Demander à Google

Vous avez cherché: skolverksamhet (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Skolverksamhet.

Anglais

Actions in schools

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Forskole-och skolverksamhet

Anglais

Day nurseries and schools (other than Community)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Forskole- och skolverksamhet (andra än gemenskapens)....

Anglais

Day nurseries and schools (other than Community)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Social hållbarhet, demografisk förändring, arbetskraft av god kvalitet på alla nivåer i samhället, underbyggt av adekvat utbildning och skolverksamhet i regionen.

Anglais

social sustainability, demographic change, quality of labour at all levels of society sustained by appropriate education and schooling in the region;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Man gör helt rätt när man i handlingsplanen försöker kartlägga rasismens orsaker, och i detta sammanhang är hänvisningarna till skolverksamhet och ungdomsverksamhet relevanta och av avsevärt intresse för de lokala myndigheterna.

Anglais

The concept of mainstreaming is important although it is vital that this must not lead to a loss of focus and visibility for antidiscriminatory policies and activities - as appears to be the trend in the sphere of gendermainstreaming.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vi måste naturligtvis också i förebyggande syfte kanske se till att ingen arbetar ensam med barn , vare sig i privat eller offentlig skolverksamhet eller inom barnomsorg och på andra ställen .

Anglais

Of course, we must perhaps also ensure, as a preventative measure, that no-one works alone with children, either in the private or the public school systems or within the child care profession and in other positions.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Social hållbarhet, demografisk förändring, arbetskraft av god kvalitet på alla nivåer i samhället, underbyggt av adekvat utbildning och skolverksamhet i regionen.

Anglais

social sustainability, demographic change, quality of labour at all levels of society sustained by appropriate education and schooling in the region;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Social hållbarhet, demografiska förändringar, arbetskraft av god kvalitet på alla nivåer i samhället, understödd av adekvat utbildning och skolverksamhet i regionen.

Anglais

social sustainability, demographic change, quality of labour at all levels of society sustained by appropriate education and schooling in the region;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Länsstyrelsen i Västerbottens län har arbetat aktivt för att engagera länets 15 kommuner i verksamheten, och ungefär 260 olika projekt har genomförts.Som ett resultat av detta är nu 550 företag i Västerbottens län engagerade i skolverksamhet.

Anglais

The county administration has worked actively inorder to have all 15 municipalities in the county involvedin this work and around 260 different projects have beencarried out. As a result, more than 550 businesses inthecounty of Västerbotten are now involved in schoolactivities.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Myndigheter och andra intressenter – arbetsmarknadsparter och civilsamhället, särskilt skolverksamhet på alla nivåer, stadsdesigners, stadsplanerare och privata investerare – agerar vanligtvis mer målmedvetet.

Anglais

Authorities and other stakeholders - social partners and civil society, notably schooling at all levels, urban designers, estate planners and private investors - usually act more purposefully.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Betoningen ska ligga på tidiga och riktade insatser, bättre tidig inlärning bland barn, minskade hinder för övergången från förskole- till skolverksamhet samt utveckling av social kompetens och ökad fokusering på formella kvalifikationer för att bryta den onda cirkeln av negativ överföring mellan generationerna.

Anglais

Emphasis is to be put on early and targeted intervention, improved early learning among children, reducing barriers in changing from pre-school to school activities, and the development of social competencies and increased focus on formal qualifications to break the vicious circle that negative intergenerational transmission represents.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Främja det fostrande värdet av skolungdomars rörlighet och utbyte, särskilt i en mångkulturell miljö genom att anordna idrotts– och kulturträffar inom ramen för skolverksamheten.

Anglais

to promote the educational value of pupil mobility and exchanges particularly in a multicultural environment and through the organisation of sporting and cultural contacts as part of school activity;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Främja skolungdomars rörlighet och utbyte, särskilt i en mångkulturell miljö genom att anordna idrotts- och kulturträffar inom ramen för skolverksamheten.

Anglais

to promote mobility and pupil exchanges particularly in a multicultural environment and through the organisation of sporting and cultural contacts as part of school activity;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

De landsspecifika rekommendationer om integrering av romer som antogs av rådet 2012, 2013 och 2014 (gällande utbildning för alla, fattigdomsminskning och åtgärder för aktivering på arbetsmarknaden samt genomförandet av nationella strategier) har fungerat som en grund för fastställande av finansieringsprioriteringar vid kommissionens förhandlingar med medlemsstaterna om användningen av EU-medel.8 Kommissionen föreslog 2015 landsspecifika rekommendationer om främjande av romska barns deltagande i högkvalitativ förskole- och skolverksamhet i de fem länder som har de största romska befolkningsgrupperna och står inför de mest akuta utmaningarna (Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Slovakien).9

Anglais

The country-specific recommendations (CSRs) adopted by the Council related to Roma inclusion in 2012, 2013 and 2014 (addressing inclusive education, poverty reduction and labour market activation measures, and the implementation of NRIS) have served as a basis for identifying funding priorities in the Commission’s negotiations with Member States on the use of EU funds.8 In 2015 the Commission proposed CSRs on promoting the participation of Roma children in quality inclusive early childhood and school education for the five countries with the largest Roma communities and most acute challenges (BG, CZ, HU, RO, SK).9

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Myndigheter och andra intressenter – arbetsmarknadsparter och civilsamhället, särskilt skolverksamhet på alla nivåer, stadsplanerare, rådgivare när det gäller fastighetsfrågor och privata investerare – agerar vanligtvis mer målmedvetet.

Anglais

Authorities and other stakeholders - social partners and civil society, notably schooling at all levels, urban designers, estate planners and private investors - usually act more purposefully.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

d) Främja utbildningsvärdet av skolungdomars rörlighet och utbyte, särskilt i en mångkulturell miljö, genom att anordna idrotts- och kulturträffar inom ramen för skolverksamheten.

Anglais

(d) to promote the educational value of pupil mobility and exchanges particularly in a multicultural environment through the organisation of sporting and cultural contacts as part of school activity;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

f) Skapa bättre balans mellan intellektuell och fysisk aktivitet i skoltillvaron genom att uppmuntra idrott i skolverksamheten.

Anglais

(f) to create a better balance between intellectual and physical activity in school life by encouraging sport in school activities;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

• endast kan organisera särskilda kurser som syftar till att göra det lättare för minoriteter att få tillgång till detta utbud. • menar att kunskaper i det danska språket är en nyckel till förståelse av och aktiv medverkan i skolverksamheten och att dessa kunskaper är avgörande för barnens möjligheter att med tiden bli framgångsrika (när det gäller utbild ning, arbetsmarknad och samhällsliv).

Anglais

The Farum local authority has introduced special schemes for preschool children and preparation for primary school.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Andelen av skolorna som omfattas av sådana preventionsprogram inom läroplanen är relativtliten i vissa medlemsstater, antingen därför att de nödvändigainformationssystemen saknas (Italien och Tyskland) eller därföratt man föredrar att arbeta på ett icke-programbaserat sätt medprevention i den dagliga skolverksamheten (Finland och

Anglais

The proportion ofschools covered by such curricular programmes is relativelylow in some Member States, either because the necessaryinformation systems are missing (Germany, Italy) orbecause a non-programme-based treatment of prevention in daily school life is preferred (Austria and Finland (114) (

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vid sitt besök i Guyana kunde Michel Barnier på platskonstatera effekterna avregionalpolitiken i en av Europeiska unionensfattigaste regioner.Kommissionsledamotenbesökte flera projekt somfinansieras genom ERUF,bland annat den regionalasporthallen George Théolade i Matoury som är ett stimulerande inslag i skolverksamheten, i den sociala integreringen av ungdomar samt iyrkesutbildningen.

Anglais

The ability of a region to retain its populationdepends not only on the availability of natural,human and financial resources, but also on itseffectiveness in putting these resources to workfor local economic development. The conferenceparticipants agreed that creating the necessary

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK