Demander à Google

Vous avez cherché: środowiskach (Polonais - Russe)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Russe

Infos

Polonais

W innych środowiskach jest to slash (/).

Russe

Замечание:

Dernière mise à jour : 2011-10-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Niektóre gatunki przebywają w środowiskach synantropijnych, jak ogrody i cieplarnie.

Russe

Некоторые виды живут в синантропных условиях, в садах и теплицах.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Niełazowate występują w różnych środowiskach Australii, Nowej Gwinei i Tasmanii.

Russe

Хищные сумчатые встречаются в Австралии, на Новой Гвинее, Тасмании и некоторых прилегающих островах.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W Nowej Zelandii zaadaptował się w wielu środowiskach, między innymi w gęstych lasach deszczowych.

Russe

В некоторых странах, в частности в Новой Зеландии, растение стало агрессивным сорняком.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Statki powietrzne projektowane do poruszania się w środowiskach innych planet również wykorzystują własności "VTOL".

Russe

Ведущими лётчиками-испытателями по программе Як-36 были Ю. А. Гарнаев и В. Г. Мухин.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

Turbo wykorzystywało nową bibliotekę RSAM, mającą znaczną przewagę wydajnościową nad poprzednią C-ISAM w środowiskach wieloużytkownikowych.

Russe

Turbo использовал новый RSAM, который был более производительным в многопользовательской среде по сравнению с C-ISAM.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Mir jest rozwijany przez firmę Canonical Ltd., wydawcę dystrybucji Ubuntu, jako zamiennik do powszechnie używanego w środowiskach Linux interfejsu graficznego X Window System.

Russe

Mir — это графический сервер для операционных систем на базе Linux, находящийся в разработке Canonical Ltd. Предполагается, что он заменит X Window System в Ubuntu.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Po trzęsieniu ziemi, połączyła siły z innymi miejscowymi surferami i rybakami, by zastanowić się jak odbudować swoje życie poprzez pracę na plażach i w swoich środowiskach.

Russe

После землетрясения она объединилась с другими местными серферами и рыбаками, чтобы определить, как восстановить жизнь, работая на пляжах и в местных сообществах.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Podkreślał, że w środowiskach wiejskich, gdzie brakuje lekarzy lub są oni trudno dostępni, mieszkańcy powinni przede wszystkim poprawić warunki sanitarne życia.

Russe

Аравети Рамайогайа объяснял, что в сельской местности, где с медицинской помощью дела обстоят печально, люди должны сфокусироваться на улучшении условий гигиены и заботе об окружающей среде.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Jednak w rozmowie z dziennikarzem Rahulem M, dr Ramayogaiah wyznał, że w niektórych środowiskach nie jest traktowany poważnie z powodu swojego stanowczego sprzeciwu wobec prywatnych i drogich szpitali.

Russe

Однако сам доктор рассказал Рахулу, что далеко не все принимают его всерьез, главным образом из-за его очень жесткой позиции по отношению к дорогим частным больницам.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Revision Control System (RCS) – komputerowy system do kontrolowania wersji plików tekstowych stosowany w środowiskach Unix/Linux, np.

Russe

RCS ("Revision Control System") является одной из самых первых (разработана в 1985 году) систем управления версиями.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

Emulator terminala to po prostu powłoka zamknięta w okienku, znana także w niektórych środowiskach jako okno linii poleceń. Jeśli chcesz używać powłoki, powinieneś znać przynajmniej kilka poleceń systemowych dla Twojego systemu operacyjnego.

Russe

Эмулятор терминала & mdash; это просто оболочка (shell) в окне; в других системах это обычно называется командной строкой. Чтобы использовать оболочку, вам нужно знать хотя бы несколько команд уровня системы.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

W środowiskach z wieloma użytkownikami, zazwyczaj większość z nich nie zna hasła administratora; w takim przypadku wskazane jest użycie tej opcji, aby usunąć z menu zadania i programy, których użytkownicy nie mogą używać.

Russe

В многопользовательской системе обычно пользователи не знают пароль суперпользователя; в таком случае, желательно использовать эту опцию для удаления задач и приложений из меню, которые пользователь не может использовать.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Nawet w najbardziej obciążonych środowiskach bezprzewodowych, takich jak zatłoczone lotnisko czy biuro pełne nowoczesnych technologii, zaawansowana technologia bezprzewodowa 2,4 GHz firmy Logitech zapewnia niezawodność podobną do połączenia przewodowego, a także wygodę i wolność technologii bezprzewodowej.

Russe

Даже в наиболее загруженных точках, таких как центральный аэропорт или высокотехнологичный офис, усовершенствованная беспроводная технология Logitech с частотой 2,4 ГГЦ обеспечивает надежность, сопоставимую с надежностью шнура, а также удобство работы, присущее беспроводным устройствам.

Dernière mise à jour : 2017-02-08
Fréquence d'utilisation : 19
Qualité :

Référence: MatteoT

Polonais

=== Microsoft Certified Application Professional (MCAP) ===Certyfikaty MCAP skierowany jest do specjalistów z zaawansowanymi umiejętności pozwalającymi wykorzystanie Microsoft Office 2007 oraz Microsoft Office SharePoint Server w środowiskach opartych na technologii Office.

Russe

Серия Microsoft Certified (MC) включает в себя Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Microsoft Certified Master (MCM), Microsoft Certified Architect (MCA), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST).

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Polonais

Aby zastąpić domyślne systemowe ustawienia gammy, włącz opcję "Zapisz ustawienia systemowe". Ustawienia systemowe zostaną przywrócone przy następnym uruchomieniu serwera X. Do użycia tej opcji potrzebne jest hasło administratora. Użyj jej, jeśli chcesz ustawić gammę dla wszystkich użytkowników i we wszystkich środowiskach graficznych na tym komputerze.

Russe

Для изменения системных настроек гамма- коррекции включите опцию 'Сохранять настройки в XF86Config'. Системные настройки будут воссстановлены при следующем запуске XFree86. Для использования этой опции вам нужно иметь права суперпользователя. Используйте её, если хотите изменить настройки гаммы для всех пользователей и графических сред на этом компьютере.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

Skrót od R emote L ine P rinting R equest (zdalne żądanie wydruku wierszowego); jest to system drukowania w stylu BSD, który do działania nie potrzebuje uprawnień administratora, ani "printcap": wszystkie parametry mogą być określone z wiersza poleceń. RLPR jest użyteczny dla osób korzystajacych z laptopów, którzy pracują w kilku, często zmienianych środowiskach, ponieważ może być zainstalowany równocześnie z każdym innym systemem drukowania i pozwala na szybką i elastyczną instalację drukarki z bezpośrednim dostępem poprzez LPR/ LPD. Asystent dodawania drukarki, udostępniony przez KDEPrint, jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z RLPR. Komenda kprinter pozwala na przełączanie na RLPR "w locie", w dowolnej chwili.

Russe

Cокращение от R emote L ine P rinting R equest (Удалённый запрос построчной печати). Это система печати в стиле BSD, для её установки не требуется прав суперпользователя, а для работы не требуется файла "printcap": все параметры могут быть указаны в командной строке. RLPR полезен пользователям переносных компьютеров, которые работают в меняющихся условиях. RLPR может быть установлен совместно с любой другой системой печати, и предоставляет гибкий и быстрый способ установки принтера для прямого доступа по LPR/ LPD. Чтобы сделать использование RLPR ещё проще, в KDEPrint есть "Мастер добавления принтера". Команда kprinter позволяет в любое время переключаться на RLPR "на лету".

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

Ten przycisk jest dostępny tylko dla programów (ie; plików Desktop). Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem, czy chcesz, aby program był uruchamiany automatycznie tylko w & kde; (nie zaś również w innych środowiskach graficznych, których używasz). Domyślnie program będzie uruchamiany automatycznie we wszystkich używanych środowiskach graficznych. Zaznacz Uruchamiaj tylko w KDE, aby program wczytywany był tylko w & kde;.

Russe

Эта кнопка доступна только для программ (т. е. файлов. desktop). Диалог позволяет указать, что автозапуск программы должен осуществляться только в & kde; (и ни в одной другой графической среде, имеющейся в системе). По умолчанию программа будет запускаться при входе во все графические среды системы. Отмеченная опция Автозапуск только в KDE позволит осуществлять автозапуск программы только при старте графической среды & kde;.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

W środowiskach graficznych często używane są katalogi do reprezentacji zawartości dysku twardego. Katalogi zawierają pliki i inne katalogi. W & kde; do zarządzania plikami i katalogami możesz użyć & konqueror- dopelniacz;.

Russe

Так уж сложилось, что каталоги на жестком диске представлены на графических рабочих столах в виде папок. В папках находятся файлы и другие папки. Приложение & kde; под названием & konqueror; использует этот наглядный образ, чтобы помочь вам в управлении файлами.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Polonais

W środowiskach uniksowych można zwykle tworzyć dowiązania do plików i katalogów pod inną nazwą i/ lub w innym katalogu. KDE wykryło takie dowiązanie lub ciąg dowiązań, powodujące nieskończoną pętlę - tj. plik był ostatecznie dowiązaniem do siebie.

Russe

В системах UNIX возможно сделать файл или папку ссылкой на файл или папку с другим именем. Была обнаружена ссылка (или серия ссылок), в результате которой образовалась бесконечная петля - то есть файл оказался ссылкой на самого себя.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK