Demander à Google

Vous avez cherché: zohľadnené (Tchèque - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Danois

Infos

Tchèque

Pripomienky boli predložené a zohľadnené, ak to bolo primerané.

Danois

Der blev modtaget bemærkninger og i påkommende tilfælde taget hensyn dertil.

Dernière mise à jour : 2010-09-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Pripomienky boli predložené a zohľadnené, ak to bolo primerané.

Danois

Synpunkter lämnades, och dessa beaktades när detta ansågs lämpligt.

Dernière mise à jour : 2010-09-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Ich pripomienky boli v opodstatnených a podložených prípadoch zohľadnené,

Danois

Deres bemærkninger blev taget i betragtning, i det omfang de var relevante og underbygget af dokumentation -

Dernière mise à jour : 2010-08-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

marca 2007, ktoré bolo zohľadnené pri prijatí nariadenia (ES) č.

Danois

marts 2007, som blev taget i betragtning i forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr.

Dernière mise à jour : 2010-09-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

1 tohto nariadenia alebo poskytnúť akékoľvek iné informácie, ktoré majú byť počas prešetrovania zohľadnené;

Danois

1, eller fremlægge andre oplysninger, som der skal tages hensyn til i undersøgelsen

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) množstvo rýb nebolo riadne oznámené v správe a zohľadnené v súvislosti kvótou, ktorú je možné využiť;

Danois

b) de hoeveelheid vis niet naar behoren is gemeld en niet in mindering is gebracht op het eventuele quotum;

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Boli zohľadnené jednak zistené dumpingové rozpätia a jednak výšky ciel potrebné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

Danois

Både den konstaterade dumpningsmarginalen och de tullbelopp som krävs för att undanröja den skada som gemenskapsindustrin lidit har beaktats.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

(6) Zvážili sa ústne a písomné pripomienky predložené zainteresovanými stranami a podľa potreby boli zohľadnené pri konečných záveroch.

Danois

(6) De muntliga och skriftliga synpunkter som lämnats av de berörda parterna togs under övervägande och beaktades i tillämpliga fall vid fastställandet av de slutgiltiga undersökningsresultaten.

Dernière mise à jour : 2010-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) Množstvá na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte každého obmedzenia výlovu alebo rybolovného úsilia, ktoré sa môžu uplatňovať.

Danois

b) De kvantiteter som finns ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och beaktats vid beräkningen av varje begränsning av fångst eller fiskeansträngning som kan vara tillämplig.

Dernière mise à jour : 2010-08-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) Množstvá na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte každého obmedzenia výlovu alebo rybolovného úsilia, ktoré sa môžu uplatňovať.

Danois

b) Er mængderne om bord blevet behørigt rapporteret, og er de medtaget i beregningen af eventuelle fangst- eller indsatsbegrænsninger?

Dernière mise à jour : 2010-08-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) Množstvá na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte každého obmedzenia výlovu alebo v rybolovného úsilia, ktoré sa môžu uplatňovať.

Danois

b) De kvantiteter som finns ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och beaktats vid beräkningen av varje begränsning av fångst eller fiskeansträngning som kan vara tillämplig.

Dernière mise à jour : 2010-08-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) Množstvá na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte každého obmedzenia výlovu alebo v rybolovného úsilia, ktoré sa môžu uplatňovať.

Danois

b) Er mængderne om bord blevet behørigt rapporteret, og er de medtaget i beregningen af eventuelle fangst- eller indsatsbegrænsninger?

Dernière mise à jour : 2010-08-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení úlovku alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné,

Danois

b) at mængderne af fisk om bord er behørigt rapporteret og medtaget ved beregning af eventuelle fangst- eller indsatsbegrænsninger, der måtte være gældende

Dernière mise à jour : 2010-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení úlovku alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné,

Danois

b) kvantiteterna fisk ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och medtagits vid beräkningen av eventuellt tillämpliga fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen,

Dernière mise à jour : 2010-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení úlovku alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné,

Danois

b) pardal olevatest kalakogustest on nõuetekohaselt teatatud ja need on arvesse võetud kõigi püügi piirnormide või püügikoormuse piirangute arvutamisel, mida võidakse kohaldada;

Dernière mise à jour : 2010-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, sa musia prihlásiť Komisii, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník uvedený v odôvodnení 10 písm.

Danois

Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten, tenzij anders vermeld, binnen 40 dagen na de inwerkingtreding van deze verordening contact met de Commissie opnemen, hun standpunt uiteenzetten en de antwoorden op de in overweging 10, onder a), genoemde vragenlijst en eventuele andere gegevens verstrekken.

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Zainteresované strany, ak majú byť ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadnené, sa musia prihlásiť Komisii, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník uvedený v odôvodnení 10 písm.

Danois

Om de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen ska parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och svar på det frågeformulär som anges i skäl 10 a i denna förordning eller lämna andra uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Dernière mise à jour : 2010-09-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) deklarované množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené podľa druhov a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení výlovu alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné;

Danois

b) De angivna kvantiteterna fisk ombord har rapporterats i vederbörlig ordning efter art och tagits med i beräkningen av eventuellt tillämpliga fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen.

Dernière mise à jour : 2010-08-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

b) deklarované množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené podľa druhov a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení výlovu alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné;

Danois

b) at den angivne mængde fisk om bord er blevet behørigt rapporteret pr.

Dernière mise à jour : 2010-08-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Faktory, ako sú rozdiely v palivách, podmienky okolia, priemerná rýchlosť jazdy a rozdiely podmienok jazdy v mestách a na diaľnici, budú zohľadnené pri výbere členských štátov.

Danois

Bij de keuze van de lidstaten wordt rekening gehouden met factoren zoals verschillen in brandstof, omgeving, gemiddelde snelheid op de weg en de verhouding tussen stadsverkeer en snelwegverkeer.

Dernière mise à jour : 2010-08-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK