Demander à Google

Vous avez cherché: förhandlingsfrågorna (Suédois - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Allemand

Infos

Suédois

För det femte utvecklingsländernas defensiva hållning i de nya förhandlingsfrågorna .

Allemand

Fünftens, die defensive Haltung der Entwicklungsländer gegenüber den neuen Verhandlungsthemen.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Konsekvensbedömningar av de viktigaste förhandlingsfrågorna med beaktande av olika förhållanden.

Allemand

Folgenabschätzungen für die wichtigsten Verhandlungsgegenstände in Abhängigkeit vom jeweiligen Sachstand;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Konsekvensbedömningar av de viktigaste förhandlingsfrågorna med beaktande av olika förhållanden.

Allemand

Folgenabschätzungen für die wichtigsten Verhandlungsgegenstände in Abhängigkeit vom je­weiligen Sachstand;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jordbrukskapitlet är en av de största förhandlingsfrågorna , och vid sidan av regionalpolitiken och budgetfrågorna säkerligen ett av de vanskligaste områdena .

Allemand

Das Agrarkapitel ist eines der größten Verhandlungsthemen und neben der Regionalpolitik und den Haushaltsfragen sicherlich einer der heikelsten Bereiche.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

En analys av de stora förhandlingsfrågorna på WRC-2000 som påverkar gemenskapspolitiken och de europeiska ståndpunkter som utvecklas av CEPT (kap 3).

Allemand

eine Analyse der wichtigsten Themen der WRC-2000, die die Gemeinschaftspolitik betreffen, sowie der von der CEPT entwickelten europäischen Standpunkte (Abschnitt 3);

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Herr talman! Precis som McNally sade under den föregående debatten är jordbruket helt klart en av de stora förhandlingsfrågorna i Doha , som vi nyss berörde i anslutning till en annan fråga .

Allemand

Herr Präsident, wie Frau McNally in der vorangehenden Debatte angemerkt hat, stellt die Landwirtschaft zweifellos eines der zentralen Themen der Verhandlungen der Doha-Runde dar, über die wir im Zusammenhang mit einer anderen Frage soeben gesprochen haben.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Europeiska rådet framhåller att framstegen i förhandlingarna, förutom att man finner lösningar på förhandlingsfrågorna, är avhängiga av att kandidatländerna införlivar regelverket i sin nationella lagstiftning och i synnerhet av att de effektivt kan genomföra och upprätthålla detta regelverk.

Allemand

Der Europäische Rat weist darauf hin, daß neben der Notwendigkeit, Lösungen für die Fragen zu finden, über die verhandelt wird, Fortschritte in den Verhandlungen davon abhängen, daß die beitrittswilligen Staaten den Besitzstand in ihr innerstaatliches Recht übernehmen und daß sie insbesondere in der Lage sind, ihn wirksam umzusetzen und anzuwenden.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I Nederländerna uppmanar Agenda 2002 – i vilken arbetsmarknadens parter har fastställt de viktigaste förhandlingsfrågorna för de kommande åren – berörda parter att särskilt uppmärk­samma stressproblem och förbättra arbetsvillkoren.

Allemand

In den Niederlanden werden die Sozialpartner in der "Agenda 2002", in der die Sozialpartner die thematischen Verhandlungsschwerpunkte in den kommenden Jahren festgelegt haben, aufgerufen, sich vorrangig den Problemen des Stresses und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu widmen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

En analys av de stora förhandlingsfrågorna på WRC-03 som kan påverka gemenskapspolitiken, och de europeiska ståndpunkter som utarbetats av CEPT (kap 5).

Allemand

eine Analyse der wichtigsten Verhandlungspunkte der WRC-03, die sich auf die Gemeinschaftspolitik auswirken können, sowie der europäischen Ziele im Zusammenhang der von der CEPT entwickelten Standpunkte (Kapitel 5).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I Nederländerna uppmanar Agenda 2000 – i vilken arbetsmarknadens parter och andra intressegrupper har fastställt de viktigaste förhandlingsfrågorna för de kommande åren ­– arbetsmarknadens parter och andra intressegrupper att särskilt uppmärksamma stressproblem och förbättra arbetsvillkoren.

Allemand

In den Niederlanden werden die Sozialpartner in der "Agenda 2002", in der die Sozialpartner die thematischen Verhandlungsschwerpunkte in den kommenden Jahren festgelegt haben, aufgerufen, sich vorrangig den Problemen des Stresses und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu widmen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Europeiska unionen kan nu rikta in sig på det begränsade antal förhandlingsfrågor som återstår".

Allemand

Die Europäische Union kann sich bei ihren Bemühungen nun auf die wenigen Fragen konzentrieren, die in den Verhandlungen noch geklärt werden müssen".

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

I denna strategi föreslår kommissionen en metod för att behandla krav på övergångsbestämmelser från kandidatländernas sida och en detaljerad "färdplan" för att under 2001 och 2002 steg för steg behandla återstående förhandlingsfrågor med de länder som kommit längst på vägen mot medlemskap.

Allemand

In dem Papier wird Folgendes vorgeschlagen: erstens eine Methode, wie mit den Anträgen der Bewerberländer auf Übergangsregelungen zu verfahren ist, zweitens eine detaillierte "Wegskizze" für 2001 und 2002 für die schrittweise Lösung der Fragen, die in den Verhandlungen mit den am weitesten fortgeschrittenen Ländern noch offen sind.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Rådet underströk betydelsen av att ange andra frågor av särskilt intresse för utvecklingsländerna för att skapa en väl avvägd uppsättning förhandlingsfrågor, där alla deltagare kan se möjliga fördelar i förhandlingsrundan.

Allemand

Der Rat betonte, daß er es als wichtig erachtet, andere Themen von besonderem Interesse für die Entwicklungsländer zu ermitteln, damit ein ausgewogenes Gesamtpaket von Verhandlungsthemen geschnürt wird, in dem alle Teilnehmer die Möglichkeit erkennen können, Vorteile aus der Verhandlungsrunde zu ziehen.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Viktiga förhandlingsfrågor identifierades.

Allemand

Die wichtigsten Verhandlungsthemen wurden herausgearbeitet.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Man tog också fram ett första fullständigt utkast till 2015 års avtal som avspeglar parternas ståndpunkter i alla olika förhandlingsfrågor.

Allemand

Es wurde auch ein erster vollständiger Entwurf des Wortlauts des Übereinkommens von 2015 erarbeitet, der den Standpunkten aller Vertragsparteien zu den jeweiligen Verhandlungspunkten Rechnung trägt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Urvalskriteriernas formulering kommer att vara en förhandlingsfråga i samband med ett förslag, men tillämpningen av kriterierna kan motivera rättsliga överväganden.

Allemand

Wie die Auswahlkriterien zu formulieren sind, wird in einem künftigen Vorschlag zu diskutieren sein, doch kann die Anwendung solcher Kriterien rechtliche Folgen haben.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Kollektivavtal i Tyskland som använder ökat antal arbetstimmar som en förhandlingsfråga för att öka investeringar och samtidigt som ett sätt att bättre använda sig av arbetsstyrkan.

Allemand

Deutschland: Tarifvereinbarungen, bei denen die Verlängerung der Arbeitszeit als "Tauschobjekt" für Investitionen und eine bessere Nutzung des Arbeitskräftepotenzials eingesetzt wird.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

4.5 De stora skillnaderna i industri- och utvecklingsländernas förväntningar i fråga om förhandlingsfrågorna bidrog också till bakslaget i Cancún, framför allt på följande områden: jordbruksfrågorna, formerna för hur marknadstillträdet för industriprodukter skall liberaliseras, eftersom utvecklingsländerna anser att dessa urholkar eller minskar deras förmånsmarginaler, förhandlingsbehoven i fråga om handel och investeringar, handel och konkurrens, insyn i samband med offentlig upphandling samt handelslättnader, behovet av att stärka bestämmelserna om särskild och differentierad behandling så att dessa blir entydigare, mer verksamma och lättare att hantera.

Allemand

4.5 Große Unterschiede zwischen den Erwartungen der Industrie- und der Entwicklungsländer in Bezug auf die Verhandlungsthemen trugen ferner zum Scheitern von Cancún bei, vor allem in folgenden Bereichen: Agrarthemen; Modalitäten für die Liberalisierung des Marktzugangs für Industrieerzeugnisse, da die Entwicklungsländer der Ansicht sind, dass diese ihre Präfe­renzspannen aushöhlen bzw. verringern; Verhandlungsbedarf bei Handel und Investitio­nen, Handel und Wettbewerb, Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen sowie Han­delserleichterungen; die Stärkung der Bestimmungen für die gesonderte und besondere Behandlung, damit diese eindeutiger, wirksamer und besser handhabbar werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

4.10 Man bör också överväga möjligheten till en särskild utbildning för arbetsmarknadens parter så att de får kännedom om förhandlingsfrågor och internationell arbetslagstiftning.

Allemand

4.10 Es sollte auch die Möglichkeit einer besonderen Schulung für die Sozialpartner ins Auge gefasst werden, um die Teilnehmer näher mit dem Thema Verhandlungen und dem internatio­nalen Arbeitsrecht vertraut zu machen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Under dessa förhandlingar har EU sedan 2002 konsekvent strävat efter att uppnå sina mål i fråga om att allmänt främja global hållbar utveckling i ett stort antal förhandlingsfrågor.

Allemand

Im Zuge dieser Verhandlungen arbeitet die EU seit 2002 kontinuierlich an der Verwirklichung ihrer Ziele der Vereinbarung einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung über die gesamte Palette der zahlreichen Verhandlungsthemen hinweg.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK