Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di ennyd da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Negesau ennyd

Inglese

Instant messaging

Ultimo aggiornamento 2011-03-22
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Gallese

Trof am ennyd at gyfranogiad

Inglese

I will turn briefly to participation

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fe'ch sebonaf eto mewn ennyd

Inglese

I will flatter you again in a minute

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae hon yn ennyd sydd yn rhoi boddhad mawr imi

Inglese

This is a satisfying moment for me

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhaid i hynny beri inni oedi am ennyd yn ein beirniadaeth ar hyn

Inglese

That must give us pause for thought in the judgments that we make on this

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gobeithiaf y gwnaiff y Llywydd faddau imi am fod yn blwyfol am ennyd

Inglese

I hope the Presiding Officer will forgive me for being parochial for a moment

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Wedi hynny , eisteddais am ennyd a cheisio amgyffred y newyddion erchyll hyn

Inglese

Afterwards , I sat down for a minute and tried to take in this awful news

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Bydd sawl person wedi corddi llawer mwy mewn munud , felly arhoswch am ennyd

Inglese

Several people will be far more agitated in a minute , so hold your horses

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Am i'm meddwl grwydro am ennyd , ni ddatganais fuddiant fel aelod o Gyngor Dinas a Sir Abertawe

Inglese

Due to a lapse in concentration on my part I failed to declare an interest as a member of Swansea City and County Council

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ni chredaf imi wneud hyn mewn pedair blynedd , ond mewn ennyd o anghofrwydd , pleidleisiais yn anghywir yn y bleidlais ddiwethaf

Inglese

I do not believe that I have done this in four years , but during a momentary lapse of concentration , I voted wrongly in the last vote

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'n ddrwg gennyf , tynnwyd fy sylw am ennyd gan y gweddnewidiad yn fy nghyfaill , Peter Black

Inglese

Sorry , I was temporarily distracted by the makeover of my friend , Peter Black

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Nid wyf am oedi am ennyd cyn cymeradwyo cyhoeddiad ddoe yn llawn , sydd wedi cyflwyno cyllid ychwanegol i Gymru a fydd o fudd i fy etholwyr

Inglese

I have no hesitation in fully commending yesterday's announcement , which has delivered extra funding for Wales and will benefit my constituents

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'r astudiaeth hon yn bwysig gan ei bod yn amlygu tueddiadau a darluniau ennyd o'r sefyllfa fel y mae

Inglese

This study is important because it highlights trends and snapshots of the current situation

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , meddyliwch am ennyd lle y byddai bargyfreithiwr Plaid Cymru a'i chyd-ymhonwyr yn ein tywys

Inglese

However , think for a moment where the counsel of Plaid Cymru and its fellow poseurs would lead us

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gyda'ch caniatâd , Ddirprwy Lywydd , arhosaf ennyd i goffáu'r ffaith y bu farw Val Feld flwyddyn yn ôl i'r wythnos hon

Inglese

With your permission , Deputy Presiding Officer , I will take a moment to recall the fact that Val Feld died a year ago this week

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Wrth groesawu'r newyddion ardderchog hwn , yr wyf yn siwr y byddwch oll yn cytuno ei bod yn briodol ein bod yn cofio , am ennyd , am yr holl blant a phobl ifanc a ddioddefodd drwy gael eu cam-drin tra yr oeddent o dan ein gofal , yn enwedig y rhai hynny a fu farw o ganlyniad i hynny

Inglese

In welcoming this excellent news , I am sure that you will agree that it is appropriate that we remember , for a moment , all those children and young people who suffered abuse while in our care , especially those who subsequently died

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Tra bod ambell ennyd o schadenfreude ym myd y bêl yn gwbl ddealladwy , mae dathlu'n systemataidd bob anffawd sy'n digwydd yn Lloegr -- ar y maes chwarae neu oddi arno -- yn arwydd o ddiffyg datblygiad emosiynol

Inglese

While the occasional moment of sporting schadenfreude is entirely understandable , a systematic rejoicing at every misfortune that takes place in England -- on or off the sporting field -- is a sign of stunted emotional development

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Prif Weinidog Cymru : Clywais yr awgrym mai dyna fyddai'r cyfraniad unigol mwyaf i leihau marwolaethau , yn enwedig ymysg plant sy'n chwarae yn agos at ffyrdd neu sydd weithiau'n dilyn pêl denis sy'n rholio ar draws y stryd ar yr ennyd y daw car o gwmpas y tro

Inglese

The First Minister : I have heard that suggested as the biggest single contributor to reduce deaths , particularly among children who play on the edges of streets or occasionally follow an errant tennis ball across the street when a car is coming round the corner

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhodri Glyn Thomas : Deuaf â chi'n ôl at Amcan 1 am ennyd , i ffwrdd oddi wrth eich ymosodiad ar y gwrthbleidia ; yr ydym i gyd yn dangos cleisiau , Andrew

Inglese

Rhodri Glyn Thomas : I will bring you back to Objective 1 for a moment , away from your tirade on the opposition partie ; we are all showing bruises , Andrew

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Siaradwn yn aml yn y Siambr hon am Amcan 1 a'i bwysigrwydd i orllewin Cymru a'r Cymoedd a rhannau eraill o Gymru , am WDA effeithiol a'i bwysigrwydd i gyflwyno swyddi newydd i Gymru , am gymorth strwythurol -- hynny yw a bwrw bod Dirprwy Brif Weinidog Cymru yn gallu sicrhau unrhyw gymorth strwythurol ar gyfer Cymru , nid wyf yn argyhoeddedig -- ac mae hyd yn oed y Ceidwadwyr yn siarad weithiau am Gymru yn cael ei thrawsnewid mewn ennyd pe gallem atal y faich dreth fythol-gynyddol a wyneba'r wlad

Inglese

We often talk in this Chamber about Objective 1 and its importance to west Wales and the Valleys and other parts of Wales , about an effective WDA and its importance to delivering new jobs to Wales , about structural aid -- that is assuming that the Deputy First Minister is able to deliver any structural aid for Wales , of which I am unsure -- and the Conservatives even sometimes talk about Wales being suddenly transformed if we could stop this ever-rising burden of taxation that the country faces

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK