Demander à Google

Vous avez cherché: projektilov (Tchèque - Français)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Français

Infos

Tchèque

3 | Strelna naprava s prostim projektilom | Hude in nepovratne poškodbe možganov, ki jih povzroči sunek in penetracija enega ali več projektilov.

Français

3 | Arme à feu à balles | Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d'un ou de plusieurs projectiles.

Dernière mise à jour : 2010-08-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

1.5 EHSV se s ohledem na důležitost sledovatelnosti nejen zbraní, ale také střeliva domnívá, že by se měla ve střednědobém či dlouhodobém horizontu prozkoumat možnost vést průmysl k vývoji označování projektilů nesmazatelnou formou a na použitím nezničitelném místě.

Français

1.5 Compte tenu de l'importance de la traçabilité non seulement des armes, mais aussi des munitions, le CESE est favorable à ce que, à moyen ou long terme, l'on étudie la possibilité que l'industrie soit amenée à évoluer dans le sens d'un marquage des projectiles qui soit ineffaçable ou placé à un endroit ne pouvant être détruit à l'utilisation.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Dále se vyskytuje ozáření profesní spojené s průmyslovými činnostmi, jako jsou RTG zkoušky svarů prozářením, ozáření obyvatelstva z výpustí jaderných elektráren a v životním prostředí zůstávají také stopy radioaktivity pocházející ze zkoušek jaderných zbraní a vojenského využití projektilů z ochuzeného uranu.

Français

Les travailleurs peuvent aussi être exposés aux rayonnements par certaines pratiques industrielles, comme la radiographie de soudure; de manière générale, la population peut être exposée aux fuites de centrales nucléaires et des traces de radioactivité subsistent dans l'environnement en raison des essais d'armes nucléaires et de l'utilisation militaire de projectiles à uranium appauvri.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

EHSV navrhuje, aby se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zašlo v označování projektilů ještě o krok dále a posoudila se možnost vést průmysl k používání nesmazatelných značek na použitím nezničitelném místě, například uvnitř střeliva, aby byla umožněna jejich plná sledovatelnost.

Français

S'agissant du marquage des projectiles, le CESE suggère qu'à moyen ou long terme l'on puisse aller encore un peu plus loin en étudiant la possibilité que l'industrie soit amenée à évoluer dans le sens d'un marquage ineffaçable placé à un endroit ne pouvant être détruit à l'utilisation, par exemple à l'intérieur de la munition, de façon à garantir son entière traçabilité.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Penetrační pistole s upoutaným projektilem

Français

Pistolet à tige perforante

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Podle Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní2 (CIP) se za poplašné zbraně považují všechny ruční zbraně, které nebyly vyrobeny ke střelbě pevných projektilů.

Français

Selon la Commission internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à feu Portatives2 (CIP), sont considérés comme armes d’alarme tous les appareils portatifs non conçus pour tirer des projectiles solides.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Pokud je použit přístroj s upoutaným projektilem, musí být boxy pro znehybnění opatřeny zařízením, které omezí pohyb hlavy zvířete ze strany na stranu a nahoru a dolů.

Français

Les parcs d’immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Pro účely této směrnice se „napodobeninami střelných zbraní“ rozumějí předměty, které mají vzhled střelné zbraně, avšak jsou vyrobeny tak, aby nemohly být upraveny k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

Français

Aux fins de la présente directive, on entend par “répliques d’arme à feu” les objets qui ont l’apparence d’une arme à feu, mais sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour tirer un coup de feu ou propulser une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Přímým důsledkem této obavy je téměř doslovné převzetí definice střelné zbraně v pozměněné směrnici z „Protokolu OSN o střelných zbraní“1, která tak zahrnuje předměty, které „mohou být přeměněny tak, aby vystřelovaly jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže mají vzhled střelné zbraně a v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož jsou vyrobeny, mohou být uschopněny ke střelbě“.

Français

Ce souci a ainsi eu pour conséquence directe que la définition dans la directive amendée d’une arme à feu, extraite presque mot pour mot du «Protocole Armes à feu»1, inclut les objets « pouvant être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible s’il revêt l’aspect d’une arme à feu et, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ».

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám projektilů a systémů využívajících kinetickou energii.

Français

matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Střelná zbraň s volným projektilem

Français

Arme à feu à balles

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Tvar, konstrukce projektilů a kinetická energie, kterou tyto projektily mohou vyvinout při výstřelu z hračky, musí být takové, aby s ohledem na druh hračky nevzniklo nebezpečí fyzického poranění pro uživatele nebo třetí osoby.

Français

La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels qu'il n'y ait pas de risque de blessure de l'utilisateur de jouet ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Těžké a nevratné poškození mozku vyvolané nárazem a penetrací jedním nebo více projektily.

Français

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’un ou plusieurs projectiles.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Těžké a nevratné poškození mozku vyvolané nárazem a penetrací upoutaného projektilu.

Français

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’une tige perforante.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Těžké poškození mozku vyvolané nárazem upoutaného projektilu bez penetrace.

Français

Lésions graves au cerveau provoquées par le choc d’une tige sans perforation.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Vhodná rychlost a průměr projektilu podle velikosti a druhu zvířete.

Français

Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

nizozemské právní předpisy zakazují zejména prodej a uvedení na trh některých replik bez ohledu na skutečnost, zda mohou střílet projektily nebo ne, či zda mohou být přeměněny na skutečné střelné zbraně nebo ne; za těchto okolností neudivuje, že policejním a celním orgánům může působit starosti nákup tohoto druhu produktů jejich rezidenty v sousedních zemích;

Français

la législation néerlandaise interdit notamment la vente et la mise sur le marché de certaines répliques d’armes à feu, qu’elles aient ou non la capacité de tirer des projectiles, qu’elles puissent ou non être converties en armes à feu véritables ; il n’est évidemment pas étonnant, dans ce contexte, que les autorités douanières et policières puissent s’inquiéter de l’achat par leurs résidents de produits de ce type dans les pays voisins ;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

submunice včetně pumiček, malých min a projektilů s koncovým naváděním.

Français

les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

v zájmu sledovatelnosti nejen zbraní, ale také střeliva prozkoumat možnost vést průmysl k vývoji označování projektilů nesmazatelnou formou a na použitím nezničitelném místě;

Français

étudier la possibilité que l'industrie soit amenée à évoluer dans le sens d'un marquage des projectiles qui soit ineffaçable ou placé à un endroit ne pouvant être détruit à l'utilisation, afin de faciliter la traçabilité non seulement des armes, mais aussi des munitions;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Tchèque

Je naprosto nulová pravděpodobnost, že by mohli gumovými projektily zranit 400 lidí.

Français

Il est impensable qu'ils aient blessé 400 personnes avec des balles en caoutchouc.

Dernière mise à jour : 2016-02-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK