Google で調べる

検索ワード: zonder wrijving geen glans (オランダ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

英語

情報

オランダ語

Het is het enige initiatief van beide gemeenschappen op Cyprus dat zonder wrijving functioneert.

英語

This is the only bi-communal initiative in Cyprus that is functioning smoothly.

最終更新: 2012-02-29
使用頻度: 2
品質:

オランダ語

Het scrolmechanisme met palrad waar u vertrouwd mee bent, wordt ingetrokken, zodat het wiel vrijwel zonder wrijving kan ronddraaien.

英語

The ratchet-scrolling mechanism you're used to retracts so the wheel can spin with virtually no friction.

最終更新: 2017-02-02
使用頻度: 11
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

Deze internationale verschuivingen verliepen en verlopen niet zonder wrijvingen.

英語

This worldwide change has not been without friction.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

Omdat de glijdende kern niet de binnenkant van de buis raakt kan hij zich zonder wrijving bewegen, dit maakt de LVDT een hoogst betrouwbaar apparaat.

英語

Because the sliding core does not touch the inside of the tube, it can move without friction, making the LVDT a highly reliable device.

最終更新: 2016-03-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

==Beweging=====Eenvoudige oscillator===Een eenvoudige harmonische oscillator is een systeem zonder wrijving en zonder uitwendige kracht.

英語

== Simple harmonic oscillator ==A simple harmonic oscillator is an oscillator that is neither driven nor damped.

最終更新: 2016-03-03
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

De uitspraken in het verslag over een samenwerking zonder wrijvingen zijn juridisch gesproken klinkklare onzin.

英語

Desde el punto de vista jurídico, la palabrería del informe sobre una cooperación fluida es pura tontería.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 2
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

De uitspraken in het verslag over een samenwerking zonder wrijvingen zijn juridisch gesproken klinkklare onzin.

英語

The report's talk of smooth cooperation is sheer nonsense, legally speaking.

最終更新: 2012-02-29
使用頻度: 3
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat de rechten van de werknemers door het Verdrag van Lissabon worden versterkt en dat de sociale partners en de regeringen beide ongeacht de grenzen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de wetgeving beter werkt en zonder wrijving functioneert.

英語

I think that it is important to emphasise that the rights of employees will be strengthened by the Treaty of Lisbon and that both social partners and governments must work together irrespective of boundaries in order to make the legislation work better and to operate without friction.

最終更新: 2012-02-29
使用頻度: 2
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

Of schoon de betrekkingen tussen de Sovjet van Petrograd en die van de provincie zich in de eerste maanden zonder wrijvingen ontwikkelden, zonder conflicten en ernstige misverstanden, vloeide de noodzakelijkheid van een organisatie voor de gehele staat uit de gehele toe stand voort.

英語

Although in the first months the relations between the Petrograd and provincial soviets worked themselves out smoothly, and without conflict or serious disagreement, nevertheless the necessity of a state organisation was obvious in the whole situation.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

オランダ語

De totstandbrenging van uniforme sanitaire voorschriften voor alle zes landen dient daarom als een dringende taak te worden gezien . 3 . Hierbij dient wel te worden verstaan , dat een regeling van dezelfde strekking ten aanzien van het handelsverkeer met derde landen op hetzelfde tijdstip in werking zou moeten treden als de regeling , die in de Lid-Staten als gevolg van de onderhavige richtlijn zal worden ingesteld . 4 . Aan de onderhavige richtlijn dient een belang te worden toegekend , dat ver boven het eigenlijke toepassingsgebied uitgaat , daar de bij de verwezenlijking hiervan verkregen ervaring van nut zal zijn met betrekking tot overeenkomstige regelingen voor andere voedingsmiddelen . 5 . Overigens dient men krachtig te streven naar een Europese harmonisatie van de bepalingen op het gehele gebied van de sanitaire regelingen . Dit maakt het tevens noodzakelijk , de wenselijkheid sterker te onderstrepen van een Europees voedingsmiddelenrecht , dat de belangen van verbruikers en producenten enerzijds en het vrije handelsverkeer anderzijds in gelijke mate dient . Het uiteindelijke doel en de weg om dit te bereiken dienen daarom zorgvuldig en met vooruitziende blik te worden bepaald . 6 . De vorm van een richtlijn werd gekozen ten einde iedere Lid-Staat in de gelegenheid te stellen de op grond van de voorschriften der Gemeenschap noodzakelijk geworden aanpassingen overeenkomstig zijn eigen wetgevingstechniek te verwezenlijken . Dit maakt tot op zekere hoogte een pragmatische behandeling mogelijk ; voorwaarde hiervoor is evenwel een zeer duidelijke vaststelling van de sanitaire minimumeisen . 7 . Ten aanzien van het handelsverkeer in vers vlees is voorts een gelijktijdige toepassing noodzakelijk van op het niveau der Gemeenschap geharmoniseerde veterinaire bepalingen voor levende dieren en vlees . In velerlei opzicht vormen deze bepalingen immers juridisch een eenheid met de sanitaire regeling op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees binnen de Gemeenschap . 8 . Het gehele samenstel van de nodige maatregelen moet enerzijds een zonder wrijving verlopend handelsverkeer binnen de Gemeenschap , anderzijds de " bescherming van de gezondheid van personen en dieren " dienen . De door het Verdrag nagestreefde " toenemende verbetering van de levensstandaard " dient gepaard te gaan met een daadwerkelijke inspanning voor het behoud van en de zorg voor de gezondheid van de bevolking . 9 . Volgens het voorstel van de Commissie is de richtlijn van de Raad op artikel 43 van het Verdrag te gegrond . Om de volgende redenen zijn hier grote belangen van de landbouw in het geding : a ) het goederenverkeer , in dit geval het handelsverkeer in vers vlees , dient onbelemmerd door bijzondere nationale sanitaire bepalingen tussen de zes landen plaats te vinden ; nationale sanitaire bepalingen zouden slechts uit hoofde van de bescherming van de volksgezondheid dienen te worden toegepast . Deze bepalingen mogen op generlei wijze worden gebruikt om het handelsverkeer tussen de Lid-Staten te belemmeren ; b ) noch voor de agrarische producent , noch voor de handel mag ten gevolge van onduidelijkheden in de bepalingen bij de verzending van deze bijzonder bederfelijke produkten risico ontstaan , hetgeen weer met een belemmering zou gelijkstaan ; c ) niet alleen met het oog op de gerechtvaardigde eisen van de verbruikers , doch ook in de zin van de nagestreefde verhoging der prestatie , welke ook een verbetering van de kwaliteit in de ruimste zin inhoudt , dient in aller belang te worden vermeden , dat er door een onvolledige naleving van de sanitaire bepalingen een vermindering van de kwaliteit zal optreden ; d ) met het oog op de toenemende betekenis van de Gemeenschappelijke Markt als een economische ruimte van hoog niveau ten aanzien van de produktie van en het handelsverkeer in goederen dienen ook overeenkomstige maatstaven aan de sanitaire voorschriften te worden aangelegd . Zo niet , dan zou het gevaar bestaan , dat op een later tijdstip niet meer aan de voorwaarden zou kunnen worden voldaan voor de handel met die landen , waarin strengere hygiënische bepalingen gelden .

英語

(p) an adequate supply, under pressure, of drinking water only;

最終更新: 2019-05-31
使用頻度: 1
品質:

参照: SecretAgent879
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

オランダ語

Overwegende dat de in artikel 2 van het Verdrag van Rome beoogde " toenemende verbetering van de levensstandaard " tevens een daadwerkelijke inspanning , gericht op de bescherming van en de zorg voor de gezondheid der bevolking impliceert ; Overwegende dat het geheel van maatregelen op veterinair gebied zowel de bescherming van de gezondheid der dieren als een zonder wrijving verlopend handelsverkeer binnen de Gemeenschap moet bevorderen ;

英語

3. Milk analysis must be made not more than thirty days before loading and must always include a bacteriological test and a White Side Test (WST) or California Mastitis Test (CMT).

最終更新: 2019-05-31
使用頻度: 1
品質:

参照: SecretAgent879
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK