Demander à Google

Vous avez cherché: aardbevingsgebieden (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

kaart van aardbevingsgebieden

Anglais

seismic zoning map

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

In aardbevingsgebieden volstaat het niet te zorgen voor aardbevingsbestendige gebouwen.

Anglais

In areas of high seismic risk, it is not enough just to have secure, earthquake-proof buildings.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De bekende aardbevingsgebieden zullen zeer waarschijnlijk het centrum vormen van dergelijke activiteiten maar zoals jullie weten worden de gevolgen vaak nog wat verder weg gevoeld.

Anglais

Most likely the known earthquake areas will be at the centre of such activities, but as you know the repercussions are usually felt some way from it.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Als bij de huizenbouw de op aardbevingsgebieden van toepassing zijnde bouwvoorschriften in acht waren genomen, zouden er niet zoveel slachtoffers te betreuren zijn.

Anglais

If buildings had been built to earthquake standards, we would have had fewer victims.

Dernière mise à jour : 2012-06-10
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

In de context van hun bezoek aan Colombia volgende week zullen de diensten van de Commissie de mogelijkheden beginnen te bestuderen voor de sanering van de aardbevingsgebieden op de lange termijn.

Anglais

En el marco de su misión destinada a Colombia de la semana próxima, los servicios de la Comisión comenzarán a estudiar las posibilidades para la rehabilitación a largo plazo de las zonas del terremoto.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

In de context van hun bezoek aan Colombia volgende week zullen de diensten van de Commissie de mogelijkheden beginnen te bestuderen voor de sanering van de aardbevingsgebieden op de lange termijn.

Anglais

In the context of their mission to Colombia next week, the Commission services will begin to study possibilities for the long-term rehabilitation of the earthquake areas.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

In aardbevingsgebieden volstaat het niet te zorgen voor aardbevingsbestendige gebouwen. Ik ben ingenieur en weet dat men in specifieke gevallen de gevolgen van mogelijke gevaren meet aan de hand van modellen.

Anglais

En regiones de un elevado peligro sísmico, no es suficiente tener edificios antisísmicos resistentes, porque en los casos excepcionales, y les estoy hablando en calidad de ingeniero, utilizamos modelos para investigar las consecuencias de algunos peligros.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Als bij de huizenbouw de op aardbevingsgebieden van toepassing zijnde bouwvoorschriften in acht waren genomen, zouden er niet zoveel slachtoffers te betreuren zijn. Het is tekenend dat volgens een verklaring van de directeur van het seismologisch instituut van Istanbul er in dat gebied geen comité is voor de controle op de bouwkwaliteit en de bewoonbaarheid.

Anglais

Y es que si los edificios estuvieran construidos de acuerdo con las normas antisísmicas no habría tantas víctimas; es significativo el que el director del Instituto Sismológico de Estambul haya declarado que no existe en la región comité de control de calidad de los edificios, que inspeccione su idoneidad.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Die wonen niet in het aardbevingsgebied.

Anglais

None of our members there live in the earthquake zone.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

In samenwerking met de beide Duitse hulporganisaties en hun Peruaanse partners worden directe hulpacties en wederopbouwprojecten in het aardbevingsgebied ondersteund. HELP was al partner bij de wederopbouwhulp in Pakistan na de aardbeving, die daar in 2005 plaatsvond.

Anglais

In cooperation with these two German relief organisations and their Peruvian partners, NAK-karitativ is working to support emergency aid and reconstruction efforts in the earthquake zone. HELP e.V. has already worked in partnership with NAK-karitativ in its reconstruction efforts in Pakistan after an earthquake there in 2005.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Op de bovenstaande foto zien we de truck zien met goederen die het Gesar Fund heeft ingekocht voor de mensen in het aardbevingsgebied.

Anglais

In the picture above we see the truck with goods that Gesar Fund purchased for the people in the earthquake zone.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Zürich. De wereldwijde solidariteit met mensen in het aardbevingsgebied van Haïti is overweldigend.

Anglais

Zurich. International expressions of solidarity with the people of the earthquake region of Haiti have been overwhelming.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De analyse van stukken werd aangevuld met besprekingen en waarnemingen bij het Italiaanse departement Civiele bescherming, op projectlocaties en bij relevante belanghebbenden in het aardbevingsgebied.

Anglais

The documentary analyses were complemented by interviews with and observations from the Italian Department of Civil Protection, project sites and relevant stakeholders in the earthquake zone.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Als je dat met minder energie kan doen, ga je echt beginnen met het toepassen van biologische principes op energie. Dit moet een brug vormen naar het ogenblik dat je het kan doen met wind, zonne-energie of kernenergie - en hopelijk zal je de volgende kerncentrale niet op een mooi strand in een aardbevingsgebied bouwen. 't Is maar een idee.

Anglais

Now, if you can take part of the energy content out of doing this, you reduce the system, and you really do start applying biological principles to energy. This has to be a bridge to the point where you can get to wind, to the point where you can get to solar, to the point where you can get to nuclear -- and hopefully you won't build the next nuclear plant on a beautiful seashore next to an earthquake fault. Just a thought.

Dernière mise à jour : 2015-10-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Bij de indiening van het formele bezwaar van Italië werd aangevoerd dat EN 10080:2005 niet voldoet aan het fundamentele voorschrift inzake mechanische sterkte en stabiliteit in bijlage I bij Richtlijn 89/106/EEG, daar geen duidelijk onderscheid tussen de soorten betonstaal wordt gemaakt wat het beoogde gebruik betreft. Dit geldt met name voor het betonstaal met specifieke prestaties dat in aardbevingsgebieden moet worden gebruikt, een belangrijk veiligheidsaspect van werken dat in Italië gereglementeerd is.

Anglais

The Italian formal objection was lodged on the grounds that EN 10080:2005 does not satisfy the essential requirement of mechanical resistance and stability in Annex I to Directive 89/106/EEC as it does not differentiate clearly the intended use of the reinforcing steels, i.e. the reinforcing steel with specific performance required for use in seismic areas which is an important safety issue of works regulated in Italy.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De centrale ligt bovendien in een aardbevingsgebied.

Anglais

Está, además, en una zona con actividad sísmica.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Het krantenartikel ging uit van het feit dat door het hoofd van het Turkse parlement eenzijdig was besloten om fondsen uit te trekken voor het aardbevingsgebied.

Anglais

Los antecedentes del artículo aparecido en dicho diario eran que el Presidente del parlamento adoptó la decisión unilateral de destinar fondos a la zona afectada por el seísmo.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Daarom moet men elk aardbevingsgebied uitsluiten. Wanneer het om de bouw van kerncentrales gaat moet men dergelijke gebieden bij voorbaat uitsluiten.

Anglais

En este sentido, todas las zonas de alto riesgo sísmico deber ser excluidas, o son excluidas a priori, para instalaciones nucleares como ésa.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Daarin spreek ik over een specifieke kerncentrale. De Turkse regering dringt namelijk aan op de bouw van een kerncentrale in een aardbevingsgebied en wij wijzen in dit verband op de verschrikkelijk aardbeving die in Turkije heeft plaatsgevonden.

Anglais

Planteamos la cuestión de una central en particular que el gobierno de Turquía insiste en construir en una zona de gran actividad sísmica, algo que nosotros no podemos dejar de relacionar con el terrible seísmo que ha sacudido Turquía.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Daarom was in het aardbevingsgebied een soldaat met een schop in de hand een zeldzaam beeld.

Anglais

Por el contrario, soldados con palas en las manos han sido una imagen rara en la zona del terremoto.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK