Demander à Google

Vous avez cherché: cipermetrin (Hongrois - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Allemand

Infos

Hongrois

CIPERMETRIN

Allemand

CYPERMETHRIN

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Hongrois

ALFA-CIPERMETRIN

Allemand

ALPHA-CYPERMETHRIN

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

BÉTA-CIPERMETRIN

Allemand

BETA-CYPERMETHRIN

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

ZÉTA-CIPERMETRIN

Allemand

ZETA-CYPERMETHRIN

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

α-cipermetrin (ISO);

Allemand

α-Cypermethrin (ISO)

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Cipermetrin (az izomerek összege)

Allemand

Cypermethrin (Summe der Isomere)

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Cipermetrin | a) | b) d) | b) d) |

Allemand

Cypermethrin | a) | b) d) | b) d) |

Dernière mise à jour : 2010-09-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

„Cipermetrin, ideértve az egyéb összetevők keverékeit (izomerek összege)

Allemand

„Cypermethrin: einschl. anderer Mischungen aus Bestandteilen, Summe der Isomeren

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Cipermetrin (cipermetrin, ideértve az egyéb szerkezeti izomerek keverékeit (izomerek összesen)) (F)

Allemand

Cypermethrin (Cypermethrin einschließlich anderer Gemische seiner Isomerbestandteile (Summe aller Isomeren)) (F)

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

A benyújtandó tanulmányok időtartama és vizsgálati feltételei alapján egy ilyen későbbi alternatív határidő meghatározása a benalaxil, a klórtoluron és a dinokap esetében, a hosszú távú tanulmányokra vonatkozóan pedig a benomil, a cipermetrin és a klórtoluron esetében indokolt.

Allemand

Die Festsetzung eines späteren Datums ist angesichts der Dauer und der Testbedingungen der vorzulegenden Untersuchungen für Benalaxyl, Chlorotoluron und Dinocap und im Hinblick auf die Langzeitstudien mit Benomyl, Cypermethrin und Chlorotoluron gerechtfertigt.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Az A3a alternatíva nem megfigyelési költségein kívül: lehetséges helyettesítési költségek (szükség szerint a cibutrin és a terbutrin esetén, valamint esetlegesen a lazactenyésztésben használt cipermetrin tekintetében).

Allemand

Zusätzlich zu den nicht mit der Überwachung verbundenen Kosten von Option A3a: potenzielle Kosten der Ersetzung bestimmter Stoffe (falls notwendig, von Cybutryn und Terbutryn, möglicherweise von Cypermethrin in der Lachszucht).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Ide tartozik a CAS 52315‑07‑8-hoz sorolt nyolc izomer, így a CAS 67375‑30‑8 (alfa-cipermetrin) is.

Allemand

Dazu gehören die acht Isomere, die zu CAS 52315-07-8 beitragen, und damit auch CAS 67375-30-8 (Alpha-Cypermethrin).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

(S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrin

Allemand

[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-Cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-Cypermethrin

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

alfa-Ciano-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin

Allemand

.alpha.-Cyan-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/Cypermethrin

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Különösen a következő szermaradékok: buprofezin; imidakloprid; fenvalerát és eszfenvalerát (RS & SR izomerek összesen); profenofosz; trifluralin; triazofosz; triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összesen), cipermetrin (cipermetrin, ideértve a szerkezeti izomerek egyéb keverékeit [izomerek összesen]).

Allemand

Insbesondere Rückstände von: Buprofezin; Imidacloprid; Fenvalerat und Esfenvalerat (Summe der RS- und SR-Isomere); Profenofos; Trifluralin; Triazophos; Triadimefon und Triadimenol (Summe aus Triadimefon und Triadimenol), Cypermethrin (Cypermethrin einschließlich anderer Gemische seiner Isomerbestandteile (Summe der Isomere)).

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

Különösen a következő szermaradékok: karbofurán (karbofurán és 3-hidroxi-karbofurán összesen, karbofuránként kifejezve), karbendazim és benomil (benomil és karbendazim összesen, karbendazimként kifejezve), klórpirifosz, profenofosz, permetrin (izomerek összesen), hexakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil, (fipronil és a szulfon metabolit (MB46136) összesen, fipronilként kifejezve), propargit, fluzilazol, fentoát, cipermetrin, (cipermetrin, ideértve a szerkezeti izomerek egyéb keverékeit (izomerek összesen)), metomil és tiodikarb (metomil és tiodikarb összesen, metomilként kifejezve), quinalfosz, pencikuron, metidation, dimetoát (dimetoát és ometoát összesen, dimetoátként kifejezve), fenbukonazol.”

Allemand

Insbesondere Rückstände von: Carbofuran (Summe aus Carbofuran und 3-Hydroxy-carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran), Carbendazim und Benomyl (Summe aus Benomyl und Carbendazim, ausgedrückt als Carbendazim), Chlorpyrifos, Profenofos, Permethrin (Summe der Isomere), Hexaconazol, Difenoconazol, Propiconazol, Fipronil (Summe aus Fipronil + Sulfonmetabolit (MB46136), ausgedrückt als Fipronil), Propargit, Flusilazol, Phenthoat, Cypermethrin (Cypermethrin einschließlich anderer Gemische seiner Isomerbestandteile (Summe der Isomere)), Methomyl und Thiodicarb (Summe aus Methomyl und Thiodicarb, ausgedrückt als Methomyl), Quinalphos, Pencycuron, Methidathion, Dimethoat (Summe aus Dimethoat und Omethoat, ausgedrückt als Dimethoat), Fenbuconazol.“

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Különösen a következő szermaradékok: karbofurán (karbofurán és 3-hidroxi-karbofurán összesen, karbofuránként kifejezve), klórpirifosz, cipermetrin, (cipermetrin, ideértve a szerkezeti izomerek egyéb keverékeit [izomerek összesen], ciprokonazol, dikofol (p,p’ és o,p’ izomerek összesen), difenokonazol, dinotefuran, etion, fluzilazol, folpet, prokloráz, (prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjai összesen, proklorázként kifejezve), frofenofosz, propikonazol, tiofanát-metil és triforin.

Allemand

Insbesondere Rückstände von: Carbofuran (Summe aus Carbofuran und 3-Hydroxy-carbofuran, ausgedrückt als Carbofuran), Chlorpyrifos, Cypermethrin (Cypermethrin einschließlich anderer Gemische seiner Isomerbestandteile (Summe der Isomere)), Cyproconazol, Dicofol (Summe aus p, p’- und o,p’-Isomeren), Difenoconazol, Dinotefuran, Ethion, Flusilazol, Folpet, Prochloraz (Summe aus Prochloraz und seinen Metaboliten, die den 2,4,6-Trichlorophenol-Anteil enthalten, ausgedrückt als Prochloraz), Profenofos, Propiconazol, Thiophanat-methyl und Triforin.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Különösen a következő szermaradékok: klórpirifosz, cipermetrin, (cipermetrin, ideértve a szerkezeti izomerek egyéb keverékeit [izomerek összesen]), dimetoát (dimetoát és ometoát összesen, dimetoátként kifejezve), endoszulfán (alfa- és béta-izomerek, valamint endoszulfán-szulfát összesen, endoszulfánként kifejezve), hexakonazol, paration-metil (paration-metil és paraoxon-metil összesen, paration-metilként kifejezve), metomil és tiodikarb (metomil és tiodikarb összesen, metomilként kifejezve), flutriafol, karbendazim és benomil (benomil és karbendazim összesen, karbendazimként kifejezve), flubendiamid, miklobutanil, malation (malation és malaoxon összesen, malationként kifejezve).

Allemand

Insbesondere Rückstände von: Chlorpyrifos, Cypermethrin (Cypermethrin einschließlich anderer Gemische seiner Isomerbestandteile (Summe der Isomere)), Dimethoat (Summe aus Dimethoat und Omethoat, ausgedrückt als Dimethoat), Endosulfan (Summe aus alpha- und beta-Isomeren und Endosulfansulphat, ausgedrückt als Endosulfan), Hexaconazol, Parathion-methyl (Summe aus Parathion-methyl und Paraoxon-methyl, ausgedrückt als Parathion-methyl), Methomyl und Thiodicarb (Summe aus Methomyl und Thiodicarb, ausgedrückt als Methomyl), Flutriafol, Carbendazim und Benomyl (Summe aus Benomyl und Carbendazim, ausgedrückt als Carbendazim), Flubendiamid, Myclobutanyl, Malathion (Summe aus Malathion und Malaoxon, ausgedrückt als Malathion).

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

A Bizottság új vagy megváltozott felhasználási formákról értesült, amelyek az acefát, acetamiprid, acibenzolar-s-metil, aldrin, benalaxil, benomil, karbendazim, klórmekvát, klórtalonil, klórpirifosz, klofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoát, ditiokarbamátok, eszfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerát, glifozát, indoxakarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxi-fenozid, pimetrozin, piraklosztrobin, pirimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanát-metil és trifloxistrobin szermaradék-határértékeinek módosulásához vezethetnek.

Allemand

Der Kommission wurden Informationen über neue oder geänderte Anwendungen übermittelt, die zu Änderungen der Rückstandshöchstgehalte von Acephat, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Aldrin, Benalaxyl, Benomyl, Carbendazim, Chlormequat, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, Clofentezin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Cyromazin, Dieldrin, Dimethoat, Dithiocarbamate, Esfenvalerat, Famoxadon, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenvalerat, Glyphosat, Indoxacarb, Lambda-Cyhalothrin, Mepanipyrim, Metalaxyl-M, Methidation, Methoxyfenozid, Pymetrozin, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Spiroxamin, Thiacloprid, Thiophanat-methyl und Trifloxystrobin führen sollten.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

az acefát, acetamiprid, acibenzolar-s-metil, aldrin, benalaxil, benomil, karbendazim, klórmekvát, klórtalonil, klórpirifosz, klofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoát, ditiokarbamátok, eszfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerát, glifozát, indoxakarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxi-fenozid, pimetrozin, piraklosztrobin, pirimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanát-metil és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv bizonyos mellékleteinek módosításáról

Allemand

zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Acephat, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Aldrin, Benalaxyl, Benomyl, Carbendazim, Chlormequat, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, Clofentezin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Cyromazin, Dieldrin, Dimethoat, Dithiocarbamate, Esfenvalerat, Famoxadon, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenvalerat, Glyphosat, Indoxacarb, Lambda-Cyhalothrin, Mepanipyrim, Metalaxyl-M, Methidathion, Methoxyfenozid, Pymetrozin, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Spiroxamin, Thiacloprid, Thiophanat-methyl und Trifloxystrobin

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK