Google で調べる

検索ワード: amatur (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

Golyga hynny bwyslais newydd ar yr amatur

英語

That means a new emphasis on the amateur

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Cymdeithas Nofio Amatur Cymru yn gwneud cynnydd ardderchog ar strategaeth ddatblygu

英語

The Welsh Amateur Swimming Association is making excellent progress on a development strategy

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Bu Cymdeithas Nofio Amatur Cymru yn bartner allweddol o'r dechrau , a datblygir ei rôl

英語

The Welsh Amateur Swimming Association has been a key partner from the start , and its role will be developed

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dyfernid tystysgrif her Cymdeithas Nofio Amatur Cymru , sy'n agwedd allweddol ar y cynllun

英語

The Welsh Amateur Swimming Association's challenge certificate was being awarded , which is a key dimension of the scheme

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Trefnodd 50 o berfformiadau gan grwpiau amatur , 594 o weithdai addysgol a 50 o arddangosfeydd mewn orielau cymunedol

英語

It organised 50 performances by amateur groups , 594 educational workshops and 50 community gallery exhibitions

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ar y pryd , yr oedd yn enwog am fod yn amatur o ran statws , ond yn broffesiynol o ran ansawdd

英語

At that time , it was famous for being amateur in status , but professional in quality

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ar wahân i gwmnïau amatur lleol ardderchog , mae'r ardal i bob pwrpas yn ddiffeithwch diwylliannol

英語

Apart from the excellent local amateur companies , the area is effectively a cultural desert

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Trefnwyd rhai ohonynt gan Gymdeithas Nofio Amatur Cymru , er enghraifft , y gala genedlaethol y talasom amdani

英語

Some of those were organised by WASA , for example , the national gala that we paid for

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yr ydym am ddatblygu cysylltiadau â chlybiau i oedolion , clybiau chwaraeon proffesiynol a'r sector amatur

英語

We want to develop links with clubs for adults , professional sporting clubs and the amateur sector

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yr oedd hyn yn cynnwys 31 ,000 o blant , a mynychodd 25 ,000 o bobl eu perfformiadau amatur cymunedol

英語

This included 31 ,000 children , and 25 ,000 people attended their amateur community-based performances

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Rosemary Butler : Cytunaf â David Davies fod clybiau amatur ledled Cymru yn hollbwysig i hanfod ein cymunedau

英語

Rosemary Butler : I agree with David Davies that amateur clubs throughout Wales are essential to the fabric of our communities

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mewn golff amatur , mae Cymru wedi ennill tair gwobr ryngwladol yn y mis diwethaf , gan gynnwys pencampwriaeth timau cenhedloedd Ewrop

英語

In amateur golf , Wales has won three international prizes in the last month including the European nations team championships

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid oes gennyf ffigurau ar gyfer y bencampwriaeth golff amatur ym Mhorthcawl , ond bu'n gystadleuaeth lwyddiannus dros ben

英語

I do not have figures for the amateur golf championship at Porthcawl , but it was an extremely successful competition

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae yna lawer o gorau amatur a phroffesiynol ledled Lithwania, ac unwaith bob pum mlynedd maent yn cymryd rhan yng Ngwyl y Caneuon.

英語

There are many amateur and professional choirs throughout Lithuania and once every five years they take part in the Festival of Songs.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae lle i gredu bod y cydbwysedd hwnnw wedi bod yn annigonol yn y gorffennol ac nad yw wedi adlewyrchu cryfder a phwysigrwydd gweithgarwch yn y gwreiddiau a gweithgarwch amatur

英語

There is scope to believe that that balance has been inadequate in the past and has not reflected the strength and importance of grass roots and amateur activities

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Alun Pugh : Cododd sawl Aelod fater Cymdeithas Nofio Amatur Cymru a chanrannau isel y disgyblion ysgol a gymerodd ran mewn gweithgareddau trefnedig

英語

Alun Pugh : Several Members raised the issue of the Welsh Amateur Swimming Association and the low percentages of school pupils taking part in structured activities

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ategaf y teyrngedau a dalwyd i awdurdodau lleol , staff canolfannau hamdden , Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Nofio Amatur Cymru

英語

I join the tributes that have been paid to local authorities , leisure centre staff , the Welsh Local Government Association and the Welsh Amateur Swimming Association

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Cynog Dafis : Ar bwynt Alison Halford , gobeithio y bydd yn bosibl cael cydbwysedd rhwng yr amatur a'r proffesiynol

英語

Cynog Dafis : On Alison Halford's point , I hope that it will be possible to strike a balance between the amateur and the professional

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Gall hyd yn oed ardaloedd sydd wedi hen ennill eu plwyf fel trefi gwyliau , fel Porthcawl , gael trafferth os sicrheir digwyddiad mawr fel y bencampwriaeth golff amatur

英語

Even areas that are established resorts , such as Porthcawl , can struggle if you secure a major event such as the amateur golf championship

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Hefyd rhoddodd y cyngor swm mawr o arian y loteri i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru a Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru i ddatblygu Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

英語

The council has also given a major lottery award to the Welsh Joint Education Committee and the Welsh Amateur Music Federation to develop National Youth Arts Wales

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK