Google で調べる

検索ワード: uppsägningsklausul (スウェーデン語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

スウェーデン語

英語

情報

スウェーデン語

uppsägningsklausul

英語

clause of denunciation

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 5
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Extra uppsägningsklausul:

英語

Extra termination clause:

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Frankrike betonar därefter att privatiseringsreglerna omfattar en enda uppsägningsklausul.

英語

They then point out that the privatisation protocol included a single termination clause.

最終更新: 2014-11-08
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

Uppsägningsklausul Enligt avtalet kan det inte ändras ensidigt (endast efter båda parters samtycke).

英語

Termination clause The agreement stipulated that it could not be modified unilaterally (but only with the agreement of both parties).

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE

スウェーデン語

"Sunset clause": Överenskommelsen kan innehålla en uppsägningsklausul eller en översynsklausul med begränsning av den tidsperiod som överenskommelsen är i kraft.

英語

Sunset clause: The arrangement could contain a termination or revision clause limiting the period in which the arrangement is in force.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

参照: IATE
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

スウェーデン語

Den uppsägningsklausul som ingår i en konvention om social trygghet, av vilken några bestämmelser anges i denna bilaga, skall fortsätta att tillämpas vad gäller de bestämmelsern

英語

The termination clause provided for in a social security convention, some of whose provisions are contained in this Annex, shall continue to apply as regards those provisions.

最終更新: 2016-10-12
使用頻度: 4
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

När det gäller företagets lönsamhet understryker CFF att avyttringen av SNCM endast är partiell och inte oåterkallelig, eftersom man har avtalat med förvärvarna att avyttringen ska omfattas av en uppsägningsklausul.

英語

As regards the viability of the undertaking, CFF notes that the sale of SNCM is only partial and is not irrevocable having regard to the cancellation clauses negotiated with the purchasers.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Medlemsstaterna förpliktar sig att endast åberopa den uppsägningsklausul som avses i artikel 2 tredje strecksatsen enligt det förfarande som fastställs i artikel 20.3 i direktiv 90/425/EEG.

英語

Member States shall undertake to invoke the termination clause referred to in the third indent of Article 2 only to be set in accordance with the procedure of Article 20 (3) of Directive 90/425/EEC.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Medlemsstaterna kan dessutom drabbas av kostnader i samband med tvistlösning för mellanstatliga avtal utan uppsägningsklausuler eftersom tredjelandet kan begära ersättning hos en internationell skiljedomstol på grund av underlåtenhet att tillämpa det aktuella avtalet.

英語

Furthermore, Member States can bear litigation costs in the case of IGAs with no termination clauses, as the third country can request compensation in front of an international arbitration court for the non-application of the given IGA.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

avtalets giltighetstid, som får vara obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler.

英語

the duration of the contract, which may include an indefinite duration with termination clauses.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Uppsägningsklausulen i en konvention av vilken vissa bestämmelser förtecknas i denna bilaga skall förbli giltig för dessa bestämmelser.

英語

The denunciation clause contained in a convention, certain provisions of which are included in this Annex, shall remain in force in respect of the said provisions.

最終更新: 2017-02-03
使用頻度: 3
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Uppsägningsklausulen i en konvention av vilken vissa bestämmelser förtecknas i denna bilaga skall förbli giltig för dessa bestämmelser.

英語

The denunciation clause contained in a Convention, certain provisions of which are included in this Annex, shall remain in force in respect of the said provisions.

最終更新: 2016-10-18
使用頻度: 4
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

avtalets giltighetstid, som får vara antingen tidsbestämt eller tillsvidare med uppsägningsklausuler,

英語

the duration of the contract, which may include either a definite or an indefinite duration with termination clauses;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Dels är förvärvarnas aktieinnehav, strikt kopplat till det första kapitaltillskottet på 142,5 miljoner euro, inte betydande, dels har förvärvarnas intervention inte skett på ett sätt som kan liknas vid en statlig intervention, framför allt genom uppsägningsklausulerna och den förväntade lönsamheten från CGMF:s minoritetsinnehav.

英語

First, the shareholding of the purchasers, closely linked to the first increase of capital of EUR 142,5 million, is not significant. Secondly, the action of the purchasers was not carried out in comparable conditions to those of the state action, in particular by virtue of the cancellation clauses and the expected profitability of the minority shareholdings of CGMF.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Kommissionen anser slutligen att förekomsten av uppsägningsklausulen i samband med avyttringen av SNCM inte är av en sådan karaktär att den står i strid med principen om lika behandling av investerare.

英語

The Commission considers, finally, that the existence of the clause to cancel the sale of SNCM is not such as to call into question the principle of equal treatment of investors.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

STIM uppmärksammar även kommissionen på uppsägningsklausulens överdrivna karaktär när det gäller överföringen till den privata sektorn.

英語

STIM also draws the Commission’s attention to the exorbitant nature of the cancellation clause in respect of the transfer to the private sector.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

De franska myndigheterna gör framför allt klart att principen om investerarnas jämlikhet inte ifrågasätts av uppsägningsklausulen eftersom denna har införts inom ramen för avyttringen av 100 % av SNCM och inte inom ramen för kapitaltillskottet på 35 miljoner euro som följde på detta.

英語

In particular, the French authorities submit that the principle of equality of investors is not called into question by the existence of cancellation clauses since the latter were laid down in connection with the 100 % sale of SNCM and not with the EUR 35 million recapitalisation which followed it.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Frankrike anger dessutom att ingen ersättning skulle ha utgått om SNCM hade rekonstruerats eller tvångslikviderats eller om förvärvarna hade åberopat uppsägningsklausulen.

英語

It states, however, that no payment would be due in the event that SNCM is put into receivership or compulsory liquidation or the cancellation clause is exercised by the purchasers.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Beträffande uppsägningsklausulen anser kommissionen slutligen att detta inte är en fråga som hänger ihop med förekomsten av statligt stöd.

英語

Finally, with regard to the termination clause, the Commission considers that this is not a state aid issue.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

スウェーデン語

Slutligen förklarar de ungerska myndigheterna att ”uppsägningsklausulen” baserar sig på nationella säkerhetshänsyn.

英語

Finally, the Hungarian authorities explain that the ‘termination clause’ is based on reasons of national security.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK