Demander à Google

Vous avez cherché: slaget vid balaklava (Suédois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Italien

Infos

Suédois

Slaget vid Balaklava

Italien

Balaclava

Dernière mise à jour : 2012-12-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Sedan slaget vid Budapest har det ständigt gått utför med Sovjetunionen.

Italien

Il deficit statale è stato drasticamente ridotto.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Hjälten hette William Wallace, en berömd skotsk patriot som år 1297 besegrade den engelska armén i slaget vid Stirling.

Italien

L'eroe si chiamava William Wallace, famoso patriota scozzese che nel 1297 sconfisse l'esercito inglese durante la battaglia di Stirling.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

I samtliga grupper — också i den grupp jag tillhör — har det faktiskt höjts röster mot att sluta ett avtal av det slaget vid denna tidpunkt.

Italien

E in effetti, in tutti i gruppi — anche nel mio — si sono levate voci contrarie alla conclusione dell'accordo con Israele in questo momento.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

– Herr talman! Mellan den 25 september och 19 oktober 1915 blev 61 000 brittiska soldater dödade, tillfångatagna eller skadade vid slaget vid Loos .

Italien

   – Signor Presidente, tra il 25 settembre e il 19 ottobre 1915, 61  000 soldati britannici furono uccisi, catturati o feriti nella battaglia di Loos.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Några ändringsförslag som försökte ingjuta kraft i en text som framställer Europa som fegt och eftergivet, verkligen inte det Europa som utkämpade slaget vid Lepanto , där påven stod på rätt sida , avslogs.

Italien

Sono stati respinti alcuni emendamenti che cercavano di muscolizzare un testo che raffigura un' Europa vile e rinunciataria, non certo l' Europa di Lepanto, nella quale il Papa era dalla parte giusta.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Som jakobiterna sade efter slaget vid Boyne :" Byt ut kungen och vi kommer att ta upp kampen mot er en gång till", och jag tror att vi kommer att vinna nästa gång.

Italien

Come dicevano i giacobiti dopo la battaglia del Boyne," Cambiate pure re, ma continueremo a combattervi"- e io penso che la prossima volta vinceremo noi.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Kommissionen intar emellertid den principiella stånd punkten att kommissionen måste försvara sitt eget för slag vid förstabehandlingen i parlamentet.

Italien

La Com missione ha addotto determinate ragioni a favore dell'articolo 130. Non intendo esprimere un giudizio entrando nel merito.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

I somras landade jag på Roms flygplats och tog sedan motorvägen Rom-Neapel till Cassino . Intill Cassino finns det en liten kommun med 2 000 invånare , San Pietro in Fine, som förstördes fullständigt under det berömda slaget vid Cassino under andra världskriget .

Italien

Signor Presidente, questa estate scendo all' aeroporto di Roma; autostrada da Roma a Napoli; mi fermo a Cassino; di fronte a Cassino c'è un piccolo comune di 2 000 persone, San Pietro in Fine, che durante la famosa battaglia di Cassino, durante la Seconda guerra mondiale, è stato completamente distrutto.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Vad gäller den fråga den ärade ledamoten tar upp så lade gemenskapen fram ett för slag vid det nionde mötet mellan parterna i Montrealprotokollet om ämnen som utarmar ozonskiktet, i september 1997.

Italien

L'impatto economico e sociale della pesca, segnatamente sui livelli occupazionali, e le particolari condizioni di ultraperifericità della regione delle Azzone giustificano l'iniziativa.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Suédois

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall av alla slag vid TU5-anläggningen vid Cogemas anläggning i Pierrelatte i Frankrike, inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination av vatten, jord eller luft som är av signifikant betydels för hälsan hos befolkningen i någon annan medlemsstat, vare sig under normala driftsförhållanden eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.

Italien

In conclusione, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, dell'impianto TU5 sul sito di Pierrelatte (Francia) di COGEMA, sia durante il normale funzionamento, sia nel caso di incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall av alla slag vid slutförvarsanläggningen Centre de l'Aube i Frankrike inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination av vatten, jord eller luft som kan påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater, vare sig under normala förhållanden eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.

Italien

In conclusione, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, del centro di stoccaggio dell'Aube, in Francia, sia durante il normale funzionamento, sia nel caso di incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, non rischia di comportare una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Gud har kommit till er hjälp i många drabbningar och [så gjorde Han] under slaget vid Hunayn när er styrka gjorde er övermodiga, fastän den inte räckte till för att ge er segern; då kändes den vida jorden trång för er, och till sist gjorde ni helt om och flydde.

Italien

Certamente Allah vi ha soccorsi in molti luoghi, come nel giorno di Hunayn, quando eravate tronfi del vostro numero - ma non servì a nulla e la terra, per quanto vasta, vi sembrava angusta: volgeste le spalle e fuggiste.

Dernière mise à jour : 2014-07-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Jag har tidigare skrivit till er, herr ordförande, och erhållit ett svar från kvestorskollegiet i vilket man säger att demonstrationer av detta slag vid ingången till detta par lament inte skall tillåtas. I eftermiddags ägde en sådan demonstration rum.

Italien

Le ho già scritto in passato, signor Presidente, e il Collegio dei questori mi ha risposto, che siffatte dimostrazioni non sono consentite sulla soglia di quest'Aula: oggi pomeriggio, invece, abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di questo tipo.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

81 31-39 Slag vid vertikal eller horisontell rörelse mot ett orörligt föremål (den skadade i rörelse) ...........................

Italien

81 80-89 Sorpresa, spavento, violenza, aggressione, minaccia, presenza................................................................

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Slag vid vertikal eller horisontell rörelse mot ett orörligt föremål (den skadade i rörelse) - ej specificerat Vertikal rörelse, slag på eller mot (till följd av fall) Horisontell rörelse, slag på/mot Annan känd kontakt - skadesätt hänförbar till grupp 30 men ej angiven ovan

Italien

Schiacciamento in movimento verticale o orizzontale su/contro un oggetto immobile (vittima in movimento) – non precisato Movimento verticale, schiacciamento su/contro (risultato di caduta) Movimento orizzontale, schiacciamento su/contro Altro contatto – modalità della lesione - noto del gruppo 30 non indicato sopra

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

31-39 Slag vid vertikal eller horisontell rörelse mot ett orörligt föremål (den skadade i rörelse)

Italien

31-39 Schiacciamento in movimento verticale o orizzontale su/contro un oggetto immobile (vittima in movimento)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Inför fascister av alla de slag, vid slutet av ett sekel under vilket rasismen, främlingshatet och antisemitismen har förorsakat tusentals döda, skall vi inte ge prov på någon tolerans gentemot rasister, främlingshatare och deras medhrottslingar... kamouflerade eller inte.

Italien

Di fronte ai fascisti, chiunque essi siano, alla fine di un se colo in cui il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo hanno mietuto migliaia di vittime, non dobbiamo dimostrarci in alcun modo tolleranti nei confronti dei razzisti, degli xenofobi e dei loro complici... camuffati o meno.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Eftersom detta inte ens till största delen enbart är ett EU-problem utan en global fråga är det samtidigt viktigt att kommissionen driver frågor av detta slag vidare i IMO eller i andra internationella sammanhang .

Italien

Poiché, in larga misura, non si tratta di un problema unicamente europeo, ma di una problematica globale, è però essenziale che la Commissione promuova la trattazione di questi temi anche in seno alla OMI o presso altre sedi internazionali.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Jag har tidigare skrivit till er , herr ordförande, och erhållit ett svar från kvestorskollegiet i vilket man säger att demonstrationer av detta slag vid ingången till detta parlament inte skall tillåtas. I eftermiddags ägde en sådan demonstration rum.

Italien

Le ho già scritto in passato, signor Presidente, e il Collegio dei questori mi ha risposto, che siffatte dimostrazioni non sono consentite sulla soglia di quest' Aula: oggi pomeriggio, invece, abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di questo tipo.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK