Спросить у Google

Вы искали: projektilov (Чешский - Французский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Французский

Информация

Чешский

3 | Strelna naprava s prostim projektilom | Hude in nepovratne poškodbe možganov, ki jih povzroči sunek in penetracija enega ali več projektilov.

Французский

3 | Arme à feu à balles | Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d'un ou de plusieurs projectiles.

Последнее обновление: 2010-08-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

1.5 EHSV se s ohledem na důležitost sledovatelnosti nejen zbraní, ale také střeliva domnívá, že by se měla ve střednědobém či dlouhodobém horizontu prozkoumat možnost vést průmysl k vývoji označování projektilů nesmazatelnou formou a na použitím nezničitelném místě.

Французский

1.5 Compte tenu de l'importance de la traçabilité non seulement des armes, mais aussi des munitions, le CESE est favorable à ce que, à moyen ou long terme, l'on étudie la possibilité que l'industrie soit amenée à évoluer dans le sens d'un marquage des projectiles qui soit ineffaçable ou placé à un endroit ne pouvant être détruit à l'utilisation.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Dále se vyskytuje ozáření profesní spojené s průmyslovými činnostmi, jako jsou RTG zkoušky svarů prozářením, ozáření obyvatelstva z výpustí jaderných elektráren a v životním prostředí zůstávají také stopy radioaktivity pocházející ze zkoušek jaderných zbraní a vojenského využití projektilů z ochuzeného uranu.

Французский

Les travailleurs peuvent aussi être exposés aux rayonnements par certaines pratiques industrielles, comme la radiographie de soudure; de manière générale, la population peut être exposée aux fuites de centrales nucléaires et des traces de radioactivité subsistent dans l'environnement en raison des essais d'armes nucléaires et de l'utilisation militaire de projectiles à uranium appauvri.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

EHSV navrhuje, aby se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zašlo v označování projektilů ještě o krok dále a posoudila se možnost vést průmysl k používání nesmazatelných značek na použitím nezničitelném místě, například uvnitř střeliva, aby byla umožněna jejich plná sledovatelnost.

Французский

S'agissant du marquage des projectiles, le CESE suggère qu'à moyen ou long terme l'on puisse aller encore un peu plus loin en étudiant la possibilité que l'industrie soit amenée à évoluer dans le sens d'un marquage ineffaçable placé à un endroit ne pouvant être détruit à l'utilisation, par exemple à l'intérieur de la munition, de façon à garantir son entière traçabilité.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Penetrační pistole s upoutaným projektilem

Французский

Pistolet à tige perforante

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Podle Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní2 (CIP) se za poplašné zbraně považují všechny ruční zbraně, které nebyly vyrobeny ke střelbě pevných projektilů.

Французский

Selon la Commission internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à feu Portatives2 (CIP), sont considérés comme armes d’alarme tous les appareils portatifs non conçus pour tirer des projectiles solides.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Pokud je použit přístroj s upoutaným projektilem, musí být boxy pro znehybnění opatřeny zařízením, které omezí pohyb hlavy zvířete ze strany na stranu a nahoru a dolů.

Французский

Les parcs d’immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Pro účely této směrnice se „napodobeninami střelných zbraní“ rozumějí předměty, které mají vzhled střelné zbraně, avšak jsou vyrobeny tak, aby nemohly být upraveny k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

Французский

Aux fins de la présente directive, on entend par “répliques d’arme à feu” les objets qui ont l’apparence d’une arme à feu, mais sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour tirer un coup de feu ou propulser une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Přímým důsledkem této obavy je téměř doslovné převzetí definice střelné zbraně v pozměněné směrnici z „Protokolu OSN o střelných zbraní“1, která tak zahrnuje předměty, které „mohou být přeměněny tak, aby vystřelovaly jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže mají vzhled střelné zbraně a v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož jsou vyrobeny, mohou být uschopněny ke střelbě“.

Французский

Ce souci a ainsi eu pour conséquence directe que la définition dans la directive amendée d’une arme à feu, extraite presque mot pour mot du «Protocole Armes à feu»1, inclut les objets « pouvant être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible s’il revêt l’aspect d’une arme à feu et, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ».

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám projektilů a systémů využívajících kinetickou energii.

Французский

matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Střelná zbraň s volným projektilem

Французский

Arme à feu à balles

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Tvar, konstrukce projektilů a kinetická energie, kterou tyto projektily mohou vyvinout při výstřelu z hračky, musí být takové, aby s ohledem na druh hračky nevzniklo nebezpečí fyzického poranění pro uživatele nebo třetí osoby.

Французский

La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels qu'il n'y ait pas de risque de blessure de l'utilisateur de jouet ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Těžké a nevratné poškození mozku vyvolané nárazem a penetrací jedním nebo více projektily.

Французский

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’un ou plusieurs projectiles.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Těžké a nevratné poškození mozku vyvolané nárazem a penetrací upoutaného projektilu.

Французский

Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’une tige perforante.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Těžké poškození mozku vyvolané nárazem upoutaného projektilu bez penetrace.

Французский

Lésions graves au cerveau provoquées par le choc d’une tige sans perforation.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Vhodná rychlost a průměr projektilu podle velikosti a druhu zvířete.

Французский

Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

nizozemské právní předpisy zakazují zejména prodej a uvedení na trh některých replik bez ohledu na skutečnost, zda mohou střílet projektily nebo ne, či zda mohou být přeměněny na skutečné střelné zbraně nebo ne; za těchto okolností neudivuje, že policejním a celním orgánům může působit starosti nákup tohoto druhu produktů jejich rezidenty v sousedních zemích;

Французский

la législation néerlandaise interdit notamment la vente et la mise sur le marché de certaines répliques d’armes à feu, qu’elles aient ou non la capacité de tirer des projectiles, qu’elles puissent ou non être converties en armes à feu véritables ; il n’est évidemment pas étonnant, dans ce contexte, que les autorités douanières et policières puissent s’inquiéter de l’achat par leurs résidents de produits de ce type dans les pays voisins ;

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

submunice včetně pumiček, malých min a projektilů s koncovým naváděním.

Французский

les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

v zájmu sledovatelnosti nejen zbraní, ale také střeliva prozkoumat možnost vést průmysl k vývoji označování projektilů nesmazatelnou formou a na použitím nezničitelném místě;

Французский

étudier la possibilité que l'industrie soit amenée à évoluer dans le sens d'un marquage des projectiles qui soit ineffaçable ou placé à un endroit ne pouvant être détruit à l'utilisation, afin de faciliter la traçabilité non seulement des armes, mais aussi des munitions;

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Чешский

Je naprosto nulová pravděpodobnost, že by mohli gumovými projektily zranit 400 lidí.

Французский

Il est impensable qu'ils aient blessé 400 personnes avec des balles en caoutchouc.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK