Demander à Google

Vous avez cherché: nischad (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Det rör sig alltså om en nischad lyxprodukt.

Anglais

It is a niche luxury product.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta gynnar inte nischad och lokal repertoar och den kulturella mångfalden.

Anglais

This would be detrimental to niche and local repertoire and cultural diversity.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

BMS är nu en framgångsrik, nischad kommunikationsfirma som tillämpar marknadsföringsteori men även använder det egna kunnandet om marknaden.

Anglais

BMS is now a successful niche communications firm, which applies marketing theory as well as its know-how for the market.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Det ger möjlighet till ”nischad” marknadsföring, märkesutveckling och marknadsföring som grundas på ett gott anseende.

Anglais

This allows for niche marketing, brand development and reputation-based marketing.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Tungan har ett högt värde och är mycketefterfrågad på marknaden, till skillnad från piggvar som har ett högtvärde men som fortfarande är en nischad produkt.

Anglais

It has highvalue and a big market, unlike turbot, which has high value butremains a niche product.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Emellertid skulle detta också medföra risker för licensieringssystem på två nivåer, med en mindre och lokal eller nischad repertoar på den lägre nivån och därmed negativ inverkan på den kulturella mångfalden.

Anglais

But it would also risk creating a two-tier licensing system, with smaller local or niche repertoire in the lower tier, having a negative impact on cultural diversity.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Handel med varor och tjänster: bästa praxis för nischad handel; anpassning av politiken för att gynna nischad handel på öar; försöksverkstäder för ekonomisk och social utveckling på öar.

Anglais

trade in goods and services: best practices of niche trade; adaptation of policy conducive to niche trade on islands; open laboratories for economic and social development in islands;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

En fragmenterad digital utdelning skulle antagligen endast leda till nya lokala eller nischade tillämpningar som kanske inte är av den omfattning som krävs för framgång.

Anglais

A fragmented digital dividend is likely to give rise only to new local or “niche” applications, which may not have the scale required to be successful.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Institutionell utvärdering bör hjälpa utbildningsanstalterna att planera och fördela resurser för att utveckla nya metoder i syfte att öka sin dragningskraft, utveckla nischade tjänster eller nå studerande utanför formell utbildning.

Anglais

Institutional evaluation should support institutions to plan and allocate resources to developing their new modes, to enhance their attractiveness, develop niche services, or reach learners outside formal education.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Bästa praxis för nischade varor och tjänster från öar bör kartläggas.

Anglais

best practice should be identified on islands for niche island goods and services;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Produkter och tjänster som är nischade och marknadsledande är mycket framgångsrika.

Anglais

Niches and best-in-class products or services provide success stories.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Reglerna om gränsöverskridande licensiering för användning av musikaliska verk på nätet är begränsade till upphovsrätt och är de minimiprinciper som krävs för att få ett effektivt och modernt licensieringssystem som fungerar i den digitala eran och för att garantera aggregering av repertoar, inbegripet nischade och mindre kända musikaliska verk.

Anglais

The rules on multi-territorial licensing for online uses of musical works are limited to authors' rights and are the minimum principles needed to make an effective and modern licensing system workable in the digital era and to guarantee the repertoire aggregation, including niche and less-known musical works.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Produkter och tjänster som är nischade och ”bäst i klassen” är mycket framgångsrika.

Anglais

Niches and best-in-class products or services provide success stories.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

11.3 Nischade förlag måste ofta få finansiering och stöd utifrån för att kunna överleva ekonomiskt.

Anglais

11.3 Niche book publishers often rely on funding and subsidies for their continued financial existence.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Du kan ratta in tusentals kostnadsfria webbradiostationer som spelar allt från listettor till riktigt nischade grejer.

Anglais

Thousands of free Internet radio stations let you enjoy everything from mainstream pop to stuff that's just too eclectic for FM.

Dernière mise à jour : 2017-02-04
Fréquence d'utilisation : 7
Qualité :

Référence: MatteoT

Suédois

Dessutom finns en rad andra konkurrenter som framför allt är verksamma på nivå 1, där inträdeströsklarna är lägre än på nivå 2, eller som erbjuder nischade lösningar i konkurrensen med Siemens/VA Tech.

Anglais

In addition, there are a number of other competitors who are active above all in the area of level 1, where entry barriers are lower than in level 2, or in niche solutions in competition with the parties to the merger.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Suédois

Produkten utgör en central del av NCN-kedjan (kväve-kol-kväve) med nischade slutprodukter såsom guanidinnitrat och andra NCN-derivat.

Anglais

It is a key element of the nitrogen — carbon — nitrogen (NCN) chain, with niche end-products such as guanidine nitrate and other NCN derivatives.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: MatteoT

Suédois

Kommissionen konstaterar dessutom att vissa företag inom sektorn, trots deras ringa storlek i förhållande till de största aktörerna och deras betydande produktion i de västeuropeiska länderna, lyckas hålla sig konkurrenskraftiga genom att koncentrera sig på vissa produkter och segment (det rör sig om både nischade aktörer som Miele, Smeg, Liebherr och Teka och småskaliga franska tillverkare, t.ex. Candy och Gorenje).

Anglais

The Commission would also observe that, despite their small size compared with the majors and their focus on production in the countries of western Europe, some companies in the sector manage to remain competitive by concentrating on certain products and segments (these are ‘niche’ players such as Miele, Smeg, Liebherr or Teka, or small manufacturers with only a national dimension, such as Candy or Gorenje).

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Suédois

Men medan EU är övertygande om värdet av miljömärkning för specifika (nischade) marknadssegment, finns det även ett behov av större öppenhet i sättet som fiskerinäringen presenterar och levererar alla sina produkter till konsumenten.

Anglais

Its aim is to improve the sector’s competitivenessand help it become environmentally,economically and socially sustainable.To achieve this, it has a budget of EUR 3.8 billion (or EUR 4.3 billion in currentprices) for the seven-year period 20072013.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Suédois

Området präglas av stora slätter och hedmarker med många floder, vilket betyder att det är mycket populärt bland cyklister och har utvecklat en nischad turistverksamhet för cykel-, vandrings- och vattenturer.

Anglais

Its dening physical characteristics are large plains and moorland, with many rivers. As a result, it is very popular with cyclists, and has developed niche tourism for cycling, walking and water tours.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK