Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di partikolament da Maltese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Maltese

Inglese

Informazioni

Maltese

Partikolament dawn l-atti delegati għandhom fejn meħtieġ:

Inglese

In particular, such delegated acts shall, where necessary:

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Partikolament, għandhom jitqiesu l-kwistjonijiet li ġejjin:

Inglese

In particular, the following issues shall be taken into consideration:

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Maltese

Dan l-approċċ huwa partikolament importanti għall-MDG 5.

Inglese

This approach is particularly important for MDG 5.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-politika għandha, partikolament, tikseb dawn l-għanijiet speċifiċi:

Inglese

The policy shall in particular pursue the following specific objectives:

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Meta akkoppjat maċ-ċelloli tal-karburant, huwa partikolament tajjeb għall-applikazzjonijiet distribwiti u tat-trasport.

Inglese

When coupled with fuel cells, it is particularly suited for distributed and transport applications.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

L-eżami magħmul fil-kontroll inizjali tal-KE jirrigwarda partikolament, skond id-direttivi separati, lill-:

Inglese

The examination carried out in EC initial verification relates in particular, in accordance with the separate directives, to:

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

isir abbuż minn sitwazzjoni partikolament vulnerabbli tat-tfal, ta' min isemmi minħabba diżabbiltà mentali jew fiżika jew sitwazzjoni ta’ dipendenza;

Inglese

abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence;

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Ħafna delegazzjonijiet appoġġaw it-tisħiħ tal-irwol tad-dokumenti Ewropej ta' referenza dwar l-aħhar tekniki possibbli (BREFs), partikolament fir-rigward tal-valuri limiti ta' emissjoni.

Inglese

Many delegations supported strengthening the role of European BAT reference documents (BREFs) in determining permit conditions, particularly as regards emission limit values.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

tiżgura li l-applikanti tal-ażil ma jintbagħtux fi Stati membri li ma jistgħux joffrulhom livell xieraq ta' protezzjoni partikolament rigward kundizzjoinjiet ta' akkoljiment u aċċess għall-proċedura tal-ażil.

Inglese

ensures that asylum-seekers are not sent to Member States who cannot offer them an adequate standard of protection in particular in terms of reception conditions and access to the asylum procedure.

Ultimo aggiornamento 2017-04-26
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

L-Ewropa trid u għandu jkollha rwol ewlieni biex terġa' timmobilizza l-komunità internazzjonali, partikolament matul il-konferenza ta' Doha f'Diċembru.

Inglese

Europe wants and has to play a leading role in rallying the international community's efforts, especially at the Doha conference in December.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Għandhom jilħqu l-għanijiet tagħhom rigward il-previdibbiltà ta' l-għajnuna partikolament bit-tfassil ta' kalendarji multiannwali proviżorji affidabbli tal-flussi finanzjarji tagħhom.

Inglese

They need to fulfil their commitments concerning the predictability of aid, notably by drawing up reliable provisional multiannual timetables of their financial flows.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Mill-banda l-oħra, hemm ir-riskju li l-BER f’xi okkażjonijiet aċċidentalment jeżenta ċerti forom ta’ kooperazzjoni li jista’ jkollhom effett antikompetittiv, partikolament fis-swieq relatati għall-apparati ta' sigurtà.

Inglese

On the other hand, there is a risk that the BER on occasion inadvertently exempts certain forms of cooperation which may have anticompetitive effects, particularly in the related markets for security devices.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

F’każ ta’ sitwazzjoni ta’ urġenza li tikkonċerna sustanza li tidher fuq il-lista Komunitarja, partikolament fuq opinjoni ta’ l-Awtorità, jiġu stabbiliti miżuri skond il-proċeduri msemmija fl-Artikoli 53 u 54 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

Inglese

In the event of an emergency concerning a substance on the Community list, particularly in the light of an opinion of the Authority, measures shall be adopted in accordance with the procedures referred to in Articles 53 and 54 of Regulation (EC) No 178/2002.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-Komunikazzjoni dwar 'l-Istrateġija Globali dwar l-emigrazzjoni sena wara' ddikjarat partikolament li "ladarba ntlaħqu ċerti kundizzjonijiet, bħall-kooperazzjoni dwar l-emigrazzjoni illegali u l-mekkaniżmi effettivi għad-dħul mill-ġdid, l-għan jista' jkun li jintlaħaq ftehim dwar pakketti ta' mobbiltà ma' għadd ta' pajjiżi terzi interessati li jippermettu liċ-ċittadini tagħhom aċċess aħjar lejn l-UE.

Inglese

The Communication on 'the Global Approach to migration one year on' stated in particular that 'once certain conditions have been met, such as cooperation on illegal migration and effective mechanisms for readmission, the objective could be to agree mobility packages with a number of interested third countries which would enable their citizens to have better access to the EU.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Maltese

L-Istati Membri għandhom, meta jkun xieraq, partikolament f'kooperazzjoni ma' l-assoċjazzjonijiet industrijali, l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, l-organizzazzjonijiet ambjentali, it-trade unions u l-istituzzjonijiet lokali, jużaw il-pubblikazzjonijiet professjonali, il-ġurnali lokali, kampanji ta' promozzjoni jew kwalunkwe mezz ieħor funzjonali għall-promozzjoni ta' għarfien ġenerali dwar l-EMAS.

Inglese

Member States shall, where appropriate, in particular in cooperation with, industrial associations, consumer organisations, environmental organisations, trade unions and local institutions, use professional publications, local journals, promotion campaigns or any other functional means to increase general awareness of EMAS.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Partikolament fil-perjodu kurrenti ta’ adattament li għadu għaddej, hemm ċerti aspetti dwar l-applikazzjoni tar-Regolament li għandhom jiġu mtejba.

Inglese

In particular in the current period of adaptation which is still ongoing, there are certain aspects concerning the application of the Regulation which should be improved:

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-Kummissjoni għandha, meta tadotta dawn l-atti delegati, temenda, fejn meħtieġ, il-formula jew is-suppożizzjonijiet stipulati fl-Anness I, partikolament jekk is-suppożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu u fl-Anness I ma jkunux biżżejjed biex tiġi kkalkolata r-rata perċentwali annwali tal-imposti b'mod uniformi jew ikunux għadhom adatti għas-sitwazzjoni kummerċjali fis-suq.

Inglese

The Commission shall, when adopting such delegated acts, amend, where necessary, the formula or assumptions laid down in Annex I, in particular if the assumptions set out in this Article and in Annex I do not suffice to calculate the annual percentage rate of charge in a uniform manner or are not adapted any more to the commercial situation at the market.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Madanakollu, l-iffunzjonar aħjar tas-swieq tas-servizzi, partikolament tas-servizzi professjonali, tas-settur tal-enerġija u s-settur ferrovjarju, u titjib fl-ambjent kummerċjali jżidu aktar il-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomija tal-Ġermanja.

Inglese

However, an improved functioning of services markets, in particular professional services, energy sector and rail services, and improvements in the business environment would further increase the growth potential of the German economy.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

isir abbuż minn sitwazzjoni partikolament vulnerabbli tat-tfal, ta' min isemmi minħabba diżabbiltà mentali jew fiżika jew sitwazzjoni ta’ dipendenza għandu jkun punlibbli b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas tmien snin; jew

Inglese

abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at least eight years; or

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Maltese

Il-partijiet interessati pproponew aktar skemi tal-UE partikolament fl-isfera ambjentali, bħall-prodotti tal-biedja b'valur naturali għoli.

Inglese

Stakeholders have proposed further EU schemes particularly in the environmental sphere, such as product of high-nature value farming.

Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK