Google で調べる

検索ワード: harnasgordels (オランダ語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

スロバキア語

情報

オランダ語

voorschriften voor de EEG-goedkeuring van harnasgordels voor bijzondere typen voertuigen te geven,

スロバキア語

zaradením požiadaviek na typové schválenie "upínacích pásov" pre špeciálne typy vozidiel,

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

-voorschriften voor de EEG-goedkeuring van harnasgordels voor bijzondere typen voertuigen te geven,

スロバキア語

-zaradením požiadaviek na typové schválenie bezpečnostných pásov s predpínacími zariadeniami,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Bij veiligheidsgordels of bevestigingssystemen voor de zijzitplaatsen vóór moet de sluiting op dezelfde wijze tevens kunnen worden vergrendeld, tenzij het harnasgordels betreft.''.

スロバキア語

"V prípade bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov pre predné vonkajšie miesta na sedenie, okrem upínacích pásov, má byť pracka taktiež schopná zablokovania rovnakým spôsobom."

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

CEN -EN 12277:1998 Bergklimmersuitrusting — Harnasgordels — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden -6.11.1998 -— --

スロバキア語

CEN -EN 12277:1998 Horolezecké vybavenie. Postroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy -6.11.1998 -— --

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

オランダ語

In het geval van harnasgordels wordt de sluiting aan de proefapparatuur bevestigd door middel van de banden die verbonden zijn aan de sluiting en de sluitlip of de twee sluitlippen met een bij benadering symmetrische ligging ten opzichte van het geometrische middelpunt van de sluiting.''

スロバキア語

"V prípade upínacích pásov sa pracka pripojí k testovaciemu prístroju popruhmi, ktoré sú pripojené k pracke a k západke alebo dvom západkám, umiestneným približne symetricky ku geometrickému stredu pracky".

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

Bevestig het verstelbare deel van de geïntegreerde harnasgordel aan trekinrichting A.

スロバキア語

Pripojte upínaciu časť nastavovača k ťažnému zariadeniu A.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Trek de gordel met behulp van inrichting B minstens 150 mm uit zonder dat inrichting A kracht uitoefent op de geïntegreerde harnasgordel.

スロバキア語

Ťahajte B najmenej 150 mm, až kým A nevykazuje žiadne napätie na vstavanom upínači.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Trek de riem van de geïntegreerde harnasgordel, met als uitgangspunt de in punt 8.2.7 beschreven referentiepositie, minstens 50 mm uit door aan het vrije uiteinde van de gordel te trekken.

スロバキア語

S pruhom nastaveným v referenčnej polohe popísanej v bode 8.2.7 vytiahnite minimálne 50 mm popruhu z upínača potiahnutím za voľný koniec popruhu.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Deze beweging moet zodanig zijn dat minstens 100 mm gordel van de referentielijn in de richting van het vrije uiteinde van de gordel en ongeveer 50 mm gordel van de referentielijn in de richting van de geïntegreerde harnasgordel, door de verstelinrichting worden getrokken.

スロバキア語

Toto prevlečenie musí byť také, aby cez nastavovacie zariadenie prešlo aspoň 100 mm popruhu na strane, kde je vyznačená referenčná čiara smerom k voľnému koncu popruhu a aby sa aj zvyšok úseku (približne 50 mm) na strane referenčnej čiary, na ktorej je zabudovaná časť postroja, pohyboval cez nastavovacie zariadenie.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Indien de lengte van de gordel van de referentielijn tot het vrije uiteinde van de gordel onvoldoende is voor de hierboven beschreven beweging, moet de beweging van 150 mm door de verstelinrichting worden verkregen uitgaande van de volledig uitgetrokken stand van de harnasgordel.

スロバキア語

Ak dĺžka popruhu od referenčnej čiary smerom k voľnému koncu popruhu nestačí na vykonanie vyššie popísaného pohybu, vykoná sa pohyb v dĺžke 150 mm cez nastavovacie zariadenie z polohy úplne rozvinutého popruhu.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Indien de configuratie van de inrichting voor de ene massagroep evenwel sterkt afwijkt van die voor de andere, bijvoorbeeld wanneer de configuratie of de lengte van de harnasgordel moet worden aangepast, kan de met de uitvoering van de tests belaste instantie, indien zij dit nodig acht, een extra test doen met een testpop met een tussenliggende massa.

スロバキア語

Ak sa však konfigurácia zariadenia niektorej skupiny oproti najbližšej skupine značne líši, napríklad ak sa zmení usporiadanie postroja alebo dĺžky postroja, a ak je to vhodné, môže laboratórium vykonávajúce skúšky pridať skúšku s figurínou so strednou hmotnosťou.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Een verbinding tussen de schouderriemen van een harnasgordel door middel van een clip wordt geacht niet in overeenstemming te zijn met het voorschrift van een enkele handeling als bedoeld in punt 7.2.1.4.

スロバキア語

Sponové spojenie medzi ramennými popruhmi a postrojovým pásom sa nepovažuje za spojenie, ktoré spĺňa požiadavky na jednoduchú manipuláciu uvedené v bode 7.2.1.4 vyššie.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Om te voorkomen dat het kind ten gevolge van een botsing of bewegingen onder de gordel door glijdt („submarining”), is op alle naar voren gerichte kinderbeveiligingssystemen van groep I met een harnasgordel een kruisriem verplicht.

スロバキア語

Aby sa zabránilo vyšmyknutiu dieťaťa v dôsledku nárazu alebo neposednosti, vyžaduje sa opatriť všetky zadržiavacie systémy skupiny I nasmerované dopredu, ktoré obsahujú systém bezpečnostných pásov, rozkrokovým pásom.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

het kind op eenvoudige en snelle wijze kan worden aangebracht en verwijderd; in het geval van een kinderbeveiligingssysteem waarin het kind wordt vastgehouden door middel van een harnasgordel of een Y-vormige gordel zonder oprolmechanisme moet elke schouder- of heupriem ten opzichte van de andere kunnen bewegen tijdens de in punt 7.2.1.4 beschreven procedure.

スロバキア語

sa dieťa dalo ľahko a rýchlo uložiť a vybrať, ak ide o zadržiavací systém pre deti, v ktorom je dieťa zadržiavané postrojovým pásom alebo pásom v tvare Y bez použitia navíjača, musí byť každý ramenný a brušný pás schopný vzájomného relatívneho pohybu pri pohybe popísanom v bode 7.2.1.4.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

オランダ語

„direct op het kinderbeveiligingssysteem gemonteerde verstelinrichting”: een verstelinrichting voor een integrale harnasgordel die direct op het beveiligingssysteem voor kinderen wordt gemonteerd, in tegenstelling tot verstelinrichtingen die in de te verstellen riemen zijn opgenomen;

スロバキア語

„Nastavovacie zariadenie namontované priamo na detský zadržiavací systém“ predstavuje nastavovacie zariadenie pre zabudované ochranné pásy, ktoré je namontované priamo na detský zadržiavací systém a nie je priamo podopierané popruhom, ktorý má nastavovať.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

„harnasgordel”: een gordel bestaande uit een heupgordel, schouderriemen en eventueel een kruisriem;

スロバキア語

„Postrojový pás“ predstavuje súbor pásov skladajúci sa z brušného pásu, ramenných pásov a tam, kde je použitý, aj z rozkrokového popruhu.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

オランダ語

Wanneer het de sluiting van een harnasgordel betreft, mag deze proef worden uitgevoerd zonder dat alle sluitlippen worden ingebracht.''.

スロバキア語

"V prípade praciek upínacích pásov sa tento test môže vykonať bez toho, aby boli všetky západky v činnosti".

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

Wanneer het de sluiting van een harnasgordel betreft, wordt aan deze voorwaarde geacht te zijn voldaan, indien de oppervlakte van het contactvlak van de sluiting en het lichaam van de gebruiker tussen de 20 en 40 cm$ ligt.''.

スロバキア語

V prípade praciek upínacích pásov, požiadavka na šírku sa považuje za splnenú, ak dotyková oblasť pracky s telom užívateľa má plochu medzi 20 a 40 cm2".

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

2.10.2. "direct op het kinderbeveiligingssysteem gemonteerde verstelinrichting": een verstelinrichting voor een integrale harnasgordel die direct op het beveiligingssysteem voor kinderen wordt gemonteerd, in tegenstelling tot verstelinrichtingen die in de te verstellen riemen zijn opgenomen;

スロバキア語

2.10.2.%quot%Nastavovacie zariadenie namontované priamo na detský zadržiavací systém%quot% predstavuje nastavovacie zariadenie pre zabudované ochranné pásy, ktoré je namontované priamo na detský zadržiavací systém a nie je priamo podopierané popruhom, ktorý má nastavovať.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

2.8.6. "harnasgordel": een gordel bestaande uit een heupgordel, schouderriemen en eventueel een kruisriem;

スロバキア語

2.8.6.%quot%Postrojový pás%quot% predstavuje súbor pásov skladajúci sa z brušného pásu, ramenných pásov a tam, kde je použitý, aj z rozkrokového popruhu.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK