Demander à Google

Vous avez cherché: loppusijoittamisen (Finnois - Roumain)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Roumain

Infos

Finnois

Katsauksessa todetaan, että monet maaperään loppusijoittamisen kannalta tärkeät tieteelliset ja tekniset alat ovat jo edistyneet pitkälle.

Roumain

Comisia constată că a fost atins un nivel pertinent în domeniul științific și tehnic pentru depozitarea geologică.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

(8) Vaikka yhteisön ja jäsenvaltioiden voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat oikeudelliset vaatimukset varmistavat perussuojelun, korkea-aktiiviset lähteet merkitsevät kuitenkin huomattavia potentiaalisia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, minkä vuoksi niitä on valvottava tiukasti niiden valmistushetkestä siihen hetkeen saakka, jona ne sijoitetaan tunnustettuun laitokseen pitkäaikaista varastointia tai loppusijoittamista varten.

Roumain

(8) Deşi cerinţele legislative care derivă din legislaţia existentă la nivel comunitar şi naţional asigură o protecţie de bază, sursele cu activitate intensă implică, cu toate acestea, riscuri cu potenţial considerabil pentru sănătatea omului şi pentru mediu şi, în consecinţă, trebuie să fie supuse unui control strict din momentul producerii lor până în momentul introducerii într-o instalaţie recunoscută pentru a fi depozitate pe termen lung sau eliminate.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Finnois

(9) Säteilyonnettomuuksien ja -vammojen ehkäiseminen edellyttää, että kaikkien korkea-aktiivisten lähteiden sijainti tunnetaan, sijainnista pidetään kirjaa ja se varmennetaan jatkuvasti siitä hetkestä, jolloin lähde valmistetaan tai tuodaan yhteisön alueelle, siihen asti, kun se sijoitetaan tunnustettuun laitokseen pitkäaikaista varastointia tai loppusijoittamista varten tai jolloin se viedään yhteisöstä.

Roumain

(9) Prevenirea accidentelor şi rănirilor radiologice necesită ca locaţia fiecărei surse cu activitate intensă să fie cunoscută, înregistrată şi verificată din momentul producerii sau importării sursei în Comunitate până în momentul introducerii ei într-o instalaţie recunoscută pentru a fi depozitată pe termen lung sau eliminată sau până la exportul din Comunitate.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kampanjoihin voi kuulua jäsenvaltioiden osallistumista lähteiden talteen ottamisen, hallinnan ja loppusijoittamisen rahoitukseen, ja niihin voi myös kuulua viranomaisten, kuten tullihallinnon, ja haltijoiden, kuten tutkimuslaitosten, materiaalintestauslaitosten ja sairaaloiden, hallussa olevien historiallisten rekisterien tutkiminen.

Roumain

Campaniile pot cuprinde participarea financiară a statelor membre la costul recuperării, gestionării şi eliminării surselor şi pot include, de asemenea, controlul documentelor de arhivă ale autorităţilor, cum ar fi cele de la vamă, şi ale deţinătorilor, cum ar fi institutele de cercetare, institutele de testare a materialelor sau spitalele.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Finnois

i) "tunnustetulla laitoksella" jäsenvaltion alueella sijaitsevaa laitosta, jolla on kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti myöntämä lupa lähteiden pitkäaikaiseen varastointiin tai loppusijoittamiseen, tai laitosta, jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa lähteiden väliaikaiseen varastointiin;

Roumain

(i) "instalaţie recunoscută" înseamnă o unitate localizată pe teritoriul unui stat membru autorizată de autorităţile competente ale statului în cauză, în conformitate cu legislaţia naţională, să depoziteze pe termen lung sau să elimine surse, sau o instalaţie autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu legislaţia naţională, să depoziteze temporar sursele;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

neuvoston päätöksen 90/170/ETY(9) mukaan yhteisön olisi oltava osapuolena 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyssä Baselin sopimuksessa, joka koskee vaarallisten jätteiden rajojen yli tapahtuvien siirtojen ja loppusijoittamisen valvontaa; kyseistä sopimusta ei sovelleta radioaktiiviseen jätteeseen,

Roumain

întrucât, prin Decizia nr. 90/170/CEE (9), Consiliul a decis aderarea Comunităţii ca parte la Convenţia de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deşeuri periculoase şi evacuarea lor; întrucât convenţia menţionată nu se aplică deşeurilor radioactive;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

neuvoston päätöksen 90/170/ETY(9) mukaan yhteisön olisi oltava osapuolena 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyssä Baselin sopimuksessa, joka koskee vaarallisten jätteiden rajojen yli tapahtuvien siirtojen ja loppusijoittamisen valvontaa;

Roumain

întrucât, prin Decizia nr. 90/170/CEE , Consiliul a decis aderarea Comunității ca parte la Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și evacuarea lor;

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Merkittävä osa Euratomin ohjelmaa koskee korkea-aktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevan turvallisenratkaisun kehittämistä ja esittelyä.

Roumain

O parte semnificativă a programului Euratom o reprezintă dezvoltarea şi demonstrarea unei soluţiipermanente pentru eliminarea deşeurilor cu nivel crescut de radioactivitate.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Yhteisen tutkimuskeskuksen toimiin kuuluvat tällä alalla ydinjätteenhallintaa ja loppusijoittamista koskevan eurooppalaisen lähestymistavan kehittäminen,ydinlaitosten turvallinen käyttäminen ja ydinvoimaa koskevan tutkimuksen tukeminen.Lisätietoa näistä ja muistaYTK:n toimista löytyy osoitteesta www.jrc.ec.europa.eu

Roumain

Universităţile, centrele de cercetare, companiile multinaţionale, autorităţile regionale şi IMM-urile îşi pot uni eforturile în vederea îmbunătăţiriiabilităţilor şi a potenţialului lor de cercetare.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

(9) Säteilyonnettomuuksien ja -vammojen ehkäiseminen edellyttää, että kaikkien korkea-aktiivisten lähteiden sijainti tunnetaan, sijainnista pidetään kirjaa ja se varmennetaan jatkuvasti siitä hetkestä, jolloin lähde valmistetaan tai tuodaan yhteisön alueelle, siihen asti, kun se sijoitetaan tunnustettuun laitokseen pitkäaikaista varastointia tai loppusijoittamista varten tai jolloin se viedään yhteisöstä. Korkea-aktiivisen lähteen tilaa koskevat muutokset, esimerkiksi sen sijainnin tai käytön suhteen, on myös kirjattava ja annettava tiedoksi. Fyysiset tai taloudelliset esteet eivät saisi estää tällaisten lähteiden asianmukaista uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai loppusijoitusta, kun ne poistetaan käytöstä jossain ennakoitavassa tilanteessa.

Roumain

(9) Prevenirea accidentelor şi rănirilor radiologice necesită ca locaţia fiecărei surse cu activitate intensă să fie cunoscută, înregistrată şi verificată din momentul producerii sau importării sursei în Comunitate până în momentul introducerii ei într-o instalaţie recunoscută pentru a fi depozitată pe termen lung sau eliminată sau până la exportul din Comunitate. Schimbările în situaţia unei surse cu activitate intensă, de exemplu schimbarea locului sau utilizării, trebuie, de asemenea, înregistrate şi comunicate. Obstacolele fizice sau financiare nu ar trebui să împiedice nici o refolosire corespunzătoare, nici o reciclare sau eliminare a surselor în cauză, după ce au ajuns să fie scoase din uz, în eventualitatea oricăror circumstanţe previzibile şi rezonabile.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK