Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di biotsiidina da Estone a Ceco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Estone

Ceco

Informazioni

Estone

Seepärast ei ole lubatud selle kasutamine taimekaitsevahendina ega biotsiidina.

Ceco

Proto není povolena pro použití jako přípravek na ochranu rostlin nebo biocid.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

Metüülbromiidi kolm kasutusala kõnealuses otsuses on liigitatud biotsiidina kasutamiseks, mille kohta kehtivad lisapiirangud.

Ceco

Tři použití methylbromidu uvedená v tomto rozhodnutí jsou kategorizována jako „biocidní“ použití, na něž se vztahují dodatečná omezení.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Estone

Ei tohi turule viia kasutamiseks ainetena ega valmististe koostisosana, kui need toimivad biotsiidina vabaühendusega värvis.

Ceco

Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy ve volném spojení s nátěry.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Estone

ii) lubavad liikmesriigid viia turule ja kasutada biotsiidina põhiaineid, kui need on I B lisasse kantud.

Ceco

ii) Členské státy povolí uvést na trh a používat pro biocidní účely komoditní látky poté, co byly zařazeny do přílohy I B.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Kuni 2011. aasta septembrini sisaldasid Prantsusmaa turul kättesaadavad tselluloosvatist isolatsioonimaterjalid boorhapet, mis toimis leegiaeglusti ja biotsiidina.

Ceco

Do září 2011 obsahovaly izolační materiály z buničité vaty ve Francii kyselinu boritou, která měla funkci jako látka zpomalující hoření a biocidní látka.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I lisas loetlemata toimeaineid sellistena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000.

Ceco

Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Laevadele keelatakse peale kanda biotsiidina tinaorgaanilisi ühendeid sisaldavaid kattumisvastaseid süsteeme või muid kattumisvastaseid süsteeme, mille pealekandmine või kasutamine on keelatud AFS-konventsiooniga.

Ceco

Na žádné lodi nesmějí být použity přípravky proti obrůstání obsahující organické sloučeniny cínu jako biocidy nebo jiné přípravky proti obrůstání, jejichž používání nebo využívání zakazuje úmluva AFS.

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Loomade hügieeniks kasutatava biotsiidina, et vältida kariloomade nakatumist koktsiidide, cryptosporidia ja ümarussidega; üksnes juhul, kui teisi samalaadse toimega vahendeid ei saa kasutada

Ceco

veterinární hygienický biocidní přípravek pro prevenci infekcí způsobených kokcidiemi, kryptosporidiemi a hlísticemi u hospodářských zvířat; pouze v případech, kde nelze použít jiné prostředky s podobným účinkem

Ultimo aggiornamento 2014-10-20
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Kui boorhappe kasutamine biotsiidina keelustati, asendas Prantsusmaa booriühendid ammooniumsooladega, et säilitada teatavate isolatsioonimaterjalide (sh tselluloosvatt) leegi levikut aeglustavad omadused.

Ceco

Po zákazu kyseliny borité pro biocidní účely a za účelem zachování těch vlastností určitých izolačních materiálů (včetně buničité vaty), které zajišťují zpomalování hoření, nahradilo francouzské výrobní odvětví sloučeniny boru amonnými solemi.

Ultimo aggiornamento 2014-11-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Loomade hügieeniks kasutatava biotsiidina, et vältida kariloomade nakatumist koktsiidide, cryptosporidia ja ümarussidega; üksnes juhul, kui teisi samalaadse toimega vahendeid ei saa kasutada.

Ceco

veterinární hygienický biocidní přípravek pro prevenci infekcí způsobených kokcidiemi, kryptosporidiemi a hlísticemi u hospodářských zvířat; pouze v případech, kde nelze použít jiné prostředky s podobným účinkem

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

"Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I või VII lisas loetlemata toimeaineid ainetena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000."

Ceco

"Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I nebo příloze VII považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000."

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Estone

lisas I B loetletud aine, mille peamine kasutusotstarve ei ole taimekaitse, kuid mida vähesel määral kas otse või toimeainest ja lihtsast lahjendusvedelikust koosnevas tootes biotsiidina kasutatakse, mis ise ei ole probleemne aine ja mida ei turustata otse biotsiidina kasutamiseks.

Ceco

Látka uvedená v příloze I B, jejímž hlavním použitím není ochrana rostlin, ale která je v malé míře používána jako biocid buď přímo, nebo jako součást přípravku obsahujícího tuto látku v jednoduchém ředidle, a která sama není sledovanou látkou a není uváděna na trh přímo pro biocidní použití.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

“Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I või VII lisas loetlemata toimeaineid ainetena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000.”

Ceco

„Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I nebo příloze VII považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.“

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2032/2003 [2] artiklis 4 on sätestatud, et alates jõustumise päevast käsitletakse kõiki olemasolevaid toimeaineid, mida ei ole loetletud kõnealuse määruse I lisas, ainetena, mida ei ole biotsiidina turule viidud enne 14. maid 2000.

Ceco

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 [2] stanoví, že ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost se každá existující účinná látka neuvedená v příloze I nařízení považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Belgia Kuningriigil, Itaalia Vabariigil ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigil ei lubata metüülbromiidi kasutada biotsiidina alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ilma asjaomasele liikmesriigile määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktis a kirjeldatud korra alusel antud, lisades 1, 4 ja 8 näidatud eriotstarbelise “olulise kasutuse” loata.

Ceco

Belgickému království, Italské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se od 1. září do 31. prosince 2006 nepovoluje používat methylbromid pro biocidní použití, pokud není danému členskému státu na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro „základní použití“ pro specifická použití uvedená v přílohách 1, 4 a 8.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ei tohi Ühendkuningriik metüülbromiidi kasutada ilma määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktile a vastava olulise kasutuse loata siin märgitud biotsiidina kasutamiseks.

Ceco

Methylbromid nesmí být používán od 1. září do 31. prosince 2006, pokud není Spojenému království Velké Británie a Severního Irska na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro toto biocidní použití.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ei tohi Belgia metüülbromiidi kasutada ilma määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktile a vastava olulise kasutuse loata siin märgitud biotsiidina kasutamiseks.

Ceco

Methylbromid nesmí být používán od 1. září do 31. prosince 2006, pokud není Belgii na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro toto biocidní použití.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ei tohi Itaalia metüülbromiidi kasutada ilma määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktile a vastava olulise kasutuse loata siin märgitud biotsiidina kasutamiseks.

Ceco

Methylbromid nesmí být používán od 1. září do 31. prosince 2006, pokud není Itálii na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro toto biocidní použití.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Metüülbromiidi kogused, mida lubatakse kasutada biotsiidina, mille igasuguse kasutuse puhul on määruse (EÜ) nr 2032/2003 kohaselt pärast 1. septembrit 2006 vaja “olulise kasutuse” luba, on näidatud käesoleva otsuse lisades 1, 4 ja 8.

Ceco

Množství methylbromidu pro základní použití, u nichž se vyžaduje povolení pro „základní použití“ podle nařízení (ES) č. 2032/2003 pro jakékoli použití po 1. září 2006, jsou uvedena v přílohách 1, 4 a 8 tohoto rozhodnutí.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Estone

Kui komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 76/769/EMÜ kohase ettepaneku keelata käesoleva määruse II lisas loetletud toimeaine turustamine või kasutamine teatavate või kõikide tooteliikide koostises, sealhulgas kasutamine biotsiidina, võib peatada käesolevas määruses sätestatud menetlused, mis käsitlevad selle aine kasutamist asjaomastes tooteliikides, kuni kõnealuse ettepaneku kohta langetatakse otsus.

Ceco

Předloží-li Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh podle směrnice 76/769/EHS týkající se účinné látky uvedené v příloze II tohoto nařízení s cílem zakázat uvedení dotyčné účinné látky na trh nebo zakázat její použití, včetně použití pro biocidní účely, v určitém typu nebo ve všech typech přípravků, může být postup stanovený v tomto nařízení v případě použití dotyčné látky v dotyčném typu přípravku (dotyčných typech přípravků) pozastaven do rozhodnutí o tomto návrhu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK