutavoitteiden taloudellinen arvio hiilimonoksidin ja bentseenin osalta".

Anglais

A separate study entitled "Economic evaluation of air quality targets for carbon monoxide and benzene" was undertaken by consultants to the Commission.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Parlamentin 15 tarkistus edellyttäisi, että laatiessaan strategiaa direktiivissä säädettyjen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi komissio ottaa huomioon hakijamaiden edistymisen yhteisön ilmanlaatulainsäädännön täytäntöönpanoa koskevissa valmisteluissa.

Anglais

Parliament's amendment 15 would require the Commission to take into account the progress of accession candidate countries in implementing Community legislation when developing a strategy to achieve the air quality objectives set in the directive.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tämän direktiivin odotetaan osaltaan edistävän unionin lainsäädännössä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä sekä ilmanlaadun paranemista globaalilla tasolla.

Anglais

This Directive should also contribute to the achievement of the air quality objectives set in Union legislation and to the mitigation of climate change impacts by reducing emissions of short-lived climate pollutants as well as to the improvement of air quality globally.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

yhteensopivuus yhteisön muiden tavoitteiden saavuttamisen kanssa;näitä ovat ilmanlaatutavoitteiden ja muiden siihen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen kuten happamoitumisen ja rehevöitymisen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen,

Anglais

compatibility with the attainment of other Community objectives, such as regarding the attainment of air quality objectives and other related objectives such as acidification and eutrophication and the reduction of greenhouse gas emissions,

Dernière mise à jour : 2017-02-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa, saavuttamaan välivaiheen päästötasot ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista.

Anglais

Member States should adopt and implement a national air pollution control programme with a view to meeting their emission reduction requirements and intermediate emission levels, and to contributing effectively to the achievement of the Union air quality objectives.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Komissio hyväksyy parlamentin tarkistuksen 16 periaatteessa ja lisää 11 artiklan 3 kohdan f alakohtaan sen, että otsoniin liittyvien ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi laaditussa strategiassa on otettava huomioon erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet.

Anglais

The Commission accepts Parliament's amendment 16 in principle by adding to Article 11(3)(f) that the strategy to reach the air quality objectives related to ozone shall take into account those related to climate change.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

EU:n ajoneuvojen päästöstandardien tiukentaminen Euro 6 -standardia pidemmälle ei ole tällä hetkellä tarpeen vuosien 2025 ja 2030 uusien ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi.

Anglais

Further tightening of EU vehicle emissions standards beyond Euro 6 is not currently necessary to achieve new air policy targets for 2025 and 2030.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Tiedot kaikista ilman pilaantumisen vähennystoimista, joiden toteuttamista on harkittu asianmukaisella paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisen yhteydessä, mukaan luettuina:

Anglais

Information on all air pollution abatement measures that have been considered at appropriate local, regional or national level for implementation in connection with the attainment of air quality objectives, including:

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

otetaan EU:n ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön uusia päästöraja-arvoja, jotka heijastavat tekniikan kehittymistä ja EU:n maantiesektorin politiikkoja;

Anglais

introduce new emission limits reflecting technological progress and EU policies in the on-road sector, with a view to achieving EU air quality targets;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Keskustelu seuraavan sukupolven ilmanlaatutavoitteista on käynnistettävä viipymättä.”

Anglais

We need to start a discussion on the next generation of air quality objectives straight away."

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

1.1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vakuuttunut siitä, että maatalous- ja metsätraktorien moottoreiden haitallisten hiilimonoksidi-, typen oksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jotta edistetään EU:n ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista.

Anglais

1.1 The European Economic and Social Committee (EESC) believes strongly that reducing harmful emissions of carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons and particulates from engines intended for agricultural and forestry tractors is a vital step towards achieving the EU's air quality targets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

ETSK katsoo, että maatalous- ja metsätraktoreissa käytettävien moottoreiden haitallisten hiilimonoksidi-, typen oksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jotta edistetään EU:n ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista.

Anglais

The EESC believes that reducing harmful emissions of carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons and particulates from engines intended for agricultural and forestry tractors is a vital step towards achieving the EU's air quality targets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Ilmanlaadusta annetun uuden direktiivin3 yhteydessä annettu lausuma, jossa komissio tunnustaa, että ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi on ilman epäpuhtauksia torjuttava niiden lähteellä, ja jossa ehdotetaankin tästä syystä useita uusia yhteisön toimia, kuten bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toista vaihetta.

Anglais

a statement accompanying a new directive on ambient air quality3 in which the Commission recognised the importance of tackling air pollution at source in order to attain air quality objectives and which proposed several new Community source-based measures including Stage II PVR.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

1.1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vakuuttunut siitä, että maatalous- ja metsätraktoreiden moottoreiden haitallisten hiilimonoksidi-, typen oksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jotta edistetään EU:n ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista.

Anglais

1.1 The European Economic and Social Committee (EESC) believes strongly that reducing harmful emissions of carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons and particulates from engines intended for agricultural and forestry tractors is a vital step towards achieving the EU's air quality targets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Finnois

Kanadan osalta Kanadan hiukkasia koskevia ilmanlaatutavoitteita; sekä

Anglais

For Canada, the Canadian Ambient Air Quality Standards for particulate matter; and

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK