Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di todennäköisyysjakauman da Finlandese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Inglese

Informazioni

Finlandese

todennäköisyysjakauman fraktiili

Inglese

fractile quantile of a probability distribution

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Ennustetun todennäköisyysjakauman laskemiseen ei määrätä erityistä menetelmää.

Inglese

No particular method for the calculation of the probability distribution forecast shall be prescribed.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Ennustetun todennäköisyysjakauman laskentamenetelmien on perustuttava luotettaviin nykyhetken tietoihin ja realistisiin oletuksiin.

Inglese

The methods used to calculate the probability distribution forecast shall be based upon current and credible information and realistic assumptions.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on päivitettävä ennustetun todennäköisyysjakauman laskennassa käytettävät tiedostot vähintään kerran vuodessa.

Inglese

Insurance and reinsurance undertakings shall update the data sets used in the calculation of the probability distribution forecast at least annually.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Sovellettavilla tilastomenetelmillä ei testata ennustetun todennäköisyysjakauman asianmukaisuutta pelkästään tappiokehitykseen verrattuna, vaan myös kaikkiin siihen liittyviin merkittäviin uusiin tietoihin verrattuna.

Inglese

The statistical methods applied shall test the appropriateness of the probability distribution forecast compared not only to loss experience but also to all material new data and information relating thereto.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Sisäisen mallin ja erityisesti sen perustana olevan ennustetun todennäköisyysjakauman laskennan on täytettävä 2–9 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Inglese

The internal model, and in particular the calculation of the probability distribution forecast underlying it, shall comply with the criteria set out in paragraphs 2 to 9.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Ennustetun todennäköisyysjakauman laskentamenetelmien on perustuttava asianmukaisiin, soveltuviin ja asiaankuuluviin vakuutusmatemaattisiin menetelmiin ja tilastomenetelmiin, ja niiden on oltava yhdenmukaisia vakuutusteknisen vastuuvelan laskentamenetelmien kanssa.

Inglese

The methods used to calculate the probability distribution forecast shall be based on adequate, applicable and relevant actuarial and statistical techniques and shall be consistent with the methods used to calculate technical provisions.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Seuraavalla kaavalla saadaan asymptoottinen keskihajonta eli kyseessä olevien tietojen variaation robusti arvio, jossa N on havaintojen lukumäärä ja IQR kvartiilivälin pituus, joka sisältää täsmälleen 50 prosenttia minkä tahansa todennäköisyysjakauman havainnoista.

Inglese

The following formula gives the asymptotic standard deviation, i.e. the robust estimate of the variability of the data under consideration, where N is the number of observations and IQR the interquartile range, which covers exactly 50 % of the cases of any probability distribution.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Seuraavalla kaavalla saadaan asymptoottinen keskihajonta eli kyseessä olevien tietojen variaation robusti arvio, jossa N on havaintojen lukumäärä ja IQR kvartiilivälin pituus, joka sisältää täsmälleen 50 prosenttia tietyn todennäköisyysjakauman havainnoista.

Inglese

The formula gives the asymptotic robust standard deviation, i.e. the robust estimate of the variability of the data considered where N is the number of observations and IQR is the interquartile range which encompasses exactly 50% of the cases of a given probability distribution:

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Todennäköisyysjakauman 1,3 32 muutokset näyttävätkin näin ollen johtuvan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 vastaajien tekemien riskiarviointien muutokLähteet: EKP, Reuters ja EKP: n laskelmat.

Inglese

Given the quantitative definition of the ECB's price stability objective, the probability, 1.3 32 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 as reported in the SPF, of longer-term inflation Sources: ECB, Reuters and ECB calculations.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Todennäköisyysjakauman 1,3 32 muutokset näyttävätkin näin ollen johtuvan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 vastaajien tekemien riskiarviointien muutokLähteet : EKP , Reuters ja EKP : n laskelmat .

Inglese

Given the quantitative definition of the ECB 's price stability objective , the probability , 1.3 32 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 as reported in the SPF , of longer-term inflation Sources : ECB , Reuters and ECB calculations .

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Todennäköisyysjakauman muutokset koetun hintavakausriskin indikaattoreina SPF-kyselyyn vastaajia pyydetään myös antamaan ennusteen toteutumiselle todennäköisyysjakauma. Jakauma esitetään prosentteina, ja se kertoo, millä todennäköisyydellä tuleva inflaatiovauhti on tietyssä vaihteluvälissä.

Inglese

Despite a number of short-term price shocks on the upside( for example, surges in oil prices, weather and food-related shocks, and unforeseen increases in administered prices and indirect taxes), combined with a persistent downward bias in the short-term inflation expectations of professional forecasters, no impact is visible on longer-term inflation expectations.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

(13) ’Markkina-arvojen jakaumalla’ tarkoitetaan ennustetta samaan nettoutusryhmään kuuluvien transaktioiden nettomarkkina-arvojen todennäköisyysjakaumasta jonakin tulevana ajankohtana (ennustehorisontti), kun otetaan huomioon kyseisten transaktioiden realisoituneet markkina-arvot ennustehetkeen saakka.

Inglese

(13) ‘distribution of market values’ means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for a future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions at the date of the forecast;

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

(14) ’Vastapuoliriskin riskijakaumalla (distribution of exposures)’ tarkoitetaan markkina-arvojen todennäköisyysjakauman ennustetta, joka määritetään antamalla negatiivisille nettomarkkina-arvoille arvoksi nolla.

Inglese

(14) ‘distribution of exposures’ means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero;

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Binomiaalisen todennäköisyysjakauman avulla voidaan laskea, että yhteensä 642 näytteen tutkiminen antaa yli 99 prosentin luotettavuuden siitä, että todetaan ainakin yksi näyte, jonka torjunta-ainejäämät ylittävät määritysrajan (LOD), kun vähintään yksi prosentti tuotteista sisältää torjunta-ainejäämiä yli kyseisen rajan.

Inglese

On the basis of a binomial probability distribution, it can be calculated that examination of 642 samples allows, with a certainty of more than 99 %, the detection of a sample containing pesticide residues above the limit of determination (LOD), provided that not less than 1 % of the products contain residues above that limit.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Binomiaalisen todennäköisyysjakauman avulla voidaan laskea, että yhteensä 613 näytteen tutkiminen antaa yli 99 prosentin luotettavuuden siitä, että todetaan ainakin yksi näyte, jonka torjunta-ainejäämät ylittävät havaitsemisrajan (LOD), kun alle yksi prosenttia kasviperäisistä tuotteista sisältää torjunta-ainejäämiä yli kyseisen rajan.

Inglese

On the basis of a binomial probability distribution, it can be calculated that examination of 613 samples allows with a certainty of more than 99 %, the detection of a sample containing pesticide residues above the limit of determination (LOD), provided that less than 1 % of products of plant origin contain residues above that limit.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

’Markkina-arvojen jakaumalla’ tarkoitetaan ennustetta samaan nettoutusryhmään kuuluvien transaktioiden nettomarkkina-arvojen todennäköisyysjakaumasta jonakin tulevana ajankohtana (ennustehorisontti), kun otetaan huomioon kyseisten transaktioiden realisoituneet markkina-arvot nykyhetkeen saakka.

Inglese

‘Distribution of Market Values’ means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for some future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions up to the present time.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset eivät voi suoraan johtaa vakavaraisuuspääomavaatimusta sisäisellä mallilla tuotetusta ennustetusta todennäköisyysjakaumasta, valvontaviranomaiset voivat sallia likiarvojen käytön vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa, jos kyseiset yritykset voivat osoittaa valvontaviranomaisille, että vakuutuksenottajat saavat 101 artiklassa säädettyä vastaavan suojan.

Inglese

Where insurance and reinsurance undertakings cannot derive the Solvency Capital Requirement directly from the probability distribution forecast generated by the internal model, the supervisory authorities may allow approximations to be used in the process to calculate the Solvency Capital Requirement, as long as those undertakings can demonstrate to the supervisory authorities that policy holders are provided with a level of protection equivalent to that provided for in Article 101.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on mahdollisuuksien mukaan johdettava vakavaraisuuspääomavaatimus suoraan niiden sisäisellä mallilla tuotetusta ennustetusta todennäköisyysjakaumasta käyttämällä 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua value-at-risk-arvoa.

Inglese

Where practicable, insurance and reinsurance undertakings shall derive the Solvency Capital Requirement directly from the probability distribution forecast generated by the internal model of those undertakings, using the Value-at-Risk measure set out in Article 101(3).

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Finlandese

”ennustetulla todennäköisyysjakaumalla” matemaattista funktiota, jolla määritetään toteutumisen todennäköisyys kattavalle määrälle toisensa poissulkevia tulevia tapahtumia;

Inglese

‘probability distribution forecast’ means a mathematical function that assigns to an exhaustive set of mutually exclusive future events a probability of realisation;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK