Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di forsikringsaftalen da Danese a Maltese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Maltese

Informazioni

Danese

b) Forsikringsaftalen er ikke en livsforsikringsaftale.

Maltese

(b) il-kuntratt ta'assigurazzjoni ma jkunx kuntratt ta'assigurazzjoni dwar il-ħajja;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

c) Forsikringsaftalen omfatter ingen ansvarsdækning.

Maltese

(ċ) il-kuntratt ta'assigurazzjoni ma jkoprix xi riskji ta'responsabbiltà;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

a) Forsikringsaftalen forudsætter kun viden om den forsikringsdækning, der tilbydes.

Maltese

(a) il-kuntratt ta'assigurazzjoni jeħtieġ biss l-għerf tal-kopertura ta'assigurazzjoni li hija provduta;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

-alle optioner, som den sikrede har ret til i henhold til forsikringsaftalen

Maltese

-l-għażliet kollha disponibbli lit-titolari tal-polza skond it-termini tal-kuntratt,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Det skal i forsikringsaftalen anfoeres, at den sikrede har ret til at bringe en saadan procedure i anvendelse.

Maltese

Il-kuntratt ta'l-assigurazzjoni għandu jsemmi d-dritt tal-persuna assigurata li jkollha rikors għal din il-proċedura.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

når forsikringstageren har sin sædvanlige bopæl eller sit hovedsæde på den medlemsstats område, hvor risikøn består, gælder denne medlemsstats lovgivning for forsikringsaftalen

Maltese

Meta titolari ta' polza jkollu r-residenza abitwali tiegħu jew l-amministrazjoni ċentrali fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih ikun jinstab ir-riskju, il-liġi applikabbli għall-kuntratt ta' l-assigurazzjoni għandha tkun il-liġi ta' dak l-Istat Membru.

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Hver medlemsstat kan bl.a. kræve, at det af forsikringsgiverens attest fremgår, at forsikringsaftalen er i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der gælder for denne forsikring .

Maltese

Stat Membru jista' jeħtieġ li dawk id-dettalji jinkludu dikjarazzjoni mill-assiguratur li l-kuntratt jikkonforma mad-disposizzjonijiet speċifiċi li jirrelataw għal dik l-assigurazzjoni.

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

når forsikringstageren ikke har sin sædvanlige bopæl eller sit hovedsæde i den medlemsstat, hvor risikøn består, kan parterne i forsikringsaftalen vælge at anvende enten lovgivningen i den medlemsstat, hvor risikøn består, eller lovgivningen i det land, hvor forsikringstageren har sin sædvanlige bopæl eller sit hovedsæde

Maltese

Meta titolari ta' polza ma jkollux ir-residenza abitwali tiegħu jew l-amministrazzjoni ċentrali fl-Istat Membru li fih ikun jinstab ir-riskju, il-partijiet għall-kuntratt ta' assigurazzjoni jistgħu jagħżlu li japplikaw jew il-liġi ta' l-Istat Membru li fih ikun jinstab ir-riskju jew il-liġi tal-pajjiż li fih it-titolari tal-polza jkollu r-residenza abitwali tiegħhu jew l-amministrazzjoni ċentrali.

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

-inden for livsforsikring tillige engangspraemier i form af bonus og praemierabatter, saafremt disse i henhold til forsikringsaftalen betragtes som praemiebeloeb indbetalt af forsikringstageren, og forudsat at den nationale lovgivning foreskriver eller tillader, at disse beloeb opfoeres under praemierne

Maltese

-f’assigurazzjoni tal-ħajja, premiums singoli li jirriżultaw minn dispożizzjonijiet minn bonus u rebate sal-limiti li dawn għandhom jiġu kkunsidrati bħala premiums fuq il-bażi ta'kuntratti u meta l-leġislazzjoni nazzjonali teħtieġ jew tippermetti li dawn jidhru taħt premiums;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

3. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående information, som gives til kunden, være i overensstemmelse med fællesskabsreglerne for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Desuden skal informationen gives til kunden i overensstemmelse med stk. 1 umiddelbart efter indgåelsen af forsikringsaftalen.

Maltese

3. Fil-każ ta'bejgħ bit-telefon, l-informazzjoni minn qabel mogħtija lill-klijent għandha tkun skond ir-regoli tal-Komunità applikabbli għall-marketing minn ċertu distanza ta'servizzi finanzjarji lill-konsumatur. Barra minn hekk, l-informazzjoni għandha tkun produta lill-klijent skond il-paragrafu 1 minnufih wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta'assigurazzjoni.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

4. Støtten må ikke hindre det indre marked for forsikringsydelser i at fungere. Støtten må ikke begrænses til forsikringer fra et enkelt forsikringsselskab eller en enkelt forsikringskoncern og må ikke være betinget af, at forsikringsaftalen er indgået med et selskab, der er etableret i den pågældende medlemsstat.

Maltese

4. L-għajnuna m'għandhiex tikkostitwixxi tfixkil għall-operazzjoni tas-suq intern għas-servizzi ta'assigurazzjoni. L-għajnuna m'għandhiex tkun limitata għall-assigurazzjoni pprovvduta minn kumpanija ta'l-assigurazzjoni waħda jew grupp ta'kumpaniji, jew tkun soġġetti għall-kondizzjoni li l-kuntratt ta'l-assigurazzjoni jkun magħmul ma'kumpanija stabbilita f'wieħed mill-Istati Membri kkonċernati.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Undersøgelsen har vist, at de forsikringsaftaler, der er indgået mellem Sinosure og de stikprøveudvalgte eksporterende producenter, og de lokale myndigheders nedsættelse af en del af præmierne, fuldt ud afspejler disse fordele.

Maltese

L-investigazzjoni wriet li l-ftehimiet ta' assigurazzjoni konklużi bejn Sinosure u l-produtturi esportaturi fil-kampjun, u t-tnaqqis ta' parti mill-primjums mogħtija mill-awtoritajiet lokali jirriflettu bis-sħiħ dawn il-benefiċċji.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Forsikringsaftaler skal kræve, at støttemodtagere træffer de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger.

Maltese

Il-kuntratti tal-assigurazzjoni għandhom jeħtieġu li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta' prevenzjoni tar-riskju.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

forsikringsaftale

Maltese

kuntratt ta' assigurazzjoni

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

En medlemsstat kan uanset artikel 7 påbyde, at det er lovgivningen i den stat, som pålægger forsikringspligten, der gælder for en lovpligtig forsikringsaftale .

Maltese

(ċ) Stat Membru jista', b'deroga mill-Artikolu 7, jistabbilixxi li l-liġi applikabbli għal kuntratt ta' assigurazzjoni obbligatorja tkun il-liġi ta' l-Istat li jimponi l-obbligu li tittieħed l-assigurazzjoni.

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Med forbehold af litra b ) og c ) gælder artikel 7, stk . 2, tredje afsnit, når forsikringsaftalen giver dækning i flere medlemsstater, hvoraf mindst én kræver lov - pligtig forsikring .

Maltese

Soġġett għas-subparagrafi (b) u (ċ) ta' dan il-paragrafu, it-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 7 (2) għandu japplika meta l-kuntratt ta' l-assigurazzjoni jipprovdi kopertura f'diversi Stati Membri li minnhom mill-anqas wieħed jimponi obbligu li tittieħed assigurazzjoni.

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke anvendelse på forsikringsaftaler om dækning af risici, der er anført under følgende numre i litra A i bilaget til første direktiv :

Maltese

Dan it-Titolu m'għandux japplika għal kuntratti ta' assigurazzjoni li jkopru riskji kklassifikati taħt in-numri li ġejjin tal-punt A ta' l-Anness ma' l-ewwel Direttiva:

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Det bestemmes i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvilken lovgivning der skal gælde for de af dette direktiv omfattede forsikringsaftaler, der dækker risici, som består i medlemsstaterne :

Maltese

Il-liġi applikabbli għal kuntratti ta' assigurazzjoni msemmija f'din id-Direttiva u li jkopru riskji li jinstabu fl-Istati Membri hija determinata skond id-disposizzjonijiet li ġejjin:

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Med forbehold af stk . 1 og 2 finder medlemsstaternes almindelige internationale privatretlige regler med hensyn til aftalemæssige forpligtelser anvendelse på de af dette direktiv omfattede forsikringsaftaler .

Maltese

Suġġett għall-paragrafi preċedenti, l-Istati Membri għandhom japplikaw għall-kuntratti ta' l-assigurazzjoni msemmija f'din id-Direttiva ir-regoli ġenerali tagħhom ta' liġi internazzjonali privata li jikkonċernaw obbligi kuntrattwali.

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte, at tilsynsmyndighederne skal have mulighed for at indhente alle oplysninger vedrørende forsikringsaftaler, som mæglerne er i besiddelse af ."

Maltese

L-Istati Membri jistgħu ukoll jagħmlu disposizzjoni għall-awtoritajiet ta' sorveljanza biex jakkwistaw kull informazzjoni rigward kuntratti li jkunu miżmuma minn intermedjarji.'

Ultimo aggiornamento 2014-10-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK