Demander à Google

Vous avez cherché: tanker att om nan vet ar det ni (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Tvärtom visar det att EU står vid sitt ord och att om ni gör det ni ska, då uppfyller vi våra löften.

Anglais

On the contrary, it shows that the EU keeps its word and that if they do what is necessary, then we will keep our promises.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Förstainstansratten påpekade aven att om det kan förutses att en planerad koncentration kommer att få en omedelbar och väsentlig verkan i gemenskapen ar det omtvistade beslutet förenligt med folkrätten.

Anglais

67185,68/85 and 70/85 Vander Kooy and Othersv Commission [1988] ECR 219 and Case C-3ßl9A CIRFS and Others v Commissionll993l ECR l-I125, itsapplication was not admissible.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag vet inte vad ni har för uppfattning om höger och vänster i denna kammare men jag vill fästa er uppmärksamhet vid att om ni fortsätter att närma er det ni kallar vänster kommer ni att hamna i Europeiska folkpartiets grupp .

Anglais

I am not at all clear as to what you consider to be the right and the left of the House. I ought to warn you, however, that if you continue to move towards what you term the left, you will find yourself in the Group of the European People 's Party.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Jag vet inte vad ni har för uppfattning om höger och vänster i denna kammare men jag vill fästa er uppmärksamhet vid att om ni fortsätter att närma er det ni kallar vänster kommer ni att hamna i Europeiska folkpartiets grupp. Men, ni väljer själv.

Anglais

The pur pose of Mrs Theorin's question was to obtain an assurance that the Council agrees with the Commission and Parliament on the need to address this matter.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Jag skulle i det här sammanhanget vilja göra en kritisk analys av medbeslutandeförfarandet . En sådan analys väcker tanken att om vi generaliserar det förfarandet varken kan eller bör det leda till en onödig förlängning av handläggningen .

Anglais

While on this subject, I should like to reflect a little on the codecision procedure, and this makes me think that, if this procedure is generalised, it cannot and must not lead to proceedings becoming unnecessarily lengthy or, if the co-legislating institutions start from different positions, to each one sticking to its own position without coming to any reasonable agreement.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Men kommissionen har kompletterat sitt förslag med tanken att om en finansmarknad verkligen skall fungera utan gränser måste marknadsaktörerna kunna känna samma trygghet, var de än placerar sina pengar i Europa .

Anglais

But the Commission has complemented its proposal with the thought that, if a financial market really is to be able to operate without frontiers, the transacting parties must feel the same security wherever they place their money in Europe.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Jag delar ledamotens bakomliggande tanke att om man skall få kontroll över ett komplext problem så måste man observera, veta, mäta och framförallt måste man besitta trovärdiga och likalydande data över de olika sätt som problemet tar sig uttryck och hur det tar sig uttryck i de olika medlemsstaterna .

Anglais

I share the honourable member 's underlying belief that if you have to get a complex problem under control you have to monitor it, you have to know, you have to measure and above all you have to have reliable and comparable data on the various forms in which this problem may manifest itself and how it manifests itself in the different Member States.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

   – Herr talman! Med anledning av det ni just sade måste jag påpeka att om jag inte misstar mig så finns det tre frågor som ryms under samma punkt i arbetsplanen.

Anglais

   Mr President, further to the statement you have just made, I must point out that if I am not mistaken there are three issues arising under the same item in the order of business.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

För euroområdet är tanken att om vi vill ge oss själva manöverutrymme, att se längre än till spekulation som den enda tillgängliga mekanismen, då måste vi utveckla vår egen strategi.

Anglais

For the euro area concept is the idea that, if we want to give ourselves room for manoeuvre, to look beyond speculation as the only mechanism available, then we have to develop our own strategy.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Detta var ett beslut som presidiet antog efter att ha studerat parlamentets infor­mationspolicy utifrån tanken att om parlamentet offentliggör allt som debatteras i kammaren förmedlas i slutändan ingenting, eftersom tidningarna inte kan förmedla 30 eller 40 olika ämnen.

Anglais

It takes the view that if Parliament details everything that has been debated in the House, then ultimately of course nothing will be publicised, because the newspapers cannot publicise 30 or 40 different issues.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta var ett beslut som presidiet antog efter att ha studerat parlamentets informationspolicy utifrån tanken att om parlamentet offentliggör allt som debatteras i kammaren förmedlas i slutändan ingenting, eftersom tidningarna inte kan förmedla 30 eller 40 olika ämnen.

Anglais

It takes the view that if Parliament details everything that has been debated in the House, then ultimately of course nothing will be publicised, because the newspapers cannot publicise 30 or 40 different issues.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Detta resonemang bygger på tanken att om konsumenterna känner sig trygga och har förtroende för marknaden så att den gränsöverskridande handeln främjas kommer konkurrenskraften att öka, och konsumenterna får tillgång till ett större urval av varor och tjänster till mer konkurrenskraftiga priser.

Anglais

This reasoning is based on the fact that, if consumers feel comfortable and confident in the market and cross-border trade is encouraged, competitiveness will increase and consumers will have a wider selection of goods and services at more competitive prices.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

3.9 I allt arbete på nationell och internationell nivå med avseende på indikatorer som kompletterar BNP uppstår tanken att om man i högre grad hade uppmärksammat indikatorer för ekonomisk, social, miljömässig, generationsövergripande och finansiell, offentlig och privat hållbarhet hade den pågående krisen kunnat upptäckas i god tid och därmed säkerligen kunnat hanteras bättre.

Anglais

3.9 A feeling emerges from all the national and international work on indicators complementary to GDP that, if greater attention had been paid to indicators of economic, social, environmental, intergenerational and public and private financial sustainability too, then the current crisis could have been detected in good time and thus certainly better handled.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

3.1.12 EESK anser att om konsumenten tvingas återbetala eller erlägga något slags belopp för att ha utövat ångerrätten i god tid försvagas denna rätt, som bygger på tanken att konsumenten inte behöver ange något skäl eller erlägga något som helst belopp.

Anglais

3.1.12 The EESC considers that the possibility of consumers having to reimburse or pay any sum for having exercised the right of withdrawal in due time clearly undermines this right, which is based on the idea that the consumer does not have to give any reason or pay any amount whatsoever.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

På så vis vill jag, åtminstone i den förste undertecknarens namn, som sitter här bredvid mig, nämligen min son, säga om denna resolution: Vi drar tillbaka denna resolution, men med den tanken att, om herr Meciar inte håller fast vid parlamentets beslut, ånyo lämna in resolutionen i december. ber.

Anglais

The European Parliament has been deeply concerned to support democratic development in the Philippines over the years and we very much hope that our resolution today will be taken very seriously.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Likaledes reagerade konventet mycket positivt på tanken att om man vid utarbetandet av denna lagstiftning eller politik bör höra dem som skall tillämpa unionens lagstiftning eller politik eller se till att den tillämpas. Detta bekräftade och till och med förstärkte de förslag i detta hänseende som lagts fram av arbetsgrupperna för subsidiaritetsprincipen respektive förenkling, särskilt i fråga om samråd på förhand.

Anglais

Similarly, the idea that those who have to apply or ensure the application of Union legislation or policies must be consulted when that legislation and those policies are being prepared met with considerable resonance within the Convention, which confirmed and even reinforced the proposals to that effect by the Working Groups on Subsidiarity and Simplification, in particular as regards prior consultation.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Detta bygger på den bisarra tanken att om vi inrättar separata beslutsstrukturer inom EU , distraherar Natos biträdande befälhavare genom att ge honom två olika politiska herrar att tjäna, och klistrar olika förbandstecken på vapnen inom en och samma trupp på Balkan , så kommer vi på något sätt att stärka Natos möjligheter.

Anglais

It is predicated on the bizarre idea that if we set up separate EU decision-making structures, distract NATO 's Deputy Commander by giving him two sets of political masters to serve, and stick different flashes on the arms of the same troops in the Balkans, NATO 's capabilities are somehow reinforced.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

Mitt argument är- och jag uttryckte faktiskt detta i mitt betänkande och fick stöd av mina kolleger - att om bedömnings- och utvecklingssystemet fungerar på ett lämpligt sätt , finns det inget som hindrar att man använder en linjär befordringsstruktur- och här ligger tyngdpunkten i det ni försöker åstadkomma.

Anglais

It is my argument- and indeed that was expressed in my report and supported by colleagues- that if the appraisal and development system works properly there are no obstacles to achieving the linear career structure- and that is the whole thrust of what you are trying to do.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

På så vis vill jag, åtminstone i den förste undertecknarens namn , som sitter här bredvid mig , nämligen min son, säga om denna resolution : Vi drar tillbaka denna resolution, men med den tanken att, om herr Meciar inte håller fast vid parlamentets beslut , ånyo lämna in resolutionen i december .

Anglais

As a result, at least speaking on behalf of the first signatory sitting next to me, my son, may I say that we withdraw this resolution, but with the thought that should Mr Meciar not abide by his parliament 's resolution, our resolution will be reintroduced in December.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK