Demander à Google

Vous avez cherché: carcinogeniteitsstudies (Néerlandais - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Letton

Infos

Néerlandais

Carcinogeniteitsstudies zijn niet uitgevoerd.

Letton

Kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er zijn geen carcinogeniteitsstudies gedaan.

Letton

Kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er zijn geen carcinogeniteitsstudies uitgevoerd met CYSTAGON.

Letton

CYSTAGON kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Carcinogeniteitsstudies bij ratten lieten geen tumorgene bevindingen zien.

Letton

Kancerogenitātes pētījumos ar žurkām tumorogēnu iedarbību nekonstatēja.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Carcinogeniteitsstudies bij ratten lieten geen tumorgene bevindingen zien.

Letton

Kanceroģenēzes pētījumos ar žurkām tumorogēnu iedarbību nekonstatēja.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Néerlandais

Bovendien zijn er twee transplacentale carcinogeniteitsstudies uitgevoerd bij muizen.

Letton

Papildus tika veikti divi transplacentārās kancerogenitātes pētījumi ar pelēm.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In carcinogeniteitsstudies induceert nevirapine levertumoren bij ratten en muizen.

Letton

Karcinogenitātes pētījumos konstatēts, ka nevirapīns ierosina aknu audzējus žurkām un pelēm.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er zijn geen carcinogeniteitsstudies en voortplantingsstudies bij dieren uitgevoerd met Xigris.

Letton

Kancerogēniskuma pētījumi un dzīvnieku vairošanās pētījumi ar Xigris nav veikti.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Twee jaar durende orale carcinogeniteitsstudies met nelfinavirmesilaat werden uitgevoerd bij ratten en muizen.

Letton

Kancerogenitāte: tika veikti divus gadus ilgi kancerogenitātes pētījumi ar pelēm un žurkām, lietojot nelfinavira mesilātu perorāli.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Bij ratten en muizen werden twee-jaar durende carcinogeniteitsstudies met pregabaline uitgevoerd.

Letton

76 Pregabalīna iespējamā kancerogenitāte pārbaudīta divus gadus ilgušos pētījumos ar žurkām un pelēm.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Néerlandais

In langdurige orale carcinogeniteitsstudies in ratten en muizen bleek lamivudine geen carcinogene potentie te bezitten.

Letton

Perorālajos kancerogenitātes pētījumos ar žurkām un pelēm lamivudīns neuzrādīja nekādu karcinogēno potenciālu.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Carcinogene eigenschappen: twee jaar durende orale carcinogeniteitsstudies met nelfinavirmesilaat werden uitgevoerd bij ratten en muizen.

Letton

Kancerogenitāte: tika veikti divus gadus ilgi kancerogenitātes pētījumi ar pelēm un žurkām, lietojot nelfinavira mesilātu perorāli.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Bij carcinogeniteitsstudies in muizen ontwikkelde zich dosisgerelateerde gastrische ECL- celhyperplasie evenals levertumoren en adenoma van de testis.

Letton

Pētījumos par kancerogēno iedarbību uz pelēm, tika konstatēta no devas atkarīga kuņģa ECL šūnu hiperplāzija, kā arī aknu audzēji un adenomas sēklas kanāliņu tīklojumā.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Néerlandais

De resultaten van carcinogeniteitsstudies in ratten en muizen gedurende een lange termijn tonen aan dat lamivudine geen carcinogene potentie bezit.

Letton

Ilgstošos karcinogenitātes pētījumos, lietojot lamivudīnu žurkām un pelēm, karcinogēna ietekme neradās.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Néerlandais

De resultaten uit conventionele carcinogeniteitsstudies bij knaagdieren laten een trend zien naar een dosisafhankelijke toename in de incidentie van sommige tumoren die doorgaans voorkomen bij de gebruikte knaagdierrassen.

Letton

Tradicionālie grauzēju kancerogenitātes pētījumi parādīja saistību ar devas atkarīgu dažu audzēju sastopamības biežuma pieaugumu, kas raksturīgi grauzēju sugai.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Carcinogeniteitsstudies met tipranavir bij muizen en ratten lieten tumorverwekkend potentieel specifiek voor deze soorten zien, die als klinisch niet-relevant worden beschouwd.

Letton

Uzskata, ka tam nav klīniskas nozīmes.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Néerlandais

Met temsirolimus zijn geen carcinogeniteitsstudies uitgevoerd; echter, sirolimus, de voornaamste metaboliet van temsirolimus bij de mens, was carcinogeen bij muizen en ratten.

Letton

Kancerogenitātes pētījumi temsirolīmam netika veikti, bet sirolīms – cilvēkiem galvenais temsirolīma metabolīts, bija kancerogēns pelēm un žurkām.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Veiligheidsmarges uit de toxicologische studies zijn klein vanwege de dosisbeperkende hypocalciëmie die in de diermodellen werd waargenomen.Cataract en vertroebelingen van de lens zijn waargenomen in toxicologische studies bij knaagdieren met herhaalde doses en carcinogeniteitsstudies doch zijn niet waargenomen bij honden en apen of in klinisch onderzoek waar de vorming van cataract werd gevolgd.

Letton

Kataraktas un lēcu necaurlaidība tika novērotas atkārtotas devas toksikokoloģijas un kancerogenitātes pētījumos ar grauzējiem, bet netika novērotas pētījumos ar suņiem un pērtiķiem vai arī klīniskajos pētījumos, kuros tika novēroti kataraktas veidojumi.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Carcinogeniteitsstudies, bij muizen en ratten lieten een verhoging zien van lymfoom (mannetjes en vrouwtjes), hepatocellulair adenoom en -carcinoom (mannetjes) en granulocytaire leukemie (vrouwtjes.

Letton

Karcinogenitātes pētījumi ar pelēm un žurkām uzrādīja limfomu (abu dzimumu pelēm), hepatocelulāras adenomas un karcinomas (vīriešu dzimuma pelēm), un granulocītiskas leikēmijas (sieviešu dzimuma pelēm) gadījumu skaita pieaugumu.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Aangezien alle niet-humane zoogdierspecies een immuunrespons vertonen op humane (= heterologe) eiwitten, zijn er met octocog alfa geen specifieke studies gedaan naar het effect van herhaalde toediening, zoals studies naar de toxiciteit op de voortplanting, chronische toxiciteitsstudies en carcinogeniteitsstudies.

Letton

Sakarā ar visu sugu zīdītājdzīvnieku imūnās sistēmas reakciju pret svešām olbaltumvielām nav veiktas speciālas pārbaudes, tādas kā reproduktīvās toksicitātes, hroniskās toksicitātes un kancerogenitātes pētījumi, ar octocog alfa atkārtotām devām.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 10
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK