Vous avez cherché: première (Tchèque - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Polonais

Infos

Tchèque

první a závěrečná třída (classes de première et ter­minale)

Polonais

funkcjonują także klasy drugie, które przygo­towują uczniów do zdobycia dyplomu w określonej specjalności zawodowej, na przy-

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

tribunal de première instance de bruxelles žádá soudní dvůr, aby rozhodl o následující otázce:

Polonais

tribunal de première instance de bruxelles zwrócił się do trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de bruxelles)

Polonais

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de bruxelles)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

vzhledem k předcházejícím úvahám navrhuji odpovědět na předběžnou otázku tribunal de première instance de bruxelles následovně:

Polonais

w związku z powyższym proponuję udzielić następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez tribunal de première instance de bruxelles:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

nedomnívám se, že předběžná otázka položená tribunal de première instance de bruxelles odpovídá jednomu z těchto případů nepřípustnosti.

Polonais

nie sądzę, by pytanie prejudycjalne zadane przez tribunal de première instance de bruxelles stanowiło któryś z tych różnych przypadków niedopuszczalności.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

příprava zvaná „první zařazení" (première insertion) má sloužit k potlačení nezaměstnanosti.

Polonais

retycznego placówce kształcącej, a części kształcenia technologicznego i praktycznego -przedsiębiorstwom.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

s ohledem na tyto úvahy tribunal de première instance de bruxelles rozhodl přerušit řízení a položit soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

Polonais

w świetle powyższych rozważań tribunal de première instance de bruxelles postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

v důsledku toho je třeba konstatovat, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de bruxelles je přípustná.

Polonais

w związku z tym należy stwierdzić, że wniosek tribunal de première instance de bruxelles o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

za těchto podmínek se tribunal de première instance de bruxelles rozhodl přerušit řízení a položit soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

Polonais

w tej sytuacji tribunal de première instance de bruxelles postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

[19] arrêt du tribunal de première instance du 16 mars 2004, danske busvognmaend ("combus"), aff.

Polonais

[19] arrêt du tribunal de première instance du 16 mars 2004, danske busvognmaend ("combus"), aff.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

jelikož tribunal de première instance de bruxelles ve svém předkládacím rozhodnutí uvedl, že zákon z roku 1958 musí být chápán v tom smyslu, že zakazuje jakoukoli reklamu v oblasti péče o zuby, nenáleží soudnímu dvoru ani italské vládě tento výklad zpochybňovat.

Polonais

ponieważ tribunal de première instance de bruxelles wskazał w postanowieniu odsyłającym, że ustawę z 1958 r. należy rozumieć w ten sposób, że zakazuje ona jakiejkolwiek reklamy usług dentystycznych, to nie jest zadaniem trybunału ani rządu włoskiego podważanie tej wykładni.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(9) À la demande des autorités françaises, ces dernières ont pu avoir avec les services de la commission une première réunion de travail le 24 octobre 2002, puis une seconde le 3 décembre 2002.

Polonais

(9) À la demande des autorités françaises, ces dernières ont pu avoir avec les services de la commission une première réunion de travail le 24 octobre 2002, puis une seconde le 3 décembre 2002.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

v belgii u „tribunal de première instance“ nebo u „rechtbank van eerste aanleg“ nebo u „erstinstanzliches gericht“,

Polonais

w belgii – „tribunal de première instance” lub „rechtbank van eerste aanleg” lub „erstinstanzliches gericht”,

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(21) le 13 octobre 2003 la décision de 2003 a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal de première instance des ce (ci-après le "tribunal") par le principal concurrent de la sncm, à savoir corsica ferries france (affaire t-349/03).

Polonais

(21) le 13 octobre 2003 la décision de 2003 a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal de première instance des ce (ci-après le%quot%tribunal%quot%) par le principal concurrent de la sncm, à savoir corsica ferries france (affaire t-349/03).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozsudkem tribunal de première instance de bruxelles ze dne 7. prosince 2005 ve věci procureur du roi – parties civiles: union des dentistes et stomatologistes de belgique, u. p. r. a jean titolidis proti ioannis doulamis

Polonais

wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem tribunal de première instance de bruxelles z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie procureur du roi — strony cywilne: union des dentistes et stomatologistes de belgique, u.p.r i jean totolidis przeciwko ioannisowi doulamisowi

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

soudnímu dvoru evropských společenství byla rozsudkem tribunal de première instance de bruxelles ze dne 7. prosince 2005 ve věci procureur du roi – parties civiles: union des dentistes et stomatologistes de belgique, u. p. r. a jean titolidis proti ioannis doulamis, který došel kanceláři soudního dvora dne 14. prosince 2005, podána žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Polonais

w dniu 14 grudnia 2005 r. do trybunału sprawiedliwości wspólnot europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem tribunal de première instance de bruxelles z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie procureur du roi — strony cywilne: union des dentistes et stomatologistes de belgique, u.p.r i jean totolidis przeciwko ioannisowi doulamisowi.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(31) vzhledem k tomu, že zavedením této směrnice se ruší pojmy "straight feedingstuffs/aliments simples pour animaux", "raw materials (ingredients)/matières premières (ingrédients)", "raw materials/matières premières bruttes" a "ingredients/ingrédients"; že tyto výrazy musejí být ve stávajících právních předpisech společenství, a zejména ve směrnicích rady 70/524/ehs, 74/63/ehs, 82/471/ehs [9] a 93/74/ehs [10], nahrazeny pojmem "krmné suroviny", a že definice tohoto pojmu musí být případně nahrazena definicí uvedenou v této směrnici; že se to projeví i na definici pojmu "krmné směsi"; že z téhož důvodu by měly být pozměněny právním aktem komise směrnice komise 80/511/ehs [11], 82/475/ehs [12] a 91/357/ehs [13], jakož i rozhodnutí komise 91/516/ehs [14];

Polonais

(31) wprowadzenie tej dyrektywy pociąga za sobą usunięcie terminów "pasze jednego rodzaju", "paszowe nieprzetworzone (składniki)", "paszowe nieprzetworzone" i "składniki"; terminy te powinny być zastąpione w bieżącym ustawodawstwie wspólnoty, w szczególności w dyrektywach rady 70/524/ewg, 74/63/ewg, 82/471/ewg [8] i 93/74/ewg [9] przez termin "materiały paszowe" i, gdzie to stosowne, definicja "materiały paszowe" winna być zastąpiona definicją daną w tej dyrektywie; to także ma zastosowanie do definicji "mieszanki paszowe"; dyrektywy komisji 80/511/ewg [10] 82/475/ewg [11] i 91/357/ewg [12] i decyzja komisji 91/516/ewg [13] powinny być z tego samego powodu zmienione aktem komisji;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Tchèque

rozsudek soudního dvora (druhého senátu) ze dne 15. června 2006 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce cour d'appel de liège a tribunal de première instance de liège – belgie) – air liquide industries belgium sa v. ville de seraing (c-393/04) a province de liège (c-41/05)

Polonais

wyrok trybunału (druga izba) z dnia 15 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de liège, belgia) — air liquide industries belgium sa przeciwko ville de seraing (c-393/04) i province de liège (c-41/05)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce – cour d'appel de liège, tribunal de première instance de liège – výklad článků 25, 87 a 90 es – státní podpora – osvobození od komunální a provinciální daně z motorové síly, které se použije pouze na motory používané pro distribuci zemního plynu a které je vyloučeno pro motory používané pro distribuci průmyslového plynu

Polonais

wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym — cour d'appel de liège, tribunal de première instance de liège — wykładnia art. 25, 87 i 90 we — pomoc państwa — zwolnienie od podatku gminnego i regionalnego od siły napędowej wyłącznie silników stosowanych w stacjach gazu ziemnego, z wyłączeniem silników stosowanych do innych gazów technicznych

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(96) s'agissant de la première méthode, qui tient compte entre autres du risque que l'État française soit appelé en "comblement de passif" si un tribunal devait le considérer comme dirigeant de fait da la sncm, le rapport établi par la cgmf avec l'appui de ernst%amp% young (rapport cgmf) a été transmis par les autorités françaises en mars 2006; il a été établi au 30 septembre 2005 et réactualisé selon les données provisoires au 31 décembre 2005, estimées au 8 mars 2006. À cette dernière date, la valeur résiduelle de l'actif de la sncm (soit […] millions d'eur) serait après paiement des dettes privilégiées de […] millions d'eur. les autres éléments de coûts pris en compte au titre de l'action en comblement de passif envers l'État comprennent notamment les coûts de résiliation des principaux contrats d'exploitation, les coûts liés à la résiliation des conditions de crédit-bail des navires et le paiement des dettes chirographaires, qui conduirait à un coût de liquidation estimé de l'ordre de […] millions d'eur au titre de l'insuffisance d'actif.

Polonais

(96) s'agissant de la première méthode, qui tient compte entre autres du risque que l'État française soit appelé en%quot%comblement de passif%quot% si un tribunal devait le considérer comme dirigeant de fait da la sncm, le rapport établi par la cgmf avec l'appui de ernst%amp% young (rapport cgmf) a été transmis par les autorités françaises en mars 2006; il a été établi au 30 septembre 2005 et réactualisé selon les données provisoires au 31 décembre 2005, estimées au 8 mars 2006. À cette dernière date, la valeur résiduelle de l'actif de la sncm (soit […] millions d'eur) serait après paiement des dettes privilégiées de […] millions d'eur. les autres éléments de coûts pris en compte au titre de l'action en comblement de passif envers l'État comprennent notamment les coûts de résiliation des principaux contrats d'exploitation, les coûts liés à la résiliation des conditions de crédit-bail des navires et le paiement des dettes chirographaires, qui conduirait à un coût de liquidation estimé de l'ordre de […] millions d'eur au titre de l'insuffisance d'actif.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK