Demander à Google

Vous avez cherché: råvaruresurserna (Suédois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Néerlandais

Infos

Suédois

Tigerekonomierna kämpar aggressivt om de rika råvaruresurserna som finns i regionen och begränsar därigenom möjligheterna till samarbete mellan EU och Latinamerika inom detta område .

Néerlandais

De" economische tijgers" vechten agressief om de rijke voorraden grondstoffen van de regio, waarmee zij de kans op samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika op dit gebied verkleinen.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Dessutom har allmänhetens medvetenhet om den oåterkalleliga skada som miljön utsätts för genom verksamheter som förorenar jord och vatten, uttömmandet av råvaruresurserna och förstörelsen av känsliga ekosystem, lett till uppmaningar om att inta en ansvarsfullare hållning till vår natur.

Néerlandais

Bovendien pleit het publiek, dat zich bewust is van de onherstelbare milieuschade als gevolg van praktijken die de bodem en het grond water vervuilen, de natuurlijke hulpbronnen uitputten en delicate ecosystemen vernietigen, voor een meer verantwoorde houding ten opzichte van ons natuurlijk erfgoed.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Fredsstiftarna i Afghanistan måste på allvar bevisa att detta handlar om stabilitet och uppbyggnad av demokratiska strukturer och inte om att skapa fred i syfte att lättare kunna exploatera råvaruresurserna i regionen eller bygga pipeliner för att transportera bort de centralasiatiska olje- och gasfyndigheterna.

Néerlandais

De vredesmacht in Afghanistan moet bewijzen dat het gaat om de stabiliteit en de opbouw van democratische structuren, en niet om vrede als voorwaarde voor een betere exploitatie van de grondstoffen of voor de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van olie en aardgas uit Centraal-Azië.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Målsättningarna och principerna för gemenskapens miljöpolitik, som uttrycks i Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön på grundval av de principer som stadfästs i artikel 130r 1 och 130r 2 i Romfördraget, syftar särskilt till att motverka, minska och så långt möjligt eliminera förorening och att säkerställa en sund hushållning med råvaruresurserna, varvid principen att "förorenaren betalar" tillämpas.

Néerlandais

Overwegende dat de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid in de Gemeenschap die op de grondslag van de in artikel 130 R, leden 1 en 2, van het Verdrag vervatte beginselen in de milieuactieprogramma's zijn vastgelegd onder meer zijn gericht op het voorkomen, verminderen en zelfs beëindigen van verontreiniging, alsmede op het verantwoord beheer van de grondstoffenreserves, daarbij mede uitgaande van het beginsel "de vervuiler betaalt";

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

Resurser, framför allt för forsknings- och utvecklingsverksamhet, bör koncentreras på framtagandet av nya användningsområden för skogen och skogens olika råvaruresurser samt på att skapa effektiva marknader för produkter och tjänster från skogsbruket.

Néerlandais

Middelen voor met name onderzoek en ontwikkeling moeten in de eerste plaats worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe exploitatiemogelijkheden van bossen en de grondstoffen die ze leveren, en voor het creëren van goed functionerende markten voor de producten en diensten van de bosbouwsector.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

2.7.9 En maximering av ett multifunktionellt utnyttjande av skogen ger ett mervärde och stärker hållbarheten för såväl den privata sektorns ekonomi som ekonomin i stort. Resurser, framför allt för forsknings-och utvecklingsverksamhet, bör koncentreras på framtagandet av nya användningsområden för skogen och skogens olika råvaruresurser samt på att skapa effektiva marknader för produkter och tjänster från skogsbruket.

Néerlandais

2.7.9 Door de exploitatie van bossen zo veelzijdig mogelijk te maken, wordt een meerwaarde geschapen en wordt de duurzaamheid van de economie, zowel in de particuliere sector als in het algemeen vergroot. Middelen voor met name onderzoek en ontwikkeling moeten in de eerste plaats worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe exploitatiemogelijkheden van bossen en de grondstoffen die ze leveren, en voor het creëren van goed functionerende markten voor de producten en diensten van de bosbouwsector.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Målsättningarna och principerna för gemenskapens miljöpolitik, som uttrycks i Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön på grundval av de principer som stadfästs i artikel 130r 1 och 130r 2 i Romfördraget, syftar särskilt till att motverka, minska och så långt möjligt eliminera förorening och att säkerställa en sund hushållning med råvaruresurserna, varvid principen att%quot%förorenaren betalar%quot% tillämpas.

Néerlandais

Overwegende dat de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid in de Gemeenschap die op de grondslag van de in artikel 130 R, leden 1 en 2, van het Verdrag vervatte beginselen in de milieuactieprogramma's zijn vastgelegd onder meer zijn gericht op het voorkomen, verminderen en zelfs beëindigen van verontreiniging, alsmede op het verantwoord beheer van de grondstoffenreserves, daarbij mede uitgaande van het beginsel "de vervuiler betaalt";

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK