Demander à Google

Vous avez cherché: avustussopimuksiin (Finnois - Lituanien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Lituanien

Infos

Finnois

Avustussopimuksiin sisällytettävät yleiset määräykset

Lituanien

Į dotacijos sutartį įtraukiamos bendrosios nuostatos

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Avustussopimuksiin sisällytettävät yleiset määräykset

Lituanien

Į subsidijos susitarimą įtraukiamos bendrosios nuostatos

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tutkimusohjelma perustuu avustussopimuksiin, joissa sovitaan TTK-toimien toteuttamisesta kustannustenjakoperiaatteella.

Lituanien

Mokslinių tyrimų programa grindžiama MTTP susitarimais dėl dotacijų, kuriuose numatytas išlaidų pasidalijimas.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

IMI-yhteisyritys vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat yleiset sääntönsä, jotka sisällytetään avustussopimuksiin ja hankesopimuksiin.

Lituanien

Bendroji įmonė NVI priima bendrąsias taisykles, kurios reglamentuoja bendrosios įmonės NVI intelektinės nuosavybės politiką, kuri bus įtraukta į susitarimus dėl subsidijų ir projektų susitarimus.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Clean Sky -yhteisyrityksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka sisällytetään Clean Sky -yhteisyrityksen tekemiin avustussopimuksiin.

Lituanien

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ intelektinės nuosavybės politika įtraukiama į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ sudaromus susitarimus dėl dotacijos.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

maksettu määrä on suurempi kuin avustussopimuksessa vahvistettu enimmäisrahoitus;

Lituanien

kai yra išmokėtos sumos, viršijančios susitarime nustatytas finansavimo ribas;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Avustussopimuksessa on asetettava tätä koskevat määräajat.

Lituanien

Susitarime dėl dotacijos tam nustatomos laiko ribos.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Avustussopimuksessa on muun muassa asetettava tällaisia tiedonantovelvoitteita koskevat määräajat.

Lituanien

Susitarime dėl dotacijos, inter alia, nustatomos su tokiais ataskaitų teikimo įsipareigojimais susijusios laiko ribos.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä koskevia määräaikoja.

Lituanien

Susitarime dėl dotacijos tam gali būti nustatomos laiko ribos.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Hyödyntämistä koskevista lisävelvoitteista määrättään avustussopimuksessa.

Lituanien

Susitarime dėl dotacijos nustatomi visi papildomi naudojimo įsipareigojimai.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Hyödyntämistä koskevista lisävelvoitteista määrätään avustussopimuksessa ja ne on mainittava työohjelmassa tai -suunnitelmassa.

Lituanien

Susitarime dėl dotacijos nustatomi visi papildomi sklaidos įsipareigojimai ir jie nurodomi darbo programoje ar darbo plane.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kyseistä mainintaa koskevat ehdot määritetään avustussopimuksessa.

Lituanien

Tos nuorodos sąlygos nustatomos susitarime dėl dotacijos.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Takuurahastoa hallinnoi unioni, jota edustaa osallistujien puolesta toimeenpanevana elimenä komissio avustussopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Lituanien

Fondą valdo Sąjunga, atstovaujama Komisijos, kuri dalyvių vardu atlieka vykdomojo atstovo funkcijas susitarime dėl dotacijos nustatytomis sąlygomis.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Avustussopimuksessa määritellään osallistujien ja joko komission tai asianomaisen rahoituselimen oikeudet ja velvollisuudet tämän asetuksen mukaisesti.

Lituanien

Susitarimu dėl dotacijos nustatomos dalyvių ir Komisijos arba atitinkamos finansavimo įstaigos teisės ir pareigos pagal šį reglamentą.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Konsortion jäsenten, jotka haluavat osallistua toimeen, on nimettävä keskuudestaan koordinaattori, joka on mainittava avustussopimuksessa.

Lituanien

Dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria vieną koordinatorių, kuris nurodomas susitarime dėl dotacijos.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kyseinen kolmas osapuoli ja toteutettava työ on määritettävä avustussopimuksessa.

Lituanien

Trečioji šalis ir darbas, kurį ji turi atlikti, nustatomi susitarime dėl dotacijos.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Muut kolmannet osapuolet kuin alihankkijat voivat toteuttaa toimeen kuuluvan työn avustussopimuksessa vahvistetuin edellytyksin.

Lituanien

Trečiosios šalys, kurios nėra subrangovai, veiksme numatytą darbą gali atlikti susitarime dėl dotacijos nustatytomis sąlygomis.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Päätöksiin sovelletaan tarpeellisin mukautuksin avustussopimuksia koskevia tämän asetuksen säännöksiä.

Lituanien

Mutatis mutandis taikomos šio reglamento nuostatos dėl susitarimų dėl dotacijų.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

se on yksilöity avustussopimuksessa;

Lituanien

ji nurodyta susitarime dėl dotacijos;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

ARTEMIS-yhteisyritys tekee avustussopimuksia hankkeiden osallistujien kanssa hankkeiden toteuttamiseksi.

Lituanien

Projektams įgyvendinti bendroji įmonė ARTEMIS su projektų dalyviais sudaro susitarimus dėl subsidijų.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK