Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di stretches da Inglese a Gallese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Inglese

Gallese

Informazioni

Inglese

That history stretches back into the mists of time

Gallese

Mae hynny'n hen hanes

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

That stretches and distorts the truth almost to breaking point

Gallese

Mae hynny'n camliwio'r gwirionedd i'r eithaf

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

The benefits of Welsh athletes doing well stretches far and wide

Gallese

Mae'r buddiannau a ddaw yn sgîl llwyddiant athletwyr Cymru yn ymestyn yn eang

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

The First Minister : That stretches the elastic of this question considerably

Gallese

Prif Weinidog Cymru : Ehanga hynny ar lastig y cwestiwn hwn yn sylweddol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

The renewed transport and infrastructure stretches to the farthest corners of the country

Gallese

Mae'r rhwydwaith trafnidiaeth a'r seilwaith wedi'u hadnewyddu yn ymestyn i bob cwr o'r wlad

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

As you know , it is one of the top 30 most dangerous stretches in the United Kingdom

Gallese

Fel y gwyddoch , mae ymhlith y 30 o ddarnau mwyaf peryglus yn y Deyrnas Unedig

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

Janet Ryder : Promoting awareness of the environment stretches beyond individuals to include companies

Gallese

Janet Ryder : Mae hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r amgylchedd yn mynd y tu hwnt i unigolion ac yn cynnwys cwmnïau

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

They will allow the agency to prescribe navigational rules on the physically navigable stretches of these waters

Gallese

Byddant yn caniatáu i'r asiantaeth ragnodi rheolau mordwyo ar yr hydoedd o'r afonydd hyn y gellir eu mordwyo

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

For example , article 32 only affects the upper stretches of the Wye , which are all within Wales

Gallese

Er enghraifft , nid yw erthygl 32 ond yn effeithio ar hydoedd uchaf afon Gwy , sydd i gyd o fewn Cymru

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

The thrust of leasehold reform has come from south-east Wales and stretches back to the late 1950s

Gallese

Daeth y rhan fwyaf o'r galw am ddiwygio lesddeiliadaeth o dde-ddwyrain Cymru ac mae'n ymestyn yn ôl i'r 1950au

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

This funding stream stretches over the next 42 months and includes recurrent resources , as well as end year flexibility

Gallese

Mae'r ffrwd ariannu hon yn ymestyn dros y 42 mis nesaf ac yn cynnwys adnoddau rheolaidd , yn ogystal â hyblygrwydd diwedd y flwyddyn

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

Are you considering monitoring to compare accidents on these stretches of road before traffic calming and afterwards ?

Gallese

A ydych yn ystyried monitro i gymharu damweiniau ar y darnau ffordd hyn cyn y mesurau tawelu traffig ac wedyn ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

I am sure that the Welsh Language Board is mortified to be on this list , because its remit stretches beyond education

Gallese

Yr wyf yn sicr bod Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ofidus ei fod ar y rhestr , oherwydd bod ei gylch gwaith yn ymestyn y tu hwnt i addysg

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

There is a big role to be played by fishing clubs across Wales , which manage huge stretches of our rivers

Gallese

Mae rôl bwysig i'w chwarae gan glybiau pysgota ledled Cymru , sy'n rheoli rhannau helaeth iawn o'n hafonydd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

John Prescott's working group is identifying the stretches of our trunk roads that lie alongside railway lines

Gallese

Mae gweithgor John Prescott yn nodi'r darnau o'n cefnffyrdd sydd gyfochr â llinellau rheilffordd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

Carl Sargeant : Like the rest of Wales , Flintshire has a history that stretches from the stone age to the industrial age

Gallese

Carl Sargeant : Yn yr un modd â gweddill Cymru , mae hanes sir y Fflint yn ymestyn o oes y cerrig i’r oes ddiwydiannol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

It must be a limited exercise that stretches our finances as far as they will practicably go to try to keep the tourist industry going as best we can

Gallese

Rhaid iddo fod yn ymarfer cyfyngedig sydd yn ymestyn ein harian mor bell ag y gall fynd yn ymarferol er mwyn ceisio cynnal y diwydiant twristiaeth yn y ffordd orau bosibl

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

A case can be made for charging as a means of democratising what could otherwise be seen as a penalty on people crossing that stretch of motorway and one or two similar stretches

Gallese

Gellir dadlau dros godi taliadau fel modd i ddemocrateiddio'r hyn y gellid ei weld fel arall yn gosb ar bobl a oedd yn croesi'r rhan honno o'r draffordd ac un neu ddwy o rannau tebyg

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

However , I have no doubt , from discussions with people on the ground , that there are certain stretches of land that are dear to them

Gallese

Fodd bynnag , nid oes gennyf unrhyw amheuaeth , o'r trafodaethau gyda phobl ar lawr gwlad , bod rhannau penodol o dir yn agos at eu calonnau

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

The Order also gives the agency the power to make bye-laws covering the upper stretches of the rivers Wye and Lugg and their tributaries

Gallese

Mae'r Gorchymyn yn rhoi hawl hefyd i'r asiantaeth wneud is-ddeddfau sy'n ymwneud â hydoedd uchaf afonydd Gwy a Llugwy a'u hisafonydd

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK