Hai cercato la traduzione di onherroepelijk vonnis da Olandese a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Olandese

Svedese

Informazioni

Olandese

onherroepelijk vonnis

Svedese

oåterkallelig dom

Ultimo aggiornamento 2023-12-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Olandese

vonnis

Svedese

döma till brottspåföljd

Ultimo aggiornamento 2014-06-08
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Olandese

bestreden vonnis

Svedese

överklagat avgörande

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

een vonnis aanvechten

Svedese

överklaga en dom

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

onherroepelijk vastgestelde omrekeningskoers

Svedese

oåterkalleligen låst kurs

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

met redenen omkleed vonnis

Svedese

välgrundat avgörande

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

een vonnis herroepen,vernietigen

Svedese

undanröja en dom

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

daarom is dit vonnis onherroepelijk.

Svedese

beslutet är följaktligen slutgiltigt.

Ultimo aggiornamento 2012-03-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

kozŁowski van kozłowski verzocht, met het oog op de tenuitvoerlegging van een bij onherroepelijk vonnis opgelegde vrijheidsstraf van vijf maanden.

Svedese

kozŁowski april 2007 av den regionala domstolen i bydgoszcz (polen) för verkställighet av ett fängelsestraff på fem månader som ådömts genom lagakraftvunnen dom.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

f) de opgelegde straf, indien een onherroepelijk vonnis bestaat, of de in de uitvaardigende lidstaat voor het betrokken feit geldende strafmaat;

Svedese

f) det straff som dömts ut, om det rör sig om en slutlig dom, eller den straffskalan för brottet som föreskrivs i den utfärdande medlemsstatens lagstiftning.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

het vonnis is onherroepelijk geworden op (datum dd-mm-jjjj)

Svedese

domen vann laga kraft den (datum: dd-mm-ÅÅÅÅ):

Ultimo aggiornamento 2014-11-16
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

"het teloorgaan van leven is zó absoluut, zó onherroepelijk, dat mensen elkaar dit niet mogenaandoen, zelfs niet op grond van een gerechtelijk vonnis".

Svedese

han sade: "förlusten av liv är alltför absolut, alltför oåterkallelig för att den skall kunna påtvingasen människa av en annan, även om den har stöd i ett rättsligt förfarande".

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

uit de bewoordingen van artikel 54 suo blijkt reeds, dat niemand in een lidstaat kan worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten als waarvoor hij .bij onherroepelijk vonnis" in een andere lidstaat is berecht.

Svedese

det framgår av lydelsen av artikel 54 i konventionen att en person inte får åtalas i en medlemsstat för samma gärning beträffande vilken hans ansvar redan har "prövats genom lagakraftägande dom" i en annan medlemsstat.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

van deelneming aan een overheidsopdracht wordt uitgesloten, iedere gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk vonnis een veroordeling om een of meer van de hieronder opgegeven redenen is uitgesproken, waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft:

Svedese

om en upphandlande myndighet får kännedom om en lagakraftvunnen dom som har meddelats på en eller flera av följande grunder skall den utesluta denna anbudssökande eller anbudsgivare från deltagande i förfarandet för tilldelning av ett offentligt kontrakt.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

a) "europees tenuitvoerleggingsbevel": een door een bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat gegeven beslissing met het oog op de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk vonnis dat door een rechter van die staat aan een natuurlijke persoon is opgelegd;

Svedese

a) europeiskt verkställighetsbeslut: ett beslut fattat av en behörig myndighet i en utfärdande stat som avser verkställighet av en slutlig påföljd som ådömts en fysisk person av en domstol i den staten.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

indien door een overeenkomstsluitende partij een nieuwe vervolging wordt ingesteld tegen een persoon die ter zake van dezelfde feiten bij onherroepelijk vonnis door een andere overeenkomstsluitende partij is berecht, dient iedere periode van vrijheidsbeneming die wegens deze feiten op het grondgebied van laatstgenoemde partij werd ondergaan op de eventueel op te leggen straf of maatregel in mindering te worden gebracht.

Svedese

om en avtalsslutande part väcker nytt åtal mot någon som dömts för samma gärning av en annan avtalsslutande part, skall vad han undergått av frihetsberövande på den senare partens territorium avräknas vid påföljdens bestämmande.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

met een op de nuttige werking van artikel 54 en de doelstellingen van de unie gebaseerde interpretatie, volgt het hof de suggestie van de commissie en is van mening dat de betrokkene moet worden geacht terzake van de hem verweten feiten bij onherroepelijk vonnis te zijn berecht, zelfs zonder rechterlijke tussenkomst, en dat de beslissing waartoe de procedure leidt geen vonnis is.

Svedese

domstolens tolkning, som grundar sig på en ändamålsenlig tillämpning av artikel 54 och unionens mål, följer kommissionens förslag och därav följer att den aktuella personens ansvar för de gärningar som han beskylls för bör anses ha "prövats genom lagakraftägande dom" trots att ingen domstol medverkat och att det beslut som fattats inte utgör någon dom.

Ultimo aggiornamento 2024-01-11
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

„vonnis”: een door een rechter van de beslissingsstaat gegeven onherroepelijke uitspraak of beschikking waarbij een sanctie aan een natuurlijke persoon wordt opgelegd;

Svedese

dom ett beslut eller avgörande som fattats av en domstol i den utfärdande staten och som vunnit laga kraft och innebär att en fysisk person ådöms en påföljd, b)

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

een persoon die bij onherroepelijk vonnis door een overeenkomstsluitende partij is berecht, kan door een andere overeenkomstsluitende partij niet worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze reeds is ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd, dan wel op grond van de wetten van de veroordelende overeenkomstsluitende partij niet meer ten uitvoer gelegd kan worden.

Svedese

en person beträffande vilken fråga om ansvar prövats genom lagakraftägande dom hos en avtalsslutande part, får inte åtalas för samma gärning av en annan part, under förutsättning att, vid fällande dom, straffet avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagarna hos den part hos vilken avkunnandet ägt rum.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

indien door een overeenkomstsluitende partij iemand een strafbaar feit ten laste wordt gelegd en de bevoegde autoriteiten van deze overeenkomstsluitende partij redenen hebben om aan te nemen dat de tenlastelegging dezelfde feiten betreft als die ter zake waarvan deze persoon reeds bij onherroepelijk vonnis is berecht door een andere overeenkomstsluitende partij, verzoeken deze autoriteiten, indien zij zulks nodig achten, de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende partij op wier grondgebied reeds vonnis werd gewezen om de nodige inlichtingen in dezen.

Svedese

om en avtalsslutande part åtalar en person för ett brott och de behöriga myndigheterna hos denna part har skäl att anta att åtalet avser samma gärning som personen redan dömts för av en annan part, skall myndigheterna i fråga, om skäl föreligger, göra en framställning om upplysningar av betydelse för ärendet till de behöriga myndigheterna hos den part på vars territorium den misstänkte redan dömts.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: IATE

Ottieni una traduzione migliore grazie a
7,656,721,054 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK