Demander à Google

Vous avez cherché: fjäderfästallets (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

fjäderfästallet, för kycklingars vidkommande, är utrustat med utgångshål som tillsammans är lika långa eller längre än ett av fjäderfästallets långsidor.

Anglais

the poultryhouse is provided with popholes of a combined length equal to or greater than that of a longer side of the house in the case of chickens.

Dernière mise à jour : 2014-10-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

fem par sockprover, som vart och ett motsvarar ca 20 % av fjäderfästallets ytareal; sockproverna får poolas till minst två prov, eller

Anglais

five pairs of boot swabs, representing each about 20 % of the area of the poultry house; the swabs may be pooled for analysis into a minimum of two pools; or

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Identifiering av fjäderfästall

Anglais

Identification of poultry house:

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

avdelning: fjäderfästall eller avskild del av fjäderfästall där en kycklingflock hålls.

Anglais

‘unit of an establishment’ means a poultry house or a separated part of a poultry house where a flock of chickens is kept;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Fjäderfästallens totala användbara yta vid en och samma anläggning inte överskrider 1600 m2.

Anglais

the total usable area of poultryhouses at any single production site does not exceed 1600 m2,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Varje fjäderfästall innehåller högst

Anglais

each poultryhouse does not contain more than:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Beträffande pärlhöns får en rastgård utomhus ersättas med ett intensivt golvstall med en golvyta som är minst lika stor som hönshusets och med en höjd på minst 2 m. En sittpinne, minst 10 cm lång, ska finnas per djur totalt sett (fjäderfästall och golvstall).

Anglais

In the case of guinea fowls, open-air runs may be replaced by a perchery having a floor surface of at least that of the house and a height of at least 2 m. Perches of at least 10 cm length are available per bird in total (house and perchery),

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Beträffande pärlhöns får en rastgård utomhus ersättas med ett intensivt golvstall med en golvyta som är minst dubbelt så stor som fjäderfästallets och med en höjd på minst 2 m. En sittpinne, minst 10 cm lång, ska finnas per djur totalt sett (fjäderfästall och golvstall).

Anglais

In the case of guinea fowls, open-air runs may be replaced by a perchery having a floor surface of at least double that of the house and a height of at least 2 m. Perches of at least 10 cm length are available per bird in total (house and perchery),

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Beläggningstätheten i fjäderfästallet och slaktåldern överensstämmer med gränserna enligt b, med undantag av kycklingar, för vilka beläggningstätheten får uppgå till 13 men högst 27,5 kg levande vikt per m2 och för kapuner, för vilka beläggningstätheten ska vara högst 7,5 per m, dock högst 27,5 kg levande vikt per m2.

Anglais

the stocking rate in the house and the age of slaughter are in accordance with the limits fixed under (b), except for chickens, for which the stocking rate may be increased to 13, but not more than 27,5 kg liveweight per m2 and for capons, for which the stocking rate shall not exceed 7,5 m2, and not more than 27,5 kg liveweight per m2,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Fjäderfästallet är försett med utgångshål av en sammanlagd längd motsvarande minst 4 m per 100 m2 golvyta.

Anglais

the poultryhouse is provided with popholes of a combined length at least equal to 4 m per 100 m2 surface of the house,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Fjäderfästallet är försett med utgångshål med en sammanlagd längd motsvarande minst 4 m per 100 m2 golvyta.

Anglais

the poultryhouse is provided with popholes of a combined length at least equal to 4 m per 100 m2 surface of the house.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

Sockorna träs på och provet samlas upp genom att man går runt i fjäderfästallet.

Anglais

Boot swabs are put on the boots and the sample is taken by walking around in the poultry house.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Suédois

fjäderfästall

Anglais

house

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

inredning för fjäderfästallar

Anglais

poultry house equipment

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Poolad träck som består av separata prover av färsk träck som vart och ett väger minst 1 g och som tagits slumpmässigt från ett antal platser i det fjäderfästall där avelsflocken hålls, eller från varje byggnadskomplex på den anläggning där avelsflocken hålls, om flocken kan röra sig fritt i mer än ett fjäderfästall på en viss anläggning.

Anglais

Pooled faeces made up of separate samples of fresh faeces each weighing not less than 1 g taken at random from a number of sites in the poultry house in which the breeding flock is kept, or where the breeding flock has free access to more than one poultry house on a particular holding, from each group of houses on the holding in which the breeding flock is kept.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Kompletterande prover kan samlas in för ett eventuellt test för påvisande av antimikrobiella eller bakterietillväxthämmande ämnen enligt följande: slumpmässigt utvalda fåglar samlas in från varje fjäderfästall på anläggningen, vanligen upp till fem fåglar per stall, såvida inte den behöriga myndigheten anser det nödvändigt att ta prover från ett större antal fåglar.

Anglais

Additional samples can be collected for the possible testing of antimicrobials or bacterial growth inhibitors as follows: birds shall be taken at random from within each poultry house of birds on the holding, normally up to five birds per house, unless the competent authority deems it necessary to sample a higher number of birds.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Proverna ska samlas upp under en runda i stallet där provtagaren följer en väg som ger representativa prover för alla delar av fjäderfästallet eller respektive sektor.

Anglais

The samples shall be taken while walking through the house using a route that produces representative samples for all parts of the poultry house or the respective sector.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

minst ett par sockprover som motsvarar fjäderfästallets hela ytareal, och ett kompletterande dammprov som samlas upp från flera olika ställen i fjäderfästallet från ytor med synlig dammförekomst. En eller flera fuktade tygsvabbar motsvarande en total ytareal på minst 900 cm2 ska användas för uppsamlingen av dammprovet.

Anglais

at least one pair of boot swabs representing the whole area of the poultry house and an additional dust sample collected from multiple places throughout the poultry house from surfaces with visible presence of dust; one or several moistened fabric swab(s) of at least 900 cm2 surface area in total must be used to collect the dust sample.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Samtliga enskilda utrymmen i ett fjäderfästall ska provtas.

Anglais

All separate pens within a poultry house shall be included in the sampling.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

I fjäderfästall med system med trappstegsburar som saknar system med band eller skrapor är det nödvändigt att samla in den poolade träcken från hela gödselkällaren.

Anglais

In step-cage poultry house systems where there is no belt or scraper system it is necessary to collect pooled faeces from throughout the deep pit.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK