Google で調べる

検索ワード: cymylau (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

cymylau

英語

clouds

最終更新: 2011-09-26
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Cymylau

英語

Clouds

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Cymylau dor

英語

Broken clouds

最終更新: 2014-08-20
使用頻度: 2
品質:

ウェールズ語

Cymylau ar wasgar

英語

Scattered clouds

最終更新: 2014-08-20
使用頻度: 2
品質:

ウェールズ語

Cymylau fflwffllyd gwasgaredig

英語

Airy, fluffy, sparse white clouds

最終更新: 2014-08-15
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Cymylau toredig wrth% 1

英語

Broken clouds at %1

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Cymylau llwyd wrth% 1

英語

Overcast clouds at %1

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Cymylau ar wasgar wrth% 1

英語

Scattered clouds at %1

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Ond nid breuddwydiwr â'i ben yn y cymylau oedd Gwynfor

英語

However , Gwynfor did not dream with his head in the clouds

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

David Lloyd : Yr ydych wedi canmol yr adroddiad i'r cymylau

英語

David Lloyd : You used glowing terms to describe the report

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ar ôl canmol dogfen raglennu sengl ddrafft Amcan 2 i'r cymylau , deuaf at y gwelliannau

英語

Having heaped praise on the draft Objective 2 SPD , I come to the amendments

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Pam y bu ichi deimlo ei bod yn briodol i wneud y penodiad er bod cymylau uwchben eich Llywodraeth chi a Mike German ?

英語

Why did you feel that it was appropriate to make the appointment even though your Government and Mike German remain under a cloud ?

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Beth a ddywed yr arbenigwyr ? Dengys y rhagolygon economaidd diweddaraf fod y Gweinidog â'i ben yn y cymylau

英語

What do the experts say ? The latest economic forecasts show that the Minister is whistling in the wind

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae unrhyw un sydd yn parhau i gredu fod preifateiddio'r rheilffyrdd yn syniad da yn amlwg â'i ben yn y cymylau

英語

Anybody who still thinks that privatisation of the railways is a good idea is clearly in cloud cuckoo land

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Prif Weinidog y glymblaid hon wedi canmol ei Weinidog dros Faterion Gwledig i'r cymylau am y ffordd yr ymdriniodd â'r argyfwng gwledig

英語

The First Minister of this coalition has heaped praise on his Minister for Rural Affairs for his handling of the rural crisis

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Dringais y Glyderau hefyd a dod i lawr wrth iddi nosi ar ôl i'r cymylau gasglu , wedi imi ddechrau dringo ar ddiwrnod poeth , braf

英語

I also climbed the Glyders and descended in dusk after the clouds had gathered having started the climb on a beautiful , hot day

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid yw creu cymylau , gan wenu ar Mike German a chydymdeimlo ag ef a'i longyfarch ar yr un pryd , yn helpu enw da'r Cynulliad

英語

Conjuring up these clouds while at the same time smiling at Mike German and sympathising and congratulating him does nothing for the Assembly's good name

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Er eich bod yn canmol llwyddiant eich cynllun i'r cymylau , ni chawsoch lwyddiant tebyg gyda ffigurau cyflogaeth yn y 1980au a'r 1990au

英語

Even though you rave about the success of your scheme , you did not have similar success with employment figures in the 1980s and 1990s

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Alun Cairns : Sylwaf fod y Gweinidog yn canmol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i'r cymylau , ond a all ddweud wrthyf pam mae cost net casglu sbwriel yn yr ardal honno yn £34 fesul cartref , ond mai dim ond £8 fesul cartref ydyw ym Mro Morgannwg ? A all ddweud wrthyf hefyd pam mai yng Nghastell-nedd Port Talbot y mae'r nifer fwyaf o brif ffyrdd mewn cyflwr gwael yng Nghymru ? O gofio bod y Gweinidog yn awyddus i longyfarch , a wnaiff longyfarch neu gondemnio Castell-nedd Port Talbot pan aiff y tu hwnt i'r terfyn o £1 ,000 ar gyfer cyfraddau treth gyngor band D ?

英語

Alun Cairns : I notice that the Minister heaps praise on Neath Port Talbot County Borough Council , but can she tell me why it is that the net cost of refuse collection in that area is £34 per household , but in the Vale of Glamorgan it is only £8 per household ? Can she also tell me why it is that Neath Port Talbot has the highest number of run-down principal roads in Wales ? Given that the Minister is in a congratulatory mood , will she congratulate or condemn Neath Port Talbot council when it exceeds the £1 ,000 barrier for band D council tax rates ?

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ar y naill law , mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn sôn am ei hymrwymiad i addysg , addysg , addysg , ac mae Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes y Cynulliad yn canmol y cynnydd mewn gwariant ar addysg i'r cymylau

英語

On the one hand , the United Kingdom Government talks about its commitment to education , education , education , and the Assembly Minister for Education and Lifelong Learning is fulsome in her praise of the increase in expenditure on education

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK