Demander à Google

Vous avez cherché: yhteistyökumppanuudesta (Finnois - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Maltais

Infos

Finnois

Toimivasta yhteistyökumppanuudesta on monia erinomaisia esimerkkejä yhteisön nykyisessä eläinten terveyttä koskevassa politiikassa.

Maltais

Hemm ħafna eżempji eċċellenti ta’ kollaborazzjoni attiva bi sħab fil-Politika attwali tas-Saħħa ta’ l-Annimali tal-Komunità.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Sen ehdotus satamien vuosittaisen avoimien ovien päivän järjestämisestä on hyvä esimerkki yhteistyökumppanuudesta, jota voidaan kehittää satamaviranomaisten ja Euroopan kaupunkiviranomaisten välille.

Maltais

Il-proposta tagħha li jkun organizzat kull sena jum «bil-bibien miftuħa» hija eżempju tajjeb ta’ sħubija li tista’ tiġi żviluppata bejn awtoritajiet tal-portijiet u awtoritajiet urbani ta’ l-Ewropa.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Paikoitellen on ollut havaittavissa jonkin verran liukumista ensiksi mainitusta lähestymistavasta jälkimmäiseen sitä mukaa kuin paikallisen toimintaryhmän yhteistyökumppanuudet alkavat vakiintua.

Maltais

IlGAL Ċek ta’Posaznavi kellu suċċess permezz ta’ azzjoni strateġika u speċifka li kienet immirata lejn l-iżvilupp tal-involviment tal-persuni żgħar fl-età.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Siinä sitoudutaan kehittämään politiikkaa ja tuottamaan tuloksia yhteistyökumppanuudessa eri sidosryhmien kanssa.

Maltais

Hija tistipula impenn sabiex tiżviluppa l-politiki u twassal għal riżultati fil-kollaborazzjoni bi sħab ma’ partijiet interessati.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1803 & format=HTML & aged=0 & language=EN & guiLanguage=en Yhteisymmärryspöytäkirjalla aloitettava yhteistyö sisältää muun muassa seuraavia osa-alueita:• molemmat osapuolet perustavat alueiden välisiä asiantuntijatyöryhmiä ja aloittavat yhteistyön. • järjestetään kokouksia (seminaareja, konferensseja) asiantuntijoiden, poliitikkojen, viranomaisten ja yksityisen sektorin kanssa. • EU antaa tukea Brasilian paikallisten rakenteiden ja aluekehitysvirastojen toiminnan tehostamiseen.• vaihdetaan näkemyksiä muun muassa monella tasolla toteutettavasta yhteistyökumppanuudesta (johon osallistuu alueellisia ja paikallisia

Maltais

Il-Memorandum ta’ Ftehim jibda kooperazzjoni f’oqsma bħal:• L-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma tekniċi u kooperazzjoni fuq iż-żewġ naħat. • L-organizzazzjoni ta’ laqgħat (seminars, konferenzi) ma’ esperti, politiċi, ufiċjali u s-settur privat. • Appoġġ mill-UE għat-tisħiħ ta’ l-istrutturi lokali u l-aġenziji għall-iżvilupp reġjonali l-Brażil. • L-iskambju ta’ opinjonijiet fuq kwistjonijiet bħal sħubija fuq bosta livelli (li tinvolvi atturi reġjonali u lokali, is-settur privat u s-soċjetà ċivili), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1803 & format=HTML & aged=0 & language=EN & guiLanguage=en Rakkontata l-istorja tal-Politika Reġjonali ta’ l-UE

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(21) Euroopan työllisyysstrategian viiden ensimmäisen toimintavuoden arvioinnissa tuli esiin parempi hallintotapa ratkaisevana tekijänä strategian tulevan toimivuuden kannalta. Työllisyyspolitiikan menestyksekäs täytäntöönpano riippuu yhteistyökumppanuudesta kaikilla toimintatasoilla, toteuttamisesta vastaavien eri palveluiden osallistumisesta ja riittävistä taloudellisista resursseista, joilla tuetaan työllisyyden suuntaviivojen täytäntöönpanoa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa suuntaviivojen tehokkaasta täytäntöönpanosta, johon sisältyy myös tasapuolinen toteuttaminen alue-ja paikallistasolla.

Maltais

(21) L-evalwazzjoni ta'l-ewwel ħames snin ta'l-istrateġija tax-xogħol enfasizzat aħjar il-governanza bħala ċ-ċavetta ta'l-effettività ta'l-istrateġija futura. L-implimentazzjoni b’suċċess tal-politika tax-xogħol tiddependi fuq sħubija fil-livelli kollha, l-involviment ta'numru ta'servizzi operazzjonali, u riżorsi finanzjarji adegwati biex isostnu l-implimentazzjoni tal-linji gwida dwar x-xogħol. L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni effettiva tal-linji gwida dwar x-xogħol, inkluża l-assigurazzjoni ta'twassil ibbilanċjat f’livell reġjonali u lokali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-Niiden kokemusten pohjalta, jotka on saatu kuudennessa puiteohjelmassa toteutetusta perustamissopimuksen 169 artiklaan perustuvasta Euroopan ja kehitysmaiden välisestä kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuudesta (EDCTP), on yksilöity neljä uutta 169 artiklaan perustuvaa tointa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kolme näistä toimista, tietotekniikka-avusteista asumista (ambient assisted living) , Itämeren tutkimusta ja metrologiaa koskevat toimet, sisältyy ”Yhteistyö”-ohjelmaan, ja neljäs, jonka aiheena on yhteyksien luominen pk-yrityksiä koskevien kansallisten tutkimusohjelmien välille, kuuluu "Valmiudet"-ohjelmaan. Lisää toimia voidaan määrittää seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanon kuluessa.

Maltais

-Id-dimensjoni internazzjonali ser tkun imsaħħa. Minbarra l-boroż ta'l-istudju għal barra (outgoing) b’ritorn obbligatorju, immirati biex jikkontribwixxu għat-taħriġ tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera ta'riċerkaturi ta'l-UE, titkabbar aktar il-kooperazzjoni permezz ta'riċerkaturi minn pajjiżi terzi. Barra minn dan, huma introdotti dimensjonijiet ġodda għall-kollaborazzjoni mal-pajjiżi ġirien ta'l-UE u l-pajjiżi tal-ftehim UE fil-qasam tax-xjenza u teknoloġija. Barra dan jingħata appoġġ għad-“dijaspori xjentifiċi” ta'riċerkaturi Ewropej li qegħdin barra u riċerkaturi barranin ġewwa l-Ewropa.7.4. Il-Kapaċitajiet

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

-Niiden kokemusten pohjalta, jotka on saatu kuudennessa puiteohjelmassa toteutetusta perustamissopimuksen 169 artiklaan perustuvasta Euroopan ja kehitysmaiden välisestä kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuudesta (EDCTP), on yksilöity neljä uutta 169 artiklaan perustuvaa tointa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kolme näistä toimista, tietotekniikka-avusteista asumista (ambient assisted living) , Itämeren tutkimusta ja metrologiaa koskevat toimet, sisältyy ”Yhteistyö”-ohjelmaan, ja neljäs, jonka aiheena on yhteyksien luominen pk-yrityksiä koskevien kansallisten tutkimusohjelmien välille, kuuluu "Valmiudet"-ohjelmaan. Lisää toimia voidaan määrittää seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanon kuluessa.

Maltais

Element importanti ġdid huwa l-azzjoni biex jinħareġ il-potenzjal kollu għar-riċerka fir-reġjuni tal-“konverġenza” ta'l-UE. Ir-realizzazzjoni ta'ekonomija u soċjetà bbażata fuq il-għarfien tiddependi fuq it-tisħiħ ta'l-eċċellenza tar-riċerka Ewropea, imma wkoll fuq użu aħjar tal-potenzjal tar-riċerka għolja “mhux sfruttata” li teżisti fi ħdan l-UE kollha. L-azzjonijiet ser jippermettu l-ingaġġ ta'riċerkaturi minn pajjiżi oħra ta'l-UE, l-issekondar tal-personal tar-riċerka u tal-ġestjoni, l-organizzazzjoni ta'mekkaniżmi ta'valutazzjoni u l-akkwist u l-iżvilupp ta'tagħmir tar-riċerka. Dawn l-azzjonijiet jgħinu fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet u l-opportunitajiet għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tar-riċerka eżistenti u taċ-ċentri ta'eċċellenza li qed jinħolqu f’dawn ir-reġjuni, li jistgħu jitħallsu bil-Fondi Strutturali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

-Niiden kokemusten pohjalta, jotka on saatu kuudennessa puiteohjelmassa toteutetusta perustamissopimuksen 169 artiklaan perustuvasta Euroopan ja kehitysmaiden välisestä kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuudesta (EDCTP), on yksilöity neljä uutta 169 artiklaan perustuvaa tointa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Kolme näistä toimista, tietotekniikka-avusteista asumista (ambient assisted living) , Itämeren tutkimusta ja metrologiaa koskevat toimet, sisältyy ”Yhteistyö”-ohjelmaan, ja neljäs, jonka aiheena on yhteyksien luominen pk-yrityksiä koskevien kansallisten tutkimusohjelmien välille, kuuluu "Valmiudet"-ohjelmaan. Lisää toimia voidaan määrittää seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanon kuluessa.

Maltais

Il-ħolqien ta'Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) għat-twettiq tal-programm Ideat jirrappreżenta tluq ġdid. Ser ikunu stabbiliti żewġ komponenti strutturali ewlenin ta'l-ERC – Kunsill Xjentifiku indipendenti u struttura tat-twettiq iddedikata – li jaħdmu skond il-prinċipji tal-fiduċja, il-kredibilità u t-trasparenza, għandu jipprovdi mezzi adegwati finanzjarji u jaħdem b’effiċjenza kbira, u għandu jiggarantixxi livell għoli ta'awtonomija u integrità, waqt li jkun konsistenti mal-ħtiġijiet għar-responsabilità.Il-Kunsill Xjentifiku ser jikkonsisti minn rappreżentanti tal-komunità xjentifika Ewropea, fl-ogħla livell, li jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, indipendentement minn interessi politiċi jew kull interess ieħor. Il-membri tiegħu ser jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċess indipendenti għall-identifikazzjoni tagħhom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

5. Innovatiivisempien osatekijöiden ottaminen osaksi toimintaa sai yleistä kannatusta: esimerkkeinä rahoituksen ja rahoitusjärjestelyjen saatavuus, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuudet, investoinnit terveyteen kilpailukyvyn ja tuottavuuden edistämiseksi sekä hallinnollisten valmiuksien kehittäminen.

Maltais

5. intlaqgħet b'mod wiesa'u tħeġġet l-inklużjoni ta'elementi aktar innovattivi, bħal ma hija l-enfasi fuq l-aċċess għal finanzjament u l-inġinerija finanzjarja, sħubija bejn entitajiet pubbliċi u dawk privati, investiment fis-saħħa sabiex titrawwem kompetittività u produttività, u bini ta'kapaċità amministrattiva;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Komissio kehottaa neuvostoa antamaan päätöslauselman, jossa tuetaan komission ajatuksia uudenlaisesta yhteistyökumppanuudesta julkisen vallan ja yliopistojen välillä ja riittävistä investoinneista, joilla pystytään nykyaikaistamaan korkeakoulutusta. Lisäksi komissio toivoo, että Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti tukevat näkyvästi tässä tiedonannossa luonnosteltua muutoslinjaa.

Maltais

Il-Kummissjoni tistieden lill-Kunsill sabiex jadotta Riżoluzzjoni li tagħti sostenn għas-sejħa tagħha ta'tip ġdid ta'sħubija bejn l-istat u l-universitajiet u għal investiment suffiċjenti sabiex iħeġġeġ il-modernizzazzjoni ta'l-edukazzjoni ogħla. Il-Kummissjoni tispera wkoll li l-Kunsill Ewropew u l-Parlament Ewropew se jappoġġaw b’mod espiċitu l-aġenda għall-bidla deskritta fil-qosor f’din il-Komunikazzjoni.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Vuonna 2004 julkaistun ehdotuspyynnön seurauksena 15 erityishankkeelle myönnettiin yhteisrahoitusta yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Tärkeimmät edunsaajat olivat kansallisia kuluttajajärjestöjä ja muita kansalaisjärjestöjä. Viisi hanketta sai uusille jäsenvaltioille varattua 75 prosentin yhteisrahoitusta. Vuoden 2005 ehdotuspyynnössä vahvistettiin vaatimuksia rajatylittävästä yhteistyökumppanuudesta ja korostettiin tulosten levittämistä. Neljän hankkeen rahoitukseen osallistuttiin yhteensä noin 2,35 miljoonalla eurolla. Kahdessa hankkeessa keskitytään kuluttajajärjestöjen valmiuksien parantamiseen uusissa jäsenvaltioissa. Sopimukset allekirjoitetaan, kunhan täsmälliset budjettitarkistukset on tehty ja lopulliset budjetit hyväksytty. Rahoituksen myöntämisestä päätettiin kolmen kuukauden kuluessa hakemusten jättämisen määräajasta ja luettelo rahoitetuista hankkeista julkaistiin Europa-verkkosivulla.

Maltais

Wara s-sejħa għall-proposti li saret fl-2004, b'kollox ġew iffinanzjati 15-il proġett speċifiku, bl-infiq ta'somma totali ta'madwar €2.3 miljun. Il-benefiċjarji ewlenin kienu organizzazzjonijiet nazzjonali tal-konsumaturi u NGOs oħra. Ħames proġetti gawdew minn 75% ta'kofinanzjament riservat għall-Istati Membri l-ġodda. Is-sejħa għall-proposti ta'l-2005 saħħet ir-rekwiżiti għas-sħubijiet bejn il-pajjiżi, u saħqet iktar fuq it-tixrid tar-riżultati. Erba'proġetti ntagħżlu għall-kofinazjament, b'total stmat ta'€2.35 miljun. Tnejn minnhom jiffukaw fuq il-bini tal-kapaċitajiet ta'l-assoċjazzjonjiet tal-konsumaturi fl-Istati Membri l-ġodda. Il-kuntratti jiġu ffirmati wara li jkunu saru kontrolli dettaljati tal-baġit u jkunu ġew approvati l-baġits finali. L-allokazzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji ġiet deċiża fi żmien tliet xhur mill-iskadenza għat-tressiq tal-proposti, u l-lista ta'proġetti ffinanzjati ġiet ippubblikata fuq il-websajt Europa.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yhteisön perustamissopimuksen 169 artiklan mahdollistamaa yhteisön osallistumista jäsenvaltioiden yhdessä toteuttamaan tutkimukseen sovellettiin ensimmäisen kerran, kun 2003 sovittiin Euroopan maiden ja kehitysmaiden välisestä kliinisiä kokeita koskevasta yhteistyökumppanuudesta (EDCTP). Kumppanuustoimen tarkoituksena on mahdollistaa HIV:n/aidsin, tuberkuloosin ja malarian ehkäisyssä ja hoidossa käytettävien lääkkeiden ja rokotteiden kliininen testaaminen.

Maltais

Fl-aħħar, ġie maqbul, fl-2003, l-ewwel użu ta'l-Artikolu 169 tat-Trattat, li jippermetti l-parteċipazzjoni Komunitarja fir-riċerka mmexxija b’mod konġunt mill-Istati Membri, u dan bis-saħħa tat-twaqqis tal-Partenarjat għall-Provi Kliniċi tal-Pajjiżi Ewropej u l-Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership-EDCTP) sabiex ikunu possibbli l-provi kliniċi għall-mediċinali u t-tilqim kontra l-HIV/AIDS, it-Tuberkolożi u l-Malarja.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK