Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di verktygstipsens da Svedese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Inglese

Informazioni

Svedese

Se verktygstipsen och "Vad är det här?" informationen för den första kryssrutan

Inglese

See the tooltip and what's this information for the first checkbox

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Verktygstipsen tillhandahåller information om den delade resursens namn, monteringsplatsen, användare och grupp, inloggningsnamn, filsystem, diskanvändning och ledigt diskutrymme. Om den delade resursen är oåtkomlig, anges det i verktygstipset.

Inglese

The tooltips provide information about the share name, the mount point, the user and group, the login, the file system, the disk usage, and the free disk space. If the share is inaccessible, this will be indicated in the tooltip.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Ställ in tid för visning av bokstav som redan gissats låter dig öka eller minska tiden som verktygstipset för bokstav som redan gissats visas. Verktygstipset är en ruta som visas när du försöker med en bokstav som redan gissats. Vissa vill inte se den en lång stund, medan barn behöver tid för att förstå den och därför behöver ställa in visningen till en längre tid.

Inglese

Time for displaying the Already Guessed Letter tooltip allows you to increase or decrease the time for displaying the Already Guessed Letter tooltip. This tooltip is a label which appears when you tried a letter that was already tried. Some people will want not to see it for long while children will need time to understand it and thus will need to set the display for a longer duration.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Om markerad, läser & kpresenter; upp texten för verktygstipset som dyker upp för varje grafisk komponent förutom komponentens text.

Inglese

When checked, & kpresenter; will speak the popup tool tip for each widget in addition to the text of the widget.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Öppna dialogrutan Välj färg genom att klicka på den mörkblå A ikonen till höger om verktygsraden Text (ikonen har verktygstipset Färg...) eller välj menyn Text och klicka på Färg..., och ändra färgen till blå.

Inglese

Open the Select Color dialog by clicking on the dark blue A icon on the right side of the Text toolbar (this icon has a Color... tooltip) or choose the Text menu and then click on Color... and change the color to blue.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Den här kolumnen visar statistik över in - och utmatning för varje process. Verktygstipset tillhandahåller följande information: Lästa teckenAntal byte som den här aktiviteten har orsakat läsning av från lagringsenheter. Det är helt enkelt summan av alla byte som processen har angivit till read () och pread (). Det omfattar saker som tty- inmatning, och påverkas inte av om verklig fysisk diskaktivitet krävdes (läsningen kan ha hanterats av sidcachen). Skrivna teckenAntal byte som den här aktiviteten har orsakat, eller kommer att orsaka, skrivning av till disk. Liknande varningar som för lästa tecken gäller också här. Systemanrop för att läsaAntal inmatningsåtgärder för läsning, dvs. systemanrop som read () och pread (). Systemanrop för att skrivaAntal utmatningsåtgärder för skrivning, dvs. systemanrop som write () och pwrite (). Verkligt antal lästa byteAntal byte som processen verkligen orsakade hämtning av från lagringsnivån. Skapas på nivån submit_ bio (), så det är noggrant för blockbaserade filsystem. Det kanske inte ger rimliga värden för NFS - och CIFS- filsystem. Verkligt antal skrivna byteEtt försök att räkna antal byte som processen orsakade sändning av till lagringsnivån. Det görs vid tiden då sidor markeras som ändrade. Teknisk information: Data samlas in från / proc / * / io och dokumenteras ytterligare i filerna Documentation/ accounting och Documentation/ filesystems/ proc. txt i kärnans källkod.

Inglese

This column shows the IO statistics for each process. The tooltip provides the following information: Characters ReadThe number of bytes which this task has caused to be read from storage. This is simply the sum of bytes which this process passed to read() and pread(). It includes things like tty IO and it is unaffected by whether or not actual physical disk IO was required (the read might have been satisfied from pagecache). Characters WrittenThe number of bytes which this task has caused, or shall cause to be written to disk. Similar caveats apply here as with Characters Read. Read SyscallsThe number of read I/ O operations, i. e. syscalls like read() and pread(). Write SyscallsThe number of write I/ O operations, i. e. syscalls like write() and pwrite(). Actual Bytes ReadThe number of bytes which this process really did cause to be fetched from the storage layer. Done at the submit_bio() level, so it is accurate for block-backed filesystems. This may not give sensible values for NFS and CIFS filesystems. Actual Bytes WrittenAttempt to count the number of bytes which this process caused to be sent to the storage layer. This is done at page-dirtying time. The number in brackets shows the rate at which each value is changing, determined from taking the difference between the previous value and the new value, and dividing by the update interval. Technical information: This data is collected from / proc/ */ io and is documented further in Documentation/ accounting and Documentation/ filesystems/ proc. txt in the kernel source.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Dokumentationen ger den huvudsakliga informationen du behöver för att börja spela. Läs verktygstipsen och statusradens meddelanden för att komplettera informationen här. Ett kapitel förklarar hur nya skal skapas för & kappname;.

Inglese

This documentation gives the major information you need to start playing. Please read the tooltips and the status bar messages to complete your information. A chapter explains how to create new skins for & kappname;

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Om markerad, läser & kspread; upp texten för verktygstipset som dyker upp för varje grafisk komponent förutom komponentens text.

Inglese

When checked, & kspread; will speak the popup tool tip for each widget in addition to the text of the widget.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Anger det ursprungliga verktygstipset för ikonen i brickan

Inglese

Sets the initial tooltip for the tray icon

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

... att genom att visa verktygstipset inne i en trädkarta syns en lista med namn för hierarkin av rektanglar som musen hålls över? Värden i listan kan väljas genom att klicka med höger musknapp.

Inglese

... that waiting for the tool tip inside of a tree map shows the list of names of the nested rectangles the mouse pointer is over? Items from this list can be selected by pressing the right mouse button.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Visa verktygstips Om kryssrutan är markerad visas ett verktygstips när muspekaren hålls över huvudrutan. Verktygstipset visar enhetens genomströmningshastighet under en viss tid.

Inglese

Show tooltips If this checkbox is enabled a tooltip is shown when you hold the mouse cursor on the main Frame. The tooltip shows the throughput rate of the device during a particular time.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

På samma sätt är det bra för överblicken att låta alla rektanglar åtminstone ha ett namn, som också upptar utrymme. Det finns ett alternativ att alltid tvinga fram utrymme för namn, eller bara visa namn när det finns tomt utrymme tillgängligt. I det senare fallet, kan verktygstipsen som visas när musen hålls över ett objekt en stund, vara till stor hjälp. De visar information om objektet som musen pekar på, tillsammans med överliggande objektförhållanden upp till rotobjektet i trädkartan.

Inglese

Similar, it is good for a better overview to let all rectangles at least have its name as label, taking space, too. It is an option to always force space for labels, or only to draw labels when empty space is available. In the latter case, the tool tips appearing when the mouse is kept over an item for some time, can help a lot. They show information for the item the mouse is currently over, together with its parent relations up to the root item of the tree map.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

En annan synlig indikering att aktiviteter loggas är & ktimetracker; s ikon i systembrickan. När en aktivitet pågår, rör sig ikonens sekundvisare. Om du håller musen på ikonen, visas namnet på den pågående aktiviteten med ett verktygstips. Om mer än en aktivitet pågår, skiljs aktivitetsnamnen åt med kommatecken i verktygstipset.

Inglese

Another visual clue of logging activity is the & ktimetracker; system tray icon. When a task is active, the second hand in the icon moves. If you rest the mouse pointer over this icon, the name of the active task will display in a tooltip. If more than one task is active, the task names in the tooltip are separated by commas.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Dokumentationen ger bara den huvudsakliga informationen du behöver för att börja spela. Läs verktygstipsen och statusradens meddelanden för att komplettera informationen här.

Inglese

This documentation gives only the major information you need to start playing. Please read the tooltips and the status bar messages to complete your information.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Definierar verktygstipset för ett fält i dialogrutan. Elementet är bara text.

Inglese

Defines the tooltip for a field in the dialog. This element is text-only.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Dokumentinformationen visas i & konqueror; s filbläddrare som ett verktygstips. Verktygstipsen dyker upp och visar innehållet i en fil medan du flyttar musen över filens ikon.

Inglese

This document information will be displayed in the & konqueror; file browser as a tooltip. The tooltips are pop-ups that show the contents of a file when you move your mouse over the file icon.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Observera: Verktygstips visar metadata från fotografier och Digikam i farten, när musen flyttas över objekt. Det kan vara användbart när objekt ska markeras. Verktygstips visas i albumkatalogvyn, albumikonvyn, kamerans ikonvy, bakgrundskön och miniatyrbildsraden. Du kan ställa in verktygstipsens innehåll och använt teckensnitt med Digikams inställningsdialogruta.

Inglese

Note: tooltips show photograph and digiKam metadata on the fly, as the mouse moves over items. This can be useful when selecting items. Tooltips are displayed in the album folder view, album icon view, camera icon view, batch queue list, and thumb bar. From the digiKam configuration dialog, you can customize the contents of these tooltips and the fonts used.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Här kan du ställa in en viss tid som tipsmeddelandet och verktygstipset med "redan gissat" visas.

Inglese

Here you can set the display times for hints and the "Already Guessed" tooltip.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Se verktygstipsen och "Vad är det här?" informationen för den första sidans fält

Inglese

See the tooltip and what's this information for the first page fields

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Om två eller flera filer med samma namn (som finns i olika kataloger) är öppna, så läggs lt; 2gt; till sist i namnet, och så vidare. Verktygstipset för filen visar hela namnet, inklusive sökvägen, och låter dig därmed välja den önskade filen.

Inglese

If two or more files with the same name (located in different folders) are open, the names of the second will be prepended lt; 2gt; and so on. The tool-tip for the file will display its full name including the path, allowing you to choose the desired one.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK