Hai cercato la traduzione di dispozizzjoni da Maltese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Inglese

Informazioni

Maltese

iżda, din id-dispozizzjoni ma tapplikax għal ħwawar u ħxejjex aromatiċi.

Inglese

however, this provision shall not apply to spices and herbs.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

il-mod prinċipali ta’ dispozizzjoni ta’ brivaracetam hija permess ta’ idroliżi indipendenti minn cyp .

Inglese

the main disposition pathway of brivaracetam is by cyp-independent hydrolysis.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

il-half-life terminali ta’ dispozizzjoni t1/2) huwa ta’ madwar 8 sigħat.

Inglese

the terminal disposition half-life (t1/2) is approximately 8 hours.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

dik id-dispozizzjoni għandha tapplika għall-imtieħen oħra mis-sena tal-marketing 2000/01.

Inglese

that provision shall apply to other mills from the 2000/01 marketing year.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

it-tieni mod ta’ dispozizzjoni tinvolvi idroxilazzjoni li hu medjat minn cyp2c19 (ara sezzjoni 5.2).

Inglese

a second disposition pathway involves hydroxylation mediated by cyp2c19 (see section 5.2).

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

tali deċiżjoni għandha tkun innotifikata lill-parti kkonċernata, li fl-istess waqt għandha tkun infurmata bir-rimedji għad-dispozizzjoni tagħha permezz tal-liġijiet viġġenti fl-istati membri u biż-żminijiet permissibbli sabiex jeżerċitaw tali rimedji.

Inglese

such decision shall be notified to the party concerned, who shall at the same time be informed of the remedies available to him under the laws in force in the member states and of the time limits allowed for the exercise of such remedies.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Maltese

tali deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-parti konċernata, li fl-istess waqt għandha tkun infurmata bir-rimedji għad-dispozizzjoni tagħha taħt il-liġijiet fis-seħħ fl-istati membri u bit-termini ta' żmien permessi sabiex jeżerċitaw tali rimedji.

Inglese

such decision shall be notified to the party concerned, who shall at the same time be informed of the remedies available to him under the laws in force in the member states and of the time limits allowed for the exercise of such remedies.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Maltese

billi l-artikolu 5(1) tal-ftehim ewropew dwar l-iskambju ta' sustanżi terapewtiċi ta' oriġini umana jistipula illi l-partjiet kontraenti għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċċesarji biex jeżentu mid-dazji kollha ta' l-importazzjoni s-sustanżi terapewtiċi ta' oriġini umana mqegħda għad-dispozizzjoni tagħhom mill-partijiet l-oħra;

Inglese

whereas article 5 (1) of the european agreement on the exchange of therapeutic substances of human origin provides that the contracting parties shall take all necessary measures to exempt from all import duties the therapeutic substances of human origin placed at their disposal by the other parties;

Ultimo aggiornamento 2014-10-19
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

għal dan ilgħan, l-istat membru għandu jpoggi kull tagħrif meħtieġ għad-dispozizzjoni tal-kummissjoni u jikkoopera bis-sħiħ magħha."

Inglese

to this end, the member state shall place all the necessary information at the disposal of the commission and cooperate in full with the latter.'

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

għal dan il-għan, l-istat membru għandu jpoggi kull tagħrif meħtieġ għad-dispozizzjoni talkummissjoni u jikkoopera bis-sħiħ magħha."

Inglese

to this end, the member state shall place all the necessary information at the disposal of the commission and cooperate in full with the latter.'

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

mill1 ta' jannar 1973, ir-renju unit għandu jqiegħed għad-dispozizzjoni talkomunità ewropea dwar lenerġija atomika volum ekwivalenti ta' informazzjoni fissetturi speċifikati fil-lista li tinsab flanness (1) għallprotokoll nru. 28 ta' l-att dwar ilkondizzjonijiet ta' ladeżjoni tarrenju taddanimarka, lirlanda u rrenju unit talgran brittanja u lirlanda ta' fuq.

Inglese

from 1 january 1973, the united kingdom shall place at the disposal of the european atomic energy community an equivalent volume of information in the sectors set out in the list contained in the annex (1) to protocol no 28 to the act concerning the conditions of accession of the kingdom of denmark, ireland and the united kingdom of great britain and northern ireland.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

ilkummissjoni u lkunsill jinfurmawlill-parlament ewropew bid-dokumen-ti delikati konformi mad-dispozizzjoni-jiet hekk kif qablu dwarhom l-istituzz-jonijiet.

Inglese

the commission and the council shallinform the european parliament regardingsensitive documents in accordance witharrangements agreed between the institutions.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

(14) huwa xieraq li kull istituzzjoni tieħul-miżuri kollha meħtieġa sabiex tinforma lill-pubbliku bid-dispozizzjoni-jiet il-ġodda li jkunu fis-seħħ u teduka l-persunal tagħha biex jassistu ċ-ċittadini fil-prattika taddrittijiet lijirriżultaw minn dan ir-regolament.

Inglese

(16) this regulation is without prejudice toexisting rights of access to documentsfor member states, judicial authoritiesor investigative bodies.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

mhux mill-banda l-oħra possibbli li tgħid x’ġara mill-2001 ’l hawn, għaliex ma għandniex għad-dispozizzjoni tagħna informazzjonijiet aktar reċenti dwar ir-reġjuni.

Inglese

it is not yet possible, however, to say what has happened since 2001, as this is the last year for which regional figures are available.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

għal dan ilgħan , l-istat membru għandu jpoggi kull tagħrif meħtieġ għad-dispozizzjoni tal-kummissjoni u jikkoopera bis-sħiħ magħha ."

Inglese

to this end , the member state shall place all the necessary information at the disposal of the commission and cooperate in full with the latter .'

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

hekkkifterminita’żmieniqsarlifihiridjitlestax-xogħolqegħdinjiżdiedusabiexisirukwistjonidejjem iżjed importanti fl-uffiċċju, stħarrig informali sar mat-tradutturi esterni dwar il-possibilta’ li jirriduċu t-terminu ta’ żmien għad-dispozizzjoni tagħhom fiċ-ċiklu ta’ traduzzjoni tat-trademark komunitarja.

Inglese

the implementation of the xml format in 2005 had made a number of adaptations necessary, both to information technology applications and working methods.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

għal dan il-għan , l-istat membru għandu jpoggi kull tagħrif meħtieġ għad-dispozizzjoni talkummissjoni u jikkoopera bis-sħiħ magħha ."

Inglese

to this end , the member state shall place all the necessary information at the disposal of the commission and cooperate in full with the latter .'

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

billi ġie kkonsidrat li issa saru importanti fl-istruttura tat-tħaddim ta’ l-istrateġija ta’ lisbona li jkun hemm għad-dispozizzjoni bażijiet ta’ data li wieħed jista’ joqgħod fuqhom u komparabbli dwar iż-żoni metropolitani ewropej, il-kese jaħseb li wasal il-mument li dawn ikunu demarkati minn ewrostat flimkien ma’ l-istituzzjonijiet nazzjonali ta’ l-istatistika u li bosta bażijiet ta’ data jkunu pproduċuti f’dawn il-limiti .

Inglese

given that, with regard to implementation of the lisbon strategy, it is now important to have reliable, comparable data on european metropolitan areas, the eesc believes the time has come for the latter to defined by eurostat in cooperation with national statistics offices, and for a large quantity of data to be produced within these confines.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

mill-1 ta' jannar 1973, ir-renju unit għandu jqiegħed għad-dispozizzjoni tal-komunità ewropea dwar l-enerġija atomika volum ekwivalenti ta' informazzjoni fis-setturi speċifikati fil-lista li tinsab fl-anness(

Inglese

from 1 january 1973, the united kingdom shall place at the disposal of the european atomic energy community an equivalent volume of information in the sectors set out in the list contained in the annex (

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

l-istati membri għajr l-istat membru li ta bidu għall-proċedura għandhom mingħajr dewmien jinfurmaw lill-kummissjoni u lill-istati membri l-oħrajn bi kwalunkwe miżura adottata u bi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali fid-dispozizzjoni tagħhom relatata man-nuqqas ta’ konformità tal-prodott relatat mal-enerġija ikkonċernat u, f’każ li jkun hemm nuqqas ta’ qbil, bil-miżura nazzjonali notifikata tal-oġġezzjonijiet tagħhom.

Inglese

member states other than the member state initiating the procedure shall without delay inform the commission and the other member states of any measures adopted and of any additional information at their disposal relating to the non-compliance of the energy-related product concerned, and, in the event of disagreement with the notified national measure, of their objections.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK