Demander à Google

Vous avez cherché: tillsynsfunktioner (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Oberoende från tillsynsfunktioner

Anglais

Independence of regulatory functions

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Tillsynsfunktioner inom banksektorn utövas av den litauiska centralbanken.

Anglais

Banking sector supervisory functions are carried out by the Bank of Lithuania.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ett ledningsorgan bör antas ha verkställande funktioner och tillsynsfunktioner.

Anglais

A management body should be understood to have executive and supervisory functions.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I postdirektivet krävs att medlemsstaterna skiljer mellan tillsynsfunktioner och driftsfunktioner.

Anglais

The Postal Directive required Member States to separate regulatory functions from the operator.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet med ansvar för följande tillsynsfunktioner:

Anglais

Member States shall appoint a competent authority responsible for the following regulatory functions:

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vi anser det inte vara nödvändigt att inrätta andra tillsynsfunktioner eller institutioner.

Anglais

We do not believe that we should create other monitoring posts or institutions.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Suédois

När den behöriga myndigheten utgörs av flera byråer bör de undvika överlappning av tillsynsfunktioner.

Anglais

Where several agencies comprise the competent authority, they should avoid duplication of regulatory functions.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Konkreta åtgärder som vidtagits för att se till att kravet på åtskillnad mellan penningpolitik och tillsynsfunktioner iakttas.

Anglais

concrete arrangements made to comply with the requirement to separate monetary policy and supervisory functions,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

För att målet skall uppnås föreskrivs i direktiven också att näten skall separeras och att oberoende tillsynsfunktioner skall införas.

Anglais

To this effect, the directives also oblige the separation of networks and introduction of independent regulatory functions.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Ministeriet behöll alla tillsynsfunktioner och därför krävs det ytterligare bevis på att man genomfört den åtskillnad som gemenskapens regelverk kräver.

Anglais

The rest of the market is divided between a number of Polish (sometimes part foreign-owned) terrestrial and satellite channels, and perhaps 1 (XX) cable systems, offering up to 30 channels.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I fallet Slovakien finns emellertid vissa tvivel i fråga om åtskillnaden av tillsynsfunktioner och kontrollen av statligt ägande av marknadsaktörer.

Anglais

Doubts have been expressed, however, in the case of Slovakia regarding separation of regulatory functions and control of State ownership of market players.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Luftfartssäkerheten är en central prioritering i förhållandet till flera grannländer och frågan om nationella tillsynsfunktioner måste ges lämplig prioritet även i fortsättningen.

Anglais

Aviation safety remains a key priority in relations with a number of neighbouring countries and the strengthening of the national oversight functions must continue to receive adequate priority.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Om den behöriga myndigheten består av mer än ett organ ska medlemsstaterna göra sitt yttersta för att undvika överlappning av tillsynsfunktioner organen emellan.

Anglais

Where the competent authority is comprised of more than one body, Member States shall make every effort to avoid duplication of regulatory functions between the bodies.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Sättet att organisera reglerings- och tillsynsfunktioner i varje medlemsstat bör inte få hindra ett effektivt samarbete mellan de behöriga myndigheterna.

Anglais

The organisation of the regulatory and supervisory tasks in each Member State should not hinder efficient co-operation between the competent national authorities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Organiseringen av reglerings- och tillsynsfunktioner i varje medlemsstat bör inte hindra ett effektivt samarbete mellan de behöriga nationella myndigheterna.

Anglais

The organisation of the regulatory and supervisory tasks in each Member State should not hinder efficient cooperation between the competent national authorities.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

På motsvarande sätt medger lagstiftningen på värdepappersområdet, som exempelvis lagstiftningen om marknadsmissbruk och prospekt, att vissa tillsynsfunktioner överförs mellan tillsynsmyndigheterna.

Anglais

Similarly, securities legislation, such as that on market abuse and prospectuses, allows for certain functions to be transferred between regulators.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Eventuella inslag i ett tredjelands ramverk för reglering och tillsyn som kan ha förhindrat de behöriga myndigheterna från att effektivt utöva sina tillsynsfunktioner enligt detta direktiv.

Anglais

any features of a third-country regulatory and supervisory framework which might prevent the effective exercise by the competent authorities of their supervisory functions under this Directive;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska övervaka den behöriga myndighetens arbete och vidta de åtgärder som krävs för att den ska bli mer effektiv när den utför de tillsynsfunktioner som anges i punkt 1.

Anglais

Member States shall review the activities of the competent authority and shall take any necessary measures to improve its effectiveness in carrying out the regulatory functions set out in paragraph 1.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna får ingå formella avtal med lämpliga unionsbyråer eller i förekommande fall andra lämpliga organ, för tillhandahållandet av specialistkunskap till stöd för den behöriga myndighetens utförande av sina tillsynsfunktioner.

Anglais

Member States may enter into formal agreements with appropriate Union agencies or other suitable bodies where available for the provision of specialist expertise to support the competent authority in carrying out its regulatory functions.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Som en del av sina ordinarie tillsynsfunktioner kommer Kredittilsynet att motta information från varje bank om låneportföljer och andra faktorer i bankernas balansräkningar, affärsplaner samt bankens egna bedömningar av framtida riskfaktorer.

Anglais

As part of its regular surveillance functions, the Financial Supervisory Authority receives from each bank information on loan portfolios and other elements of its balance sheet, business plans and their own assessment of future risk factors.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK